Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

CYFARFOD BANGOR, CHWEFROR…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARFOD BANGOR, CHWEFROR 4. Ma. GOL.Diau y bydd yn byfrydweh gan luocog ddartlenwyr SBKEN CYMRU gael hanes pob mudiad o bwys. Gan eich bod yn cyhoeddi yn llawn iawn hanesion cyfarfodydd, na fyddont o un dyddordeh i Deb, Ond i'r rhai hyny < fyudant wedi cael rhan o'r cyfarfod, barnwyf fod y cyf- arfod bwn. nid yn unig yn ddyddorol i rai, ond i bob Bedyddiwr a'i darHeno am hyny, creraf eich caniatud i'w osod oil gerbron y cyhoedd, gan fy mod wediymdrpchuatfyrdra heb dalfyru. Wyf, yr eiddoch mewn gwir grefyddol barch, Rhyl. J. G. OWEN. Wedt cyrhaedd dinas Bangor efo y gerbydres, tua hanrier awr wedi naw yn y boreu, yr oedd yina brawf fod darparladau helaeth yn cymmervd lie ar gytfcr y cyfarfod ac yr oedd amryw frodyr da a fweitb«aro Fon ac Arfon yn dysgwyl y gerbydres mewn, ac yr oedd yn amlwg yn eu golwg a'u hymddygiadau fod pryder dwys yn teyrnasu yn nerthol yn mynwes yn agoa i bawb. Yr oedd y fath yshryd yn rhoddi i mi ysicrwydd mwyaf y gwneud rbywbeth yn y cwrdd heblaw siarad. Gan fod cyssylltiad rhwng y cyfarfod a'r 'tair cymmanfa, yr oedd yn rhaid cael rhyw reol, fel y gallasai y taircymmanfa igaeleu cynnrychioli yn gyfiawn neu gyfartal. Y rheol a fabwysiadwyd er cael hyn tfddiamgylch oedd, i bob cymmanfa i ddewis un i gynnryehioli bob 450 o aelodau. Wedi i'r cynnrycMofwy)' ddyfott yn nghyd am 10, aethom i >Jeuadd y Racabeaid, yr hon oedd wedi cael ei sicrhau gan y hradyro Eon ac Arfon at ein gwas- anaetU am y dydd. EtholwydJ. Lewis, Ysw. Caerg^bi, yri Hywydd, er ysgrifenydd hwn i wneyd yi- hyn y mae yn ei wneyd yn awr. Wedi dechreu trWy weddt gan Dr. Morgan, cynnygiwyd gan yr yssrrifehydd, ac eilivryd gan y Dr. Morgan, 1. Fod gan bob un yn y cyfarfod bawl i gynnyg 9 aeneilio, neii gynnyg gwelliant, ac i siarad un- waith ar unrhyw bwnc a fyddo o flaen y tt. ond fod yr bawl i bleidleisio ilr cynnrychiolvryr ynunig. Wedi cryn lawer o ymddyddan, ac o ymhol- iadaa gan y cadeirydd i wahanol bersoimu ain bwyftt mawr a phwysig y dydd, cynnygiwyd gan J. Palmer, Ysw., Amlwch, ac eiliwyd gan y Parch. R. Rdberts, Plagynbonum, 2. Fod Athrofa i'r Bedyddwyr i gael ei sefydfu yn y Gogledd.—Pasiwyd yn unfrydol. Ba llawer iawn a ymddadtu lie y dechreuid yr Athrofa, gan nas gallem gael yr un adeilad. neu, ? ddichon, ddigon o drysorfa i gael adeilad teilwng yn barod i'w hagor ar y 24aino Awst neaaf-dydd agy gwnaeth yr hen frodyr orchestion, ac y dy- thonwo eu cof-iodi a'u banfarwoii tra y parbao y byd. Cynnygiwyd gan Mr. R. Foulkes, Dinbycb, ac eiliwyd gan y Parch. R. Roberta, 3. Fod yr Athrofa i gael ei dechreu yn Llan. gollen, ae i gael ei aymud i rhyw le ari\ll pan farno mwyafrif cynnrychiolwyr yr eglwysi yn y Cymmanfaoedd Gogleddol byny yn angenrheidiol. Dealler mai y penderfyniadau a gariwyd trwy fwyafrif ya unig wyf yn eu rhoddi, nid am nadoedd cynnygton ereiU.a'e dadleuwyr,fe ddichon,yn dwyn Jlawer cryfach rhesymau droa i'r Athrofa fod mewn lie tnwy eanojbwyntiol, neu ar derfynau y Saeson, tua Wrexham, er i'r efrydwyr ymarfer Saeaneg yn gystal a'i dysgu, ae hefyd i godi achosioo yn mhlitb y Saeson, fel y mae yr Athrofeydd ereill wedi bod yn wfterynol i'w wneyd. Felly, cofier, mate y pethau a basiwyd trwy fwyafrif yn unig a gnfnodir. Cynnygiwyd gan J. G. Owen, a chef. nogwyd gan Dr. Morgan, 4. Fod yr Athrofa yn y Gogledd i fod yn gofeb am ysbryd penderfynol ac ymdrech hunanvmwadol y brodyr ddau can mlynedd yn ol yn sefyll dros ryddid crefyddol yn erbyn deddf yr Unffurfiaeth, ac felly i gael ei gulw yn "ATHROFA BARTHOLO- MEWS." Cynnygiwyd gan y Parch. H. Morgans, Dol- gellau, at eiliwyd gan Mr. R. Foulkes, 5. Fod y Parch. J. Prirhard, D.D., i gael ei alw yn Athraw Duwinyddol, a'r Parch. H. Jones, Llangollen, yn Athraw Ieithyddol. Cynnygiwyd gan Mr. Jno. Jones, Cefnmawr, ac eiliwyd gap Mr. W. Prichard, Llandudno, 6. Fod Thomas Hughes, Ysw., Llangollen, i fod yn Drysorydd. Cynnygiwyd gan y Farch. R. Roberts, a chef. nogwyd gan J. Palmer, Ysw., 7. Fod y Parch. A. J. Parry, Cefnmawr, a J. S. H. Evans, Yaw., i fod yn ysgrifenyddion am y flwyddyn hon. Cynnygiwyd gan y Parch. R. Jones, Llanllyfni, ac eiliwyd gan y Parch. J. James, Llanelian, 8. Fod y prrsonaueaillynol a enwir i fod yr, bwylfgor cyffredinol, yn nghyd a phob person a roddo it5 punt ar y pryd, neu a gytrano £10 yn flvnyddol, a phob gweinidog ag y byddo yr eglwys dan ei ofal yn casglu £1 yn y flwyddyn at yr Athrofa, ad i fod ganddynt bawl i bleidleisio ar unrhyw bwnc yn y cyfarfod blynyddol os byddant bresenol. (Nid yw o un dyben i roddi y rhestr enwau i mewn yma.) Yna, etholwyd y pwyllgor Ueol, a bodhawl gan bump o'r cyfryw, gyda y swyddogion, i weitbredu, osnafyddy lIeill. o'rpwyllgor yn presenoli eu hunain. Y Cymhwysderau gofynot yn yr ymgeisvyr cyn cael derbyniad i'r Athrofa.—Gan fod yr Arglwydd yn dewis y tiodion n'r gwael, yn amlach na'r cyf- oethogion a'r dyngedigion. i fod yn bregethwyr, ac am fod genym y pregethwyr mwyaf defnyddiol-a phoblogaidd, ïe, a llwyddiannua yn nbeyrnas lesu Grist, wedi ymgodi o.blith y tlodion a'rannysgedig, yna gwrthwynebu trefn Duw i godi gweinidogion fyddai gosod dysgeidiaelh yn standard derbyniad i Athrofa Bartholomeus. Mae llawer o ddynion Duw wed) eu cadw allan o'n Hatbrofeydd gaorai sydd ag X20 neu .£30 ganddynt, neu wedi cael ysgol dda pan ya fechgyn. Bu cryn siarad am beth fyddai y safon y byddai yn rhaid i'r ymgeis- wyr ei meddu cyn cael derbyniad i'r Athrofa. Cyn. nygiwyd gan J. G. Owen, eiJwyd gan Dr. Morgan, a chefnogwyd gan y Parch. H. Williams, 9. Nad oes yr un i gael ei dderbyn i'r Athrofa ar drauly drysorfa, ondsyddyn medduy nodweddau can- lynol 1. Bucbedd addaa i'w broffes er pan y mae yn proffesu. 2. Ei fod yn aelod gweithgar ac ymdrechol yn yr eglwys, ac yn Uafurus gyda yr Ysgol Sabbothol, a phob peth arall yn ol ei allu, er helaetbu acbcis crefydd. 3. Ei fod yo meddu dawn i osod allan ei feddwl yn rhwydd a derbyniol i gynnulleidfa o bobl-ei fed yn meddu talent i siarad yn gystal ac i fyfyrio. 4. Fod i bob un a dderbynir i'r Athrofa ar y Drysorfa, i gael ei gym- lueradwyogan y cyfarfod misol, neu drimisol, a fyddo wedi ei gly wed yn pregethu, yn gystal a ehau yr eglwys ag y byddo yn aelod o honi. Cynnygiwyd gan y Parch. H. Williams, ac eil- iwyd gan Dr. Morgan, 10. Fod i bob Myfyriwr gael tair blynedd yn yr Athrofa os bydd yr athrawon yu sicrhau ei fod yn meddu galluoedd i ddysgu, ar ol chwech miso brawf. Cynnygiwyd gan y Parch. H. Morgan, ac eil- iwyd gan y Parch. W. Thomas. 11. Fod pob Mytyriwr i gael Y,20 yn y flwyddyn o'r drysorfa, at ei gynnaliaeth tra fyddo yn yr Athrota, a'r Athrofa yn aros yn y ffmf ag yr edrychir ami yn bresenol. Cynnygiwyd" gan J. G. Owen, ac eiliwyd gan J. Lewis, Ysw., 12. Fod yr Athrofa i gael ei hagor ar y 24ain o Awst nesaf, sef Dydd Gwyl Bartholomeus. Cynnygiwyd gan y Parch. A. J. Parry, ac eiliwyd gan J. S. H. Evans. Ysw., 13. Fod y Cymmanfaoedd yn y Gogledd i gael eu dosparthu, a phob dospaith i gael ei ymddiried i frodyr teilwng i'w casglu, trwy ymweled a phob eglwys ac a phob person o bwys yn y cylch, i geisio cymhorth mewn ariaii ac mewn llyfrau. Dywedodd y cadeirydd y byddai yn well i gael gweled beth a wnaem ni yn y lie ac er ein mawr syndod a'n llawenydd, cafwyd addewidion am ages i £ 200, ac y mae un o'r cefnogwyr penaf heb roddi ei addewid, a hwnw yn un o'r gweinidogion cyf- oethocaf yn y Gogledd. DysgwyHwn yn bydeius y bydd yraddewidion cyn pen ycbydig ddyddlau wedi dyblu. Mae yr boll addewidion a'r casgliadaU i fod yn lIawy Trysorydd erbyn y dydd olaf o fl, Mai, fel na byddo ein casgliad ni yn milwrio dim yn erbyn un Athrofa Pontypwl. Cynnygiwyd gan Dr. Prichard, M eiHwyd gan Dr. Morgan, 14. Fod yr boll benderfyniadau a basiwyd i gael eu hargraflu, a'u haofon i bob eglwys yn y Cym- manfaoedd Gogleddol, ac i ysgrifenyddipn yr holl Gymmanfaoedd yn Nghymru; ac fod appeliad gostyngedig, etto taer, i gael ei wneyd at Gym- manfaoedd y Deheudir am ein cynnorthwyo ni yo yr anturiaeth bwysig hon, ac fod y pwyllgor gweithredol, trwy eu swyddogion, i dynu all argratfu appeliad yn yr iaith Saesneg, a'i anfon at be-sonau o bwys yn Lloegr, i erfyn eu cymhorth mewn arian a llvfrau. Wedi talu diolchgarwch gwresog i'r eodeiryddt terfynwydtrwyweddtgan y Parch. -H. WilHamsi Amlwch, Dyma un o'r cyfarfodydd mtfyaf pwysfg a wel- odd yr ysgrifenydd erioed. Yr oeddwn yn rhy- feddu atysbryd bywiog yr hen frodyr, er nad oedd unfrydoldeb mewn llawer o bethau etto, yr un- frydoldeb mwyaf i gael Athrofa, a'r penderfyniad mwyafam ei chael m6rdeilwng ag sydd yn an allu- adwy i ateb dyben ei sefydliad, ac i gofnodi Gwyl Bartholomeus, 1662. Llwydd i bob myfyj-iwr yn Athrofa Bartholomeus i lawn tiodweddu ysbryd penderfynol yr hen frodyr a aafasant yn wrot y dydd hwnw dros ryddid cyd- wybod a hawliau y bendigedig Dduw yn fwy na dyn. Amen, ac Amen. A dyweded pawb sydd dros i leau Grist gael yr holl bawl mewn crefydd, AMEN.

CYFARFOD CHWARTEROL BEDYDDWYR…