Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

--LONG ROW, WITTON PARK.

News
Cite
Share

LONG ROW, WITTON PARK. Ymwelodd y Parch. Edward Moriis, Cefncoedy- cymmer, Morganwg, a'r lie hwn. Sabbath, Ionawr 19, cynnaliwyd cyfarfodydd ganddo drwy y dydd yn yr addoldy uchod yn y drefn ganlynolBoreu Sabbath, am 10 o'r glocb, pregethodd i gynnulleidfa luosog. Am hanner awr wedi un, cytarfuwyd yn y capel drachefn—yr aelodau a phlant yr ysgol, i'r dyben o fyned i lawr yn gryno at Ian yr afon Wear, ac i fod yn llygaid-dystion o weinyddiad yr ordin- had o fedydd tawy drochiad; pan gyrbaeddasom at yr afon, yr oedd wedi rhewi yn gwbl oil yn rhyw le tua 3 modfedd o drweb ac un o'r pethau mwyaf hynod mewncyssylltiad a hyn yw, fod ein gwran- dawwyr yn teimlo cymmaint o ddyddordeb yn yr achos; cyn i neb braidd i gael ainser i edrych o'i gwmpas, dyma Richard Parry i mewn ac yn dehreu darnio'r ia, er rhwyddhau yflordd i ddysgvblion yr Arglwydd i ddangos i'r lluoedd oedd wedi ymgyn- null yn nghyd eu bod o'u bodd yncaruyr ordinhad, ae am hyny yn talu ufvdd-dod iddi yn ol yr unig ddull ag y mae Mab Duw wedi gorchymyn, Wedi cael lie cyfleus, llonyddodd y dyrfa; yna darllenodd y Parch. Thomas Morgan ran o Air Duw,agweddi- odd yn Sae.nsg yn afaelgar iawn, gan ddelsyf aryr Hwn a osododd yr ordinhad yn ei eglwys eiphleidio y dydd hwnw. Yira anerchwyd y gynnulleidfa yn fyr ac i bwrpas a;an y Parch. E. Morris; wedi di- weddu, arw i liodd -wytli o ber^nau i'r dwfr, ac a'u bjdyddiodd h (vynt gyda Christ yn y bedydd, yn Widdaid l ac mewn trefn. Yr oedd tri o'r rhai hyn yn aelodau parchus gyda'r Antilbytiwyr-dau o lionynt er ys blynyddau, a'r Hall er ys rhywle tua blwyddyn. Y dull y cafodd y rhai hyn eu hargy. boeddioedd fel y caclyo :-Y mae yn gof gan ddarttenwyr y SEREN fod y Pafchedigion T. Price, Aberdar, a J. G. Owen, Rhyl, wedi bod yma yn mis Rhagfyr diweddef; yr oedd Owen yn bedyddio yn yr un lie ag y cawsant hwy eu bedyddio, ac yr oedd y cyfeillion uchod wedi dyfod i lawr at y dwfr yn fwyaf neillduoi er iiLwy.a curiosity, a'r geiriau a gymmerodd y brawd Owen yn destun oeddent, I ba beth y daethoch allan i weled 1" &c. Cafodd hyny gymmaint o effaith ar y gynnulleidfa, nes yr oedd pawb yn gwrandaw am fywyd, ac fe bender- fynodd y bechgyn farnu drostynt eu hunain; yr oedd Paul o'r Rhyl wedi platiu, ac ar noson o'r wythnos ganlyno), dyma Apolos Aberdar yn dyfr- hau drachefn, drwy bregethu ar y Winllan, gan ddangos ynfendigedig mai gweithwyr sydd yn y winllan ac nid plant; a thrwy fod Paul wedi planu, ac Apolos wedi dyfrhau, dyma Meistr y winllan yn agor y deaU, ac mewn canlyniad, dyma y cyfeillion yn ymwasgu at y brodyryn Long Row, ac yn dwyn tystiolaeth mai y gair trwy ddylanwad yr Ysbryd Glan oedd wedi eu dwyn i'r goleu, ac i gael iawn olwg ar yr ordinhad yn ei symlrwydd cynhenid. Yr ydym hefyd yn cyflwyno ein iliolchgarwch fel eglwys i'r Parch. T. Price, Aberdar, am fyned i Gefncoedycymmer, a chael gan Mr. Morris i ddyfod atom ar gyn lleied o rybydd, a diolch yn garedig iawn i egl wys barchus y Cefn am eu cydymdeimlad a chaniatau i'w bugail ddyfod atom. Yr ydym yn falch eu bod yn berchen ar y fath Fedyddiwr; yr oedd trwy yr iaa'r cwbl, yn dywedyd, trwy nerth ei Dduw, y buasai yn bedyddio tri chant ar ddeg ar hugain. Dyna i ti, ddarllenydd, gipolwg ar ewyllys gweiaidog parchus y Cefn dros ei Aralwydd. Gwyn (Id ns wélem y Saeson mor ewyllysgar dros eu Hathraw mawr. Nos Sabbath, pregethodd Mr. Morris yn y Lorg Row dracbefll yr oedd y capel yn rhy lawn i wrandaw yn gysurus, ac amryw yn gorfod dychwelyd yEt eu holau, yn methu cael Ie i ndyfod i mewn o gwbl. Derbyniwyd y rhai a fed- yddiwyd i gyflawn undeb a'r eglwys, yn nghyd a phump ereill, a chwanegwyd at yr eglwys y dwthwn hwnw 13 o eneidiau. Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau rhyfedd, am byny yr ydym yn gogoneddu Duw. Etto, Chwefror 9, ymwelodd y Parch. W. Thomas,

HANESION CREFYDDOL.