Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

GALARGAN.

News
Cite
Share

GALARGAN. Am. dduwiol, sef Eleanor Davies, aelod o Llwyndafydd, Ceredigion, yr hon a fu farw Tach. 24, 1860, yn 23 oed. O ANGEU, pa'm y toraist T-Tn anwyl 'nawr o'n plitli, Paham y gwnest i'n dagrau, 1 redeg fel y gwlith ? Paham y rhoest i'n calon Ergydion oedd mor drwm, Nes gwneyd i'n hysbrvd lesgu, A'n mynwes fel y plwrri. Nid oedd dy eithaf iddi, Ond myn'd a'i chorff i'r llawr, Er hyn fe'i cyfyd lesu, Mae'i ofal drosti'n fawr I 'Nol hyn, mewn corff ac ysbryd, Hi'n hyfryd gan ei glod Orewn i'r nefoedd ganaid Mae henaid 'nawr yn bod! Doesfawrer pan oedd ELEN Ynllawen gydani, Yn canmol a chlodfori AmrasmnCeidwadeu, Yn mhlith ieu'nctyd hawddgar, Bu'n llafar iawn ei lief, Ond heddyw gyda'r lesu, Yn Oànu "iddo ef," .• 1 Hi gredodd yn vr Arglwj-dd, Hi'i carodd ef yn fawr; Hi ddygodd ffrwythau addas, LIawn urddas ar y llawr; Goehelodd chwantau ieu'nctyd, Arweiniodd fywyd hardd, Trwy Grist y bu hi'n beraidd, Ac iraidd yn yr ardd. Dilynodd siamplau'r Iesu, Yn ordinhad ei dy Cyfiifodd y rhai hyny Yn werthfawr iddi hi; Er hyn, nid oedd ynfoddlawn Mewniuirhyw ordiuhad, Heb ryw gymhwysiad newydd 0 rinwedd Crist a'i wa'd. Eigofal oedd am frwyd Ofewni'w henaid gwan; Ei chais oedd am yr Iesu/ A'i heddwch yn miitjb rnftn; r Un. 0 gydwybod dyner, Mewn pryder, ydoedd hi; lj Rhag 'sg-oi p reel 'sgrythvr, ». Holl burlan gyfraith Duw, Ae ar yrlesll diddig Yn unig oedd yn byw. Yn ol ei gwir ddymuniad, Bu'i Cheidwad iddi'n dda, Rho'dd hyder cadarn iddi O'i bod yn rhydd o'i phla; Hi ga'dd orfoledd hyfryd, Pan yn ei chlefyd trwm, Ca'dd Ie i ddweyd wrth farw, 1 Ddu"wr y credais, gwn. ■ Trvry Grist ca'dd ras i' w chalon, Gochelodd'nawr bob drwg, Trwy Grist hi ga'dd ei Harglwydd Yn hyfryd heb un gwg; Trwv Grist ca'dd ddrws agored 1 fyned at y Tad— A Christ agorodd iddi Wych ddrwa ilr nefol wlad. 0, ieu'nctyd y gym'dotfaeth, A'r dalaeth bawb o'r bron, Cymmerwch hyn yn rhybydd, A niynweh grefvdd hon Gwnewch gofioeiçh Creawdwr Yn moreuglan eich oes A ffowch ar frys i'r noddfa A geir yn angeu'r groe§,

PENNILLION

-'ENGLYNION.

ENGLYN I'R LLEW.

Advertising