Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

''r'! tii.' - 1ff v-rf Htni…

News
Cite
Share

''r'! tii.' 1ff v-rf Htni s,^L 117 in THE" "Lrb(tAILY, Vot: tv-nte Acts of the Apostles-An Bapositionfor English readers on the basis of Professor Hackett's Commentary on the Original Text. By the Rev. S. G. Green. B.A., Rawdon College. With a new and literal translation, Vol. x. DYMA y bedwerydd gyfrol OLYFROELL BUN VAN. Mae yr olaf am y flwyddyn gyntaf. Mae ygyfrol bon yn un o ddwy a fwriedir ei cyhoeddi ar lyfr yr Actau. Daw yr ail gyfrol allan yn nghwrs y flwyddyn ddyfodol. Mae y gyfrol hon yn ein dwyoyn mlaen hyd ddiwedd y bymthegfed bennod. Mae yr esboniad hwn ar gynllun gwahanol i ddim a welsom o'r blaen ar lyfr yr Actau. Mae y Pro- ffeswr Hackett yn un o'r dynion mwyaf dysgedig yn America. Mae ei waith ar lyfr yr Actau wedi cael ei gydnabod fel un o'r mwyaf gorchestol a ddaetli allan o'r wasg erioed. Mae Mr. Green, yr hwn sydd ysgolhai^ clasurol aeddfed, wedi cym. meryd hwnw yn syifaen i'r gwaith presenol. Mat wedi ein cynnysgaetbu a rhagymadrodd gwir werthfawr. Mae hwnw yn unig yit werth y swm a dettram y gyfrol hon. Yn nghorff y gwaith, ni a gawn gyfieithad llythyrenol o'r testun, a'r holl am. rywiol ddarlleniadau wedi eu gosod ar ytoyl y ddalen. Acyna cawn esboniad byr, ond hynod o gynnwy8fawr. Yna ni a gawn nid yn unigl'edd- yliau aeddfed y Profteswr Hackett ac eiddo Mr. Green, ond cawn hefyd y mer Wedi ei dynu 0 weithiau Alford, Baumgarter, Bengel, Biscal, Bloomfield, Calvin, Canyberc a Hawson, Cook, De Wette, Davidson, Doddridge, Grotius, Griesbach, Lightfoot, Neander, Olsiiausen, Paley, Stier. gydag amryw ereill ag ydynt wedi gwneyd y llyfr hwn yn destun eu myfyrdod. Yr ydym yn barodwedi cael yr hyfrydwch o siarad yn uchel, achyiumeradwyo yn galunog gyf. rolau blaenorol Llyfrgell Bunyan, ac y mae yn dda genym aliu dywedyd tod y gyfrol hon yn dal i tyny atirhydedd yr antnriaeth bwysig. Mae Mr. Green wedi cyflawnu ei ran fel golvgydd, yu deilwng o ys- golbaig o chwaeth uchel, o feddwl manwl a chraffus, o ieithyddwr aeddted a dyfnddysg. Tra y mae y Mri. Heaton a'i fab wedi cyflawnu eu rban /el cy. hoeddwyr yn deilwng o'r eymmeriad uchel fel masnachwyr. Derbynied y cyhoeddwyr a'r golyg- wyr ein diukhgtirwch mwyaf cynhes am y pedair cyfrol sydd yn barod wedi eu cyhoeddi. Maent yn wir werthfawr yn ein golwg. Mae yr,adde.wid am y flwyddyn ddyfodol yn lluwn mor gyfoethog a'r hon sydd wedi terlynu. Dynia gyfle rhagorol i athrawon ein hysgolion Sul i ddangoa eu parch tuag at eu gweinidog trwy ei anrbegn &'r cyfrolau hyn. Hyderwn na fydd un gweinidog Cymreig yn ein cytenwad heb feddu Llyfrgell Bunyan. PAHAM YR YDWYF YN BEDYDDIO ? Dwy Bre. geth a Chatecism ar Fedyddio. Gan y Parch. E. Hughes, Penmam. Mae y ddwy bregeth sydd yn awr o'n blaen yn

SIOP Y GOF. "X IIIi