Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

.t:"..,;.+,¡", S b;w m AWE…

News
Cite
Share

t: + ¡ S b;w m AWE StON OR EFY D D n JCAEtti Sbiok, LlaVNKH-l.Nqa- l^u. M^wrtb !^artd»>dwydd»riith itan Mr, ■Williams,, yr yagol- t fcittfj ap yT 41 Awyrgykh.,t Meistroloda yn Tanw? nr PTI"T"r"i natur, effeithiau, a defnyddtotdebyr «Wyjgylch. Dangosodd y darlithydd y perygl o es- geul«o awyr bur a iacbuJ, a •rhoddtfdd amryw gyng- horion da a phwrpa»ol, yn nghyd ag annog dynion wneuthur daioai* Mae Mr. William* yn ddyn ¡ p#relnjiiif&»n ymdrefeb penaf yw ^wneuthftr daioni. 0 J na bai ychwaneg o'r ysbryd hwn mewp dynion. ,Nid oes eisieu i bobl Llanelli ddanfon am ddynion o fanau .e^eill i ddarlithio iddynt, o herwydd y mae ganddyntddigon o ddvnioti cymhttys a gallu^ gartref, ac wrth law bob amser. Yr oedd y gwran» dawwyr }>n lluosog, ac yn talu sj'lw neilldnol iddo am oddeutu dwy awr o amser. Cofiwn nid pwric bach >'w cadw cynnulleidfa mor fywiog cyhyd, yn enwedig ar. bjwnc mor sycb a'r uehod. Yr oedd yr elw tuag gael Beibl.i ddyn dall yn y lie.—Mbkedvdd. V Abbrteifi.-— Nos Percher, Mawrtb 12fed, yn nghapel eang Bethania, traddod wyddarlith ar "Chrfst- mas Erans," gan y Parch. Motes Roberts, Felinfoel, i lwiaid capel o bobl. Cyrnmerwyd y gad air gan, y beneddwr parchtis R. D^JepJcins, Ysw., maer y dref, Pasiodd Mr- Roberts yn dda iawn, ac yn dderbynio! dros ben. Yr elw at gael cofadail deHwhg ic anrhydi eddtfs ar fedd y <liweddar Barch- J'. P. Williaips, Biaenywaen; aa y mae clod mawryn ddyledus i'r Mrd. John Griffiths, Bryngwyn, a Jolin George, Llantwd, am eu hymdrech yn yr achos, ei nad ydynt yn helodau proffesedig. Nos Sabbath canlynol, yn Methapria, pre- gethoddy Parch. T. E. James, Olynnedd. Yr oeddy dorf wedi dyfod o wahatiol gyfeiriadau o'r Wlad, fel iiad oedd lie i'r oil yn y capel eang. Y mae Mr. James yn ênedi,¡61 o aedal Abertefd, acy mae y "parch a dd«ru gosir idd^yn y^Ha w^di^jbrofi yj^^wr.—Jno. ETA.NS. Gabeo Fawr, MoN.—Cynnaliodd y Ijedydd^ wyr eu cyfarfod pregethu yn y lie uchod ar y lOfed a'r ileg o'r mil h wn (Mawrth). Trefii y Cyfarfodydd cy- hoeddits oedd fet y cmt!yn :—Am 6, y nos flaenaf, dar- llenodd a gweddipdd y ;Parch. Joh)i Owen, Llangefni; a phregethodd y Parch. David Thomas, a'r Parch. I). Evans, Llangefni. Am 10, darllenodd a gweddiodd y Pairch. Owen James, Llanfachrpth; a phregethodd y Parch, ff Davies, Park Street. Caergj'bi, a'r Parch. John Owen, Llangefni. Am 2, darllencdd a gweddiodd y Parch. Thomas Rowlands, Gae'rgeil'og a phrcfgeth- odd y Papch. W. Davies, a'r Parch* John D. Evans. A-il ,6, darllenodd a gweddiodd y Parch. John Jen- kins, Llanfachreth a phregfthodd y Parch. 0. James, Parch. Thos. Rowlands, a'r parch^ John Jenkins. Gafwyd wedfaoa byfrvdol iawn.—Ymwkly»d.. Pknbbb.—fcynnaiiodd yr ysgol hq" ei chyfarfod ch warterol Mawrth 3ydd, yn y Tabernacl; etto,Ma wrtb 16eg, cyfarfyddodd yr ysgol Sabbothol yn y Tabernael, am 1 o'r gloch yn y prydnawn. Canwyd ton gan y cor yna awd alUfciVs^pei, a .fbestrwyd yr, ysgol bob yn ddau, atf aetnant yn orymaaitfi i dalu yhtwrtiad a'i chwaer ysgol, yn Bethlehpat,)P.wfl: acerbyn cyrhaedd, yr qedd y t^ yn llawn, a gorfuj lavyer fyned allan, er rtwyn rr'y#gol gael •-•lit?.' Ynai Wedi caet tipyn. o drefn. dechreawyd ycyfaBM trwy i un oferched yr ysgoj adrodd pejnpod.r— Yna wedi gweddio cymmerodd Sfr. Davies y gadair, a llywyddoddy cyfarfod yn dda. Dechrenodd trwy alw ar George Reytioldsi roi afapth ar y Beibl. Yn nesaf, araeth gan George Rees, ar ragoriaeth y Beibl ariob llytr. arall. Cafwya afaeth gan T. Francis, ar yr ysgol Sabbothol. Adreddwyd hefyd lawer o ddarnsu gan wabaovl blant yr yBgol. a chanwyd arory w ddiiau. lJ«ddt a lion, gan y cantorion. Cahvyd hefyd dttdl-gan- W. a J. sef Dadl Paul a'r Ange) yna cododd Mr.. Rogers i dahi dirtlchgarwch ilj ysgbl aft yr ymwetiad,a chynghorodd b wynt i fyned y-Qa^n fel llu banerog, yn ngwynt;b pob rhwystrau, nes cael gafael ar y goron yn v pen dra v. Hyn yw fy nymuniad innau.CRWVDttTKi RHvBtbD I BR*6KltewYW—Yr j'dym ni fel •'buiwdoiialfth'jyMIjm eyfarfod i addoli Duw yn Siloh, Britlidir, ger Rumni, dan orfodaeth i roddi rhybydd, mewn in odd caredigj i baWi> pregethwyr'trwy y dywys- ogaeth, i beinio anfori eu cyhoeddiadnu ynsa.ar yr adeg bresenol, a hyny, yij berwif, o herwydd, amgylchiadau aiifanteisiol mewn cyssyllti^id a'r gwaith, yr fiyn sydd yn ein rhwystro i fwynliau cyfarfodydd wytKnoaol; ond y'n unig mewn eitbriadau anaml iawn, oddieitbr eo bpd yn gasglwyr rheolaidd, neu yn dytod ar jyw ne^es ^wyddogol arail I ond etto, cynghpreni i'rcyfryw i ddyfoa »tpm ar y Sahboth, am y rheswm a grybwyll- "^ryd y« bar?^. Dfes yr eglwya;i;h .•»< 7 lanau JoHH JOHN, ,s i., \f !r^ I *■ >0 ivwnvi ^Acofe J«S»KINS, J" B^A'KNWHNteN,; ami ABEaftTE^-iiNoa Lu», a dydd Mawrth, y I7eg a'r I8fed o'r mis hwn, bu yma gwrdd misol, pryd y pregethodd y Brodyr Joues, Pen- = ybryn;. Price, Cilfawyr; Lewis, L'andyssui Jones, Star Thoiflas, Caste'llnewydd Lewis, iJreracn? Richkrtfs, Llaridudoch; a James, Glya N#0» w?fll oedd yn gwrdd rhagorok a. ( hbi PBNTMtOH.r-Trteddodwyd darlith yn Penuet' Capel y Bedyddwyr yq y lip uchod,. gan y Parch. E- Jones, gweinidog y fltf, nos.. Lun, Mawrfh 24a»n. Y testyii oedd,—" Yr achos orr ynhraniad rhwng y Bedr yddwyr a'r Feibl -Gynvdeithas Erytrnaidd a Tramor. Y-r oe4<i y ddarlith. han yh fath o amddiffyniaid y» ■ngwyneb amryw 0 haeriadau disail a phardduo «ydd wedi bod yn ddiweddar yn y gymmydogoeth ban ar yr enwad. Cristionogol p Fedyddwy^, gan Ficer Pentyrch acefeiil. -Llywyddwyd y oyfartod gan y Parch. 1. PhiHiips,. Trefforeflt. Wiedi ilt 'cadeirydd wneyd rbat sylwadatt pwrpasol ar yr' adhlystir, galwodd arty.dar- lithydd; i anercla y gwyddfodolion, yr hynawnaeth Mr. Jones mewn.jmodd eglur, goleu, a meUtrolgar. Dangosodd d wyll ac ahnhegwch y gwahanol b!eidiau ere- fyddol tnag at y Bedyddwyr, yn eo gwutbodiad i roddi ddynt unrhyw gynnorthwy, beb iddynt yB gyntaf 1 gydsynio a hvv.y i fed yn euog 0 yspeilio gair' Du w 0 un o i ordinhadau, a rhoddi Beibl wedi ei adariiio i'r Pa- ganiaid. Y r oedd y capel yn orlawn o bobl, a'r d^r- litliydd yn traddoc^i yn ei lawn h wyliau,.ac yn ysbryd a nerth y gwirionedd dwyfol. -Wedi cyflwynO diolchgar* wch i'r darlithydd a'r cadeirydd, yiiiadawodd y gyv* Sulleidfawedi eilbvyr fodd Ion i* achafodd Mr. Jones afMy^geisjadaft tjjer i ^argraffu y ddarlith ragorol hon, am y gall hyny wneuthur lies cyffredinol drwy ydy wys- cgaeth.—Un oann two. 1 ABERTAWE;—Ymwelodd rhan 0 ysgol Sabbotlj^y Felinfool ilr lie uchod Cbwef. 22ain. Cyfarfyddwyd am 6 o'r gioch ya. nghapel mawr Betliesda, pryd yr a wd dros y petbau caniyhol1. T6n aMderchog gaa y cor. 2. i'r ysgol Sabbothol, ddwy fereh fechan. 3. Caft, Tynu .tua'r Noa. gai1 fact gen 12 oed, a'i chwaer. 4. Dadl Paul a'r gan Ti 'riiomaa a W. Tbomas. 5. Deuav^d, Yr Afdriig, gan R. Williams a Thomas. 6,. Holwy» peniiod o Holwyddoreg y Parch. J. ^rlchard, prydyr atebwyd gan gyhnifer o fecbgyn ieuainc yn fedrtis iawn. 7. Araeth y Trioedd, gan R. Rowlands. :> Tôn gan y cor. 8. Cin, Beibl mawr fy Main, gan Da,viea. 10. Ton gMl y aor.11. Dadl y Rhyfelwr a'r Aradwr, gan T. laojuas a W. Thomas._ 12. Ton gan y c0r. 13. Anerciiiad i'n parchus weinidog, M' .1 Roberts, gan R. Rowlands. Yna terfynwyd dr wv 1 f oor gani|r pithem, Dyn a aned .o wraig sydd fyr 0 ddyddiau, &o. Y r oeddyr holl gynnulleidfa. luosog yn gwrando ar v cyfan mewn hwyliab ^orfoleddus Clilywais fod pobl Abert&we yn wedyd mai hwn oedd un o'r cyfaxfudydd goreu a gawsant erioed. Diolch- wyd yn wresog gan y Parch. R. A. Jones fr cantor- ion a'r adroddwyr, &c., pryd y dnymwytLefgao'ty dorf fawr tn«wn codi 'a.ohurodwyla>v, hyd iles oedd m«riau y capel yn adseinio. lIefyd Chwe£.26ain, cynnaliodd yr ysgol uchod el chyfarfod chwareerol nghapel"y Felinfoel. Hwn ydoedd y cyfarfod mwy^* poblogaidd a fas yma erioed; yr t,edd ein capel yn rhy fach o lawer i ddal y bobl. Yr oedd y darlithiau, Y dadleuon, y canu; &c., yn wir dda; ond nid myned f dsod i lawr y nianylion, p herwydd fod y ckf- :arfod w«di ei gynnalec ys yspaid 0 amser yn ol, hjefyd mai gorchwyji yr ysgrifenydd oedd hyr y yh yr amser priodol; a chofied yr ysgrifenyda ein bftd'yn dySgwyl iddo fcd jrn ofalus am hyny^y dyfodol, onjte y niae.yn debyg y bydd raid iddo deiml° pwy8 y fflangell. Y mae, yh dda genyf hysbysu y aarllenfdd fod golwg Jewyrchus ar ein ysgol Sab- be chol, yn nghyd i holl gyssylltiadau yr achos '*1 <?ynnulieidfaoed(t yn dra lluosog, a llawer yn y dydd' iau hyn yn dywedyd, o dan wdnidogaeth eih hanwy1 weinidog, Mr. Roberts, ""Awn R)-da' chwi,caØfll 'dljrWBonufod ytAi^lwydd,yn eich pJith.lA.Gft li*9?' SitoAM, IJenyddol ne ofl' rhegu Teitynadod.—Oddeutu blwyddyn yn ol, so&d- Iwyd Cyindeithas Efirydol yn y lie uchod, dan ■wyddyd Mr. E. Hughes, Lleclrrydi yr hon syddW*1 gwneuthur lleshad anithsaethol yn y -gyninwdoga^11 er pan ei sedydlwyd. Ao i'rdybeno wneuthur o'u Hafur'yh amlwg, penderfynwyd 1- gadw cyhoeddus, yr hyn a wnawd no» Wener, y lofed 0 Chwef. IJechreti^yd trwy ddarllen rhan 0 air Duv^ ;^n Mr. Hughee^ac wedi troi at y Jehofah inaw* 1 ofy n ei wenau ar y cyfarfod, etholwyd y Pareh. Robertsj gweinidog y lie, i'r gadair, yr hyn a yrD^r yn eWyUysgar; ao ar ol araeth ter u phwrpasol, 31" yn mlaeH a gwaith y cyfarfod, trwy i Mr.

[No title]