Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

ABERTAWE.

News
Cite
Share

ABERTAWE. GWELID papyrau ar y muriau ac yn ffenestri y dref honyn mis Rhagfyr diweddaf, ac yn argraffedig arnynt mewn Ilythyrenau mawrion, ROBIN DDU YN ABERTAWE." Buom yn ceisio galw i gof a oedd rhyw 'Robin Ddti yn Nghymru heblaw Robin Ddu Eryri,' oblegid synid ni yn fawrfod hwnw wedi dyfod mor barchus yn Abertawe. Ond deallasom tnai efe oedd y gwr, yn dyfod i ddar- lithio i Bethesda, capel y Bedyddwyr, ar Enwog- ion Cvmru," sef, Christmas Evans, Williams o'r Wern, John Elias, a Samuel Davies. Nis gaUwn lai na synu at eglwys Bethesda a'i gweinidog parchus yn danfon am Robin Ddu i ddarlithio iddynt; 08 oeddynt am gael rhyw un o enwad arall i draddodi darlith iddynt, onid oedd digon i'w cael yn gystal darlithwyr, ac yn sicr o fod mor bobl. ogaidd a Robin Ddu? Beth bynag, daeth Robin yn ol y dysgwyliad ond yraddengys mai ychydig oedd yn dysgwyl wrtho. Dyad lau, lonawr 9fed, ailagorwyd capel York Place, Bedyddwyr Seisnig, pryd y pregethwyd ar yrachlysur gany Per,ch. p. Thomas, Stockwell. Y Sabboth caalynol, pre$ethwyd ddw\waith yn Seisnig gan y Parch.D.M.Evana, Greenfield, Llan- elli, acuiiwaithyn Gymraeg gany Parch. R. A. JonM, Bethesda. Y nps Fawrth ganlynol, dvs- gwylid y Parchedigion J. W. Lance, Casnewydd, • Llan«yi, i bregethu. Siomwyd ni yn y ttlaenaf; ond cawsqm bregeth gampus gan Mr. Hill, gweinidog y lie; a digon yw dywedyd am Lfeurwg, iddo bregethu yn deilwng o hono ei hun, ef fet tbd yn mhlith y Saeson, lie nad oedd Amen i'w glywed, ond arnbell i ochenaid gan ryw hen Gymreiges ddygwyddodd fod yno. Nos Sadwrn, Ion. 18, traddodwyd darlith gan Oaledfryn, ar GymTu, Cymro, a Chymraeg," yn Ebenezer, capel yr Annibvnwyr. Cymmerwyd y gadair am 7 olr glocb, gan Dr. Davies, A.M., o'r Coleg Normalaidd, yr hwn a'i llanworid yn anrhyd- eddus. Yr oedd y ddarlith, gymmaint ag oedd, yn ddiddadl, yn dda ond rhaid dweyd, nid y peth ag oeddem yn ddysgwyl oddiwith Caledfryn. Y mae YJiJlawen genym fod y Bedyddwyr ar eu cynnyild yn y dref hon. Bedvddiwyd 26 yn ddi. Weddar gan Mr. Jones, Bethesda. Y mae ei chang- en hefvd, sef y Raven Hill, meiwn cyflwr tra llwyddiannus. Y mae Q. Owens, gynt o Dreforris, wedi cael ei attal i bregethu yn Bethlehem, capely Racheliaid, oblegid ei ystranciau a'i yinddygiadau annheilwng, Os yw v rhai hyn wedi ei wrthod, pwy a'i derbynia ? Pa liyd y ca yr egiwysi eu blino gan y fath gym- meriadau a hyn ? MARTUS. [Da genym gael addewid ein Gohebydd y bydd iddo anfon atom helyntion crefyddol y lie poblogaidd Jiwu. liydd yn hoff genym glywed oddiwrtho yn •ml.—Got.]

GLINIAD DIRPRWYWYR Y DEAU.

HANESION CYFFREDINOL.

CYFARFOD CHWARTEROL BEDYDDWYR…