Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

HANESION CYFFREDINOL.

News
Cite
Share

HANESION CYFFREDINOL. PYLIHU GLO.- Y ma.e papyr Seneddol newydd gael ei gyhoeddi ar ddygwyddiadau mewn pvllau /(10, oddiwrth ba un y canfyddir, fod yn ystoj y dèng mlynedd yn diweddu yn 1860, y nifer mawr o 9,466 o hersonau wedi eu lladd wrth eu gwaith. Yn ystod yr un amser c.odwyd 605.154,940 o dunelli o lo. CYFARPODYDD GWEDlH YN FFRAINC.—Yn ddi- weddar mae cyfarfodydd gweddi wedi cael eu cynnal yn Mharis, ac y mae lies mawr wedi deilliaw drwy- ddynt. Cynnelir cyfarfodydd prydnawnol yn Wouws Ghristionogion urddasol, a gwahoddir y dosparth uchaf o'r trigolion i fod yn bresenol. Y mae cyfar- fodydd cyifelyb yn cael eu cynnal hefyd yn Lyons a Marseilles, gyda llwyddiant mawr. TANAU YN LLUNDAIN.—Y mae cyirifon o'r tanau a gymmerasant le yn Llundain yn ystod y flwyddyn 1861 newydd gnel eu cyhoeddi. Dygwyddodd 1,183 o danau yn y flwyddyn, o ba rai teffyno Id 53 mewn hollol ddinystria.d, achosodd 382 niweidiau helaeth, a 798 golledion bychain. Pedwar yn uuix a brotVyd o gael eu gosod ar dan drwy ddrygioni, oud drwgdybid J4 ereill; gosod wyd dros L50 ar dan drwy ganwyllau, 17 drwy ysmocwyr, 9 drwy blant yu chwareu a'r tan, 17 drwy feitches, a 100 drwy nwy (gas). C(}FADIVIh LUTHER.- Y mae cerf-ddelw 0 Luther newydd gael ei gosod i fyny yn Mohra, ei bentref gene ligol. Y mae mewn bronze, ac yn haw troed- fedd o uchder. Arddangosir ef yn ei wn, y mae ei ben yn noetli, ac y mae ei l&w ddeau yn agored, ac yn estynedig allan; yn ei law chwith y mae Beibl agored, gyda'r geiriau argraffedig" Oe aroswch yn fyngair," &c. Tu blaen i'r gofadail y mae yr ar- ysgrifen, I'n Luther, yn ei le genedigol." Cpstiodd y cerfwaith hwu yn agos i £ 1,200, yr hwn swm a danysgriifwyd yn agos oil gan Dywysogion Protes- tanaidd Germany. Y FfHANCOD A'R S.XBBOTH.—Y mae capel Wes- leyaidd newydd yn cael ei godi yn bresenol y» Mharis. Un o'r personau ar,y pwyllgor adeiladol yw y Parch. W. Arthur, yr hwn a ddywed:— Pao ddaethom at y gorchwyl o lawnodi y cytundeb a'r adeiladydd, mynasoin osod penran i fewn yn gwa- hardd gwaith ar ySabboth; ac ar hyn dy wed odd yr adeiladydd y byddai hynv yn myned ilr hull ennill oddiwrtho; ond wrth ein gweled yn benderfynol, rhoddodd fyny, nan ddywedyd, ,I Penran ofiiadwy yw i ni." Fodd bynag, bydd i'r adeiladaeth. dtwy y weithred hon, bregeth* i'r adeiladydd, y gwoithwyr, ^r^edr^chwyr, fendithion a dyledsWyddau y dydd PBI.LEBYR MOR Y W-EAVDD.—Mae yr yai- drechion a wneir i adnewyddu Pellebyr Mor y Werydd wedi derbyn y lath gefnogaeth fel y teimla y cynllunwyr yr hyder cryfaf yn eu llwyddiant. Bwriedir gofyn i'r Llywodraeth am gynnorthwy, ac y mae Arglwydd Palmerston wedi addaw derbyn dirprwyaeth ar y pwnc, ARDDANGOSIAD MAWR 1862. — Dywedir fod teimlad cryf yn ffynu am i Dywysog Cymru _/tor yr Arddangosiad, a chredir y gellir cael cydsyniad ei Mwrhydi i'r trefniant. Os na chydsynia y Frenines, cvflawnir y ddefod gan y dirprwywyr brcninol caatynot :—Y Due o Caergrawnt, Arch- esgob Caergaint, Is.iarU Paltnerston, Iarll Derby, a'r Arglwydd Gunghellydd, y rhai a awdurdodhr i wabodd penaduriaid tramor i fod yn bresenol ar yr achlysur. 7 YR ESSAYS AND REViEWs.Ymddengys fod trydydd erlyniad wedi ei gyehwyn yn erbyn un o awitwyr yr Essays and Reviews," ac y cyinmer y prawf Ie yn ddioed ar of y Pasg. Y mae dau eisoes o flaen yr Archlys, sef Dr. Williams a Mr. Wilson ac o'r pedwar a <dwr arall, y tnae un wedi marw, un arall yn lleygwr, ac nid yw y ddau gler- igwr ereill yn dal bywiolaethan eglwysig. Y ddau hyn yw Dr. Temple a Prolfeswr Jowitt. CTODDFEYDD AuR COLUMBIA BRYBBINIG.— Cawu adroddiadau hynod 0 tfafriol am gloddfeydd aur Columbia Brydeinig. Y mae y rhes hir o fynyddoedd sydd yn rhedeg o'r gogledd i'r Dehall yn cynnwys trysorau anhysbyddadwy 0 aur. Y mae aur i'w gael bron yn mhob afon sydd yn rhedeg o'r mynyddoedd hyn; ac ni chafwyd hyd yma ond yr ysgubion a gariwyd i lawr 0 honynt. Cafwyd aur mewn gwelyau dros driugain o afon- ydd. Y mae amryw o'r cloddwyr wedi cael cyfoeth mawr mewn byramser. Ennillodd dau ddyn ugain inil o bunnau mewn pum mis Y mae y wlad yn (""Y 0 gryn lawer na'r Ynysoedd Prydeiuig, yo me.idu liiusawdd ragorol, a thir Ifrwythlawn. Y GWRTHRYFELWYR CHINBAIOD A'R GORSAC- OEDD CENABOI"—Y «n»e y g^rtlwyfelwyr yn gor- chuddio talaeth Cheek-Keang, ac y maent wedi cymmeryd boll orsafoedd Cymdeithas Genadol Eglwys Loegr. Rhoddodd Dr. Legge hanes ddyddorol a chalonogol am ei lafur yn China, mown cyfarfod gweddi cenadol a gynnaliwvd vn ddiweddar yu Hong Kong. Yr oedd gas genadon ereill, meddai, hanes cyffelyb, ac mewn llawer o achosion, mwy boddhaol i'w adrodd. Yn Amoyt 1 mae o 500 i 600 o Gristionogion; yn Wiirgjto a SUanghai y mae cynnulleidlaoedd Uawn mor la- osog, ac y mae cortf bychan o grediuwyr gwresog, hyd y nod yn mhorthladd Tient-tsin. GwEITHREniAD C YDH ADDOLDBB CREKYDDOI< YN NEHEUBAHTH AwsT&AHA.—Y mae appwynt- iail Pabydd (Syr Dominic Daly) i lod yn Dywod- raethwr ar y dalaeth lion, wedi achosi peth siarad, ond hwyrach nad oes un, drefedigaetb o dm y goron Brydeinig yn mha un y mae Protestaniaetb yn gryfacli nag yn y drefedigaeth hon, neu lie y rhoddid derbyniad mor groesawgar i lywodraethwr

CYM.V "fit :;'""..",;,',,\1t"f'{JI'"