Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

"' M't" n ■ ,hjhas;-i ...

News
Cite
Share

M't" n ,hjhas;-i ..•111 II ( .J I, (•,«,<. ,y -■! ./J "flft. > «•" atf. dwgylQ&ij&u" 'diwetidaf"tesu em 1Hempax. Mas yr.fiolwyddort £ btrn-'wedi <*niel ei fwriadu at! Wasatiaetb yr YsgoX Sul. Mae yn cynnwys cryn- »4ebi p^adpodau ag ydynt yri darlunio amgylch- iadau marwolaeth Crist, tra mae wedi cael ei am- rywio gan an^ryw^d^T9»u_|)arddonol. Er nad }1W'1 yr Hoiwyddoreg, nVn yn 'd'tfod i fyny i'r radd flaenaf, etto.t o wersi budd- iol, a giHlfdd è.ir"w8saaaètb i'r ;Ysgol SabbothoL Swn, AtsDo i sef Cdsgliad 0 hen Alavem Cym- rty, trejhedig a than olygiteth y Parch. !D foMitfdpi filanelli, Brycheinioy. ibhan jW Sktm-tWflfiS'M^nidioes. ■' stAft ^o;41«{wen genym fyd y. Uyfr hwn yn mynpd yn tn e rliagddoi a Wd y drydedd fan yn awr yn/y wasg- Cafodd y U Rhan gyntaf dderbyaiad eroesawgar cariys f mae 2,500 wedi ei werthu elsders. Cyn. nwysa yr ail ran drysor anmhrisiadi^y o bin alaw- ON» A'r.?]1 W byny wedi eu cynghaneddu ynystwyth, roriaethol, cyfaddas at, wai-tby. cyssegr. Yintte rhai o brif gerddorion (Jjjqarp yn Oefnogi y4' llyfr. iichod, megys lenan GwyHt,tG..AIareh Hafrenydd^ J^r. Davies, Llanelli, &c. V mae y rhan honyn, eynnwys yn agos 40 0 alawon, a'r' rhan fwyaf #,b^ynt yn dra chjyfarwydd mewn llawer ^rdal o. m.gwlad.. JBydp yn dda genym weled y ll^fp hwn wedi ei.orpliea^i edrychwn irno fel hen gyfaill ag sydd wedi bod yn cyd-deitbio &'r hen bereHnion hen oesatt yn ol, 'gan eu dyddanju yn hjyy anialv?(ifti, liyd nes yj^'aetliant i mewn i Gaaijan i gahu; Danfoned ein darllenwyf ttrti d6«KiJat Rev. iD. JliehaEd^, Clydach, near Abergavenny. » ra dg *^49dm<i fyfyrwyr Mkrkfa rMw$cfrdd,yn nghyfarjod ih/mddol l86i, frtn y jtoherty, mtsscueg. ^Argrdff- BedyMk»r" Casnewyttd^ i >Raeth,yv^regeth fion i'lI HH^r ten wttdi hftfoh i^em sypyn °laf 1 r rbifyn presenol er hyny, maèÍ s-nem aw^dd j .ddywedyd gair hen ddau et cymhell ein vWflyrA'bwrcasu y bregeth hon» Mae yr awdwr wedi dyhysbyddu y testun,ac wedi llah^ yb^eM & ehyng- Ijorion dwys ac ag egwyddorion gwerthfawr dros ben. Ntd ydytn yn cofio 1 ni gael llawer fwy 0 bleser wrth ddai-nen cyfansftddiad o'r fath. Mae yn hoilol deilwnz ^t?ilwa86 Myrwyr parch as ao ar j f weuudogatth efengyiaidd. Mae y cyfawsoddiad djjvyyddo.yn dwyn sodxveddau tneddwl aeddfed. Ystynaeth ddwys a difrifoldeb teilvvn^ o'r amgylchiad pwysig. Er enghraifft 0 arddull ein brawd rhqddwa yma barograph wedi ei gyramerrd yn hoilol ar antur* Dyma fe,— 8weddui weinidog yr efengyl deimlo ei waeledd a 1annheilyngdod ei h 11 nan gymmaint a neb, mae yn iawn iddo fawrliau ei swydd, ac fe ddylaipawb er pharchu ful adsafn lleferydd y Tra^vyddol at anfar- wohon euog « ityuentis. Yr wyfyn mawfhaa fy swydd,' nid fely raae rnai, yn offeiriadol, yn babvddol yn ho-oanol, ac yn wag-og.oneddgar, yn mawrhau eu hnnaift ardraul eu swydd; nid trwy ymch wyddo mewn bupan^dybam em pwysigrwydd em hunain, fel pe byddai tynged y bydyssawd yn gorphwys ar ein hvs- S^yddau am ein bod yn dipyn o bregethwyr — nid trwy ha who anrbydedd a noni awdurdod i dra-kr- « wyddiaethu ar etrfeddiaeth Diiw 0 henvydd ein bod S^F v" Daro,stw"8 y swydd, diraddio y weini- dbgaeth, ft 1 gwneyd yn destun ffirmyg ac atgasedd i fvd ae eglwys yw hyny. Mae gweinidogion y, gair vn mawrhau.efl swydd ttwy deimlo ei phwysigrwydd meddwl yn fawr am dani, ac ymddwyn gyda eolwz T\felAr alwed'feth difrifol, oruchel, ac an! rhydeddte ar yiddaear. Clyivsom rai ya y swydd vn « cteblft: y« ei dirmygu.-yn dweyd.^Gwae i mi enoed fyned i'r wem.do^aeth 1 gwell i ddyn fod yn bob peth nagyn bregeth\wr,' &c. Y mae hyny yn ddiSm gwir yn fywychi os&smwythdraae elw bydol fyddmewn «dlwg. dyna'r egWyci0E, addefwn yn rhwydd fod wefrtddyn fod y» bob path nag un bregethwr. Otvd.yr wyf yn meddwlyn-wlell „a hyn am danoch ehwkff'mrodyr,sef.eieh bOIl: wedi yogymmeryd- a'r awydd oddar uwch a phurach dybenion, ac y bydd eich parch lddt a ch cariad ati gymmaint, fel y byddwch yn barod.os bydd raid, 1 oddef ad fyd a chaledi er ei nawyn. Yr ydym o*n calon yn cymmefadwyo y bregeth hon 1 sylw ein gweinidogion aln-inyfy-rwyi yft neilldubLac i sylw cyffredinol yr holl frodyr ymchwilgar yn ein ..V/ y-ur-vjL. r

CYLCHWYL PLYNYDDOL YSGOL SAB.…

^ ■ EISTEDDFOD LLANELIAN.