Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

CAPEL Y BEDYDDWYR, CEFNCRIBWR.

ATEBION.

",Jit eh i ofyniad W. Watts.

At Mr. B. R. S. E., Bktenffos.…

Ateb i Jeduthun. ,','L.

OOFYNIADAU.

Aty I'arch. B. Evans, Castellnedd.

.:-Aty Parch. J. Junes (Mathetes).

,1>YCH YMMY G.

Y GATH YN YMDAGU WRTH LEDRATA…

News
Cite
Share

lyngu ystyriaeth ? Gadawaf i synwyr cytfre in i farna hyn; ac nid wyf yn meddwl bod achos aro» | mynyd i famu, cyn gweled fod un Seren Gamer yn werth an ar hugain o'r Bedyddiwr newydd.. A ehyda golwg ar ddefnyddioldeb, mae pawb yn gwy- bod, ag sydd yn gwybod ychydig, fod SSRENCYMRt1, yn fwy felly laweroeddoweithiaa. Wel, aydyw y Bedyddiwr newydd hwn yn perthyn—nea beth-, i enwad y Bedyddwyr yn fwy neillduol na'r oy- hoeddiadau ereill, sef Seren Gomer, SKaRN CymRu, y Gwyliedtfdd, &c? A oes eisieu dweyd ling ydyw yn y fan hon wrth y darlleuydd, pan y mae pawb yn deall fod y cyhoeddiadau uchod yn dal cysaylltiad agosach o lawer na'r Bedyddiwr newydd hwn a'r Bedyddwyr, a hyhy i'w weled ar amryw ystvriaethau, mor amlwg, fel nad oes eisieu eu crybwyll. Gyda golwg ei fod yn gosod ei bun yn gyfochrog a'r Greal yn y Gogledd, neu yn gyfartal o ran gwerth yn y Deheu i hwnw yn y Gogledd, amlwg yw yr amcan, set cael tipyn o gy4.1. ymdeimlad hwnw—cystal a dweyd wrtho, "Ti gai lli ran o'r llaeth sydd yn y Jug ar ol i mi yfed digon ,-neu dagu-ac ni chaiff neb arall ddim, o herwydd mi a ddytyedaf yn eglur & chroyw fet hyn wrth fyned ar fy mhen i'r decanter I Ni fedd yr enwadond dau gyboeddiad misol yn Nghymra—teiiwng o'ch ystyriaeth—un yn y Deheu ac un yn y Gogledd; nid yw y ddau ond yr hyn a ddylent fod, ac yn y manau y dylent fod. Dylai yr enwad wneuthur cylchrediad anrhydeddus i ddau gyhoeddiad misol- un o Ogledd, a'r Hallo DdebeudifCymru.' Dyn& ranu tipym d'r Greal. Ond addewid wrth wanuy pen i ,mewn i'.rdecanter oedd hona. Mae eisieu aros i'r pen ddyfod allan, cyn gwybod a gyflawnir yr addewid. Mae y Greal yn rhy hen i bwyso liawer ar addewid o'r fath yna, o herwydd ei bod yn rliv debyg i'r hen ddjwediad,—"Y cwtJI i fi, a'r rhest i Shoni." Mae yn wir fod y Greal yn gy- boeddiad da, pwrpasol, ac yn ei le er ys blynydd- o«dd, a'i berchenogion neu ei ranfeddianwyr yn Fedyddwyr. Mae mor wir a hyny fod rhanfedd- ianwyr Seren Gomer a'r Gwyliedydd felly. Mae perchenogwr SEREN CYMRU yn Fedyddiwr, ac wedi gwneyd liawer o les i'r enwad mewn amryw ftyrdd. Gellir dywedyd ynte, Seren Gomer a SEREN CYMRU ydym yn eu hadnabod; y Great a'r Gwyliedydd & adwaenom; eithr pwy wyt ti, yr eHhlil, sydd lIg aoadl yn ei fJroenau er ys ychydig riiagor na deuddeg mis, acyn awr ar y ffordd i drsngu, am osod o bonot dy ben yn y decanter, gan ormod trachwant, i yfed y llaeth i gyd? Gan fod tuedd yn fy ysgrif i fyned yn faith, ni ddywedaf ragor y tro hwn, gan obeithio, Mr. Gol., os bydd taro a thwrw, y caf gyfleu i ddywedyd etto. Wyf, &c., Y.