Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Y GATH YN YMDAGU WRTH LEDRATA…

News
Cite
Share

Y GATH YN YMDAGU WRTH LEDRATA Y LLAETH O'R DECANTER. YR oedd gwerth ceiniog o laeth yn dyfod i'r ty bob nos a boreu, ac yr oedd Miss Puss yn cael ei rhan o hono bob amser yn gystal a'r plant, oddiar pan oedd ynun fechan. Ond wedi iddi ddyfod yn flwydd | oed, ac erbyn hyn, yu tybiedei hun yn ddigon 11 — ,1 mawr a chref i wneyd vr hyn a fuasai dda yn e golwg ei hun, a thrwy hynv, ni ofynai genad i wneyd yr hyn a ddymunai. Efallai taw dvna y peth oedd wedi helpu puss i feddwl y gallasai wneyd yr hvn a fynasai, sef am ei bod yn gallu dat y llygod back vn y t^, a'r adar bach yn yr ardd. Nid oedd wedi gweled neb yn fwy galluog na'i hunan yn y pethau hyn. Ond rliyw noson, aeth puss vn fwy eofa na'i groesaw, a thu draw, mewn hyder, i'w gallu, trwy drachwant, trwy fyned i'r pantry, a gnsod ei phen yn y decanter er yfed y llaeth i gyd ond gyda ei bod wedi gwthio ei phen i mewn, deallodd puss fod y lie yn rhy gyfyng iddi gael ei hanadl: hi addech. reuodd dynu ei phen yn ol, ond yr oedd y decanter yn dyfod gyda y pen, a'r llaeth yn lie diwalluarch- waeth puss,n Ilanw ei llygaid, ei thrwyn.ei chlust- iau. a'i phen, a hi aeth yn dywydd mor enbydus ar puss, nes iddi golli ei hanadl a tbrengu o achos trachwant, ac wrth roddi trormod o hyder yn ei gallu. Yr oedd y gath wrth ysgrabino ei chyn. ffon yn gwneyd niwed mawr iddi ei hun, ond wrth osod ei phen yn y decanter yn lladd ei hun. Wrth edrych ar Anerchiad y Bedyddiwt newydd ar ddechreu ei ail flwyddyn, gwelir brawddeg yn yindrechu ein darbwyllo i gredu nad oes gan y Bed- yddwyr un cyhoeddiad ond y Bedyddiwr Mwydd oed hwn, yn y De, ag sydd yn deilwng o'n hystyr- iaeth. Gwelir wrth y fath ddywediad, fod y gath wedi gosod ei phen yn y decanter i yted y llaeth i gyd. Nid oedd, ac nid oes, am wn I, neb yn gwadu hawl y Bedyddzwr hwn i fodoli, a throi yn mysg cyhoeddiadau llenyddol, ac wrth hyny, i gael rhan o'r llaeth. Ond dyna frawddeg y gath yn flwydd oed-yn dywedyd y rnyn hi y llaeth oil, neu ddim, neu farw yn yr ymdrech. Beth ail fod meddwl y fath ddywediad ? A oeddys yn meddwl y buasai rhywrai mor hygoelus a chredu y fath beth, neu am nad oedd neb yn credu hyny yn flaenorol, yr oedd yn rhaid dweyd felly, er hawlio hyn yn ol llaw ? Mae yn debyg na feddyliodd neb am y fath beth o'r blaen, ac y mae mor debygol a hyny na chredir y fath beth yn ol llaw. Er mwyn bod yn eglur a phendant, mi a ofynaf ofyi.iad, yr hwn, ond odid, sydd yn ngenau y darllenw/r yn gyffrerliool,-Beth sydd yn gwneyd y Bedyddiwr newydd hwn yn unig gyhoeddiad o werth sylw yn mysg eyhoeddiadau ereill y Deheu ? Ai am ei fod yn fwy parchus o weinidogion y Bedyddwyr ? Nid felly, o herwydd yn un o'r rhifynau cyntaf o hono, agorwyd ei ddrws i gablu un o weinidogion leucine mwyaf parchus yr enwad ac oni buasai fod y gweinidog hwn yn wir barchus yn ei eglwys, buasai y Bedyddiwr hwn wedi achosi rhaniad yn yr eglwys, neu ynte i'r gweinidog orfod ymadael a'i eglwys, neu bob un o'r ddau. Cynnygiodd v Bedyddiwr newydd at y ddau beth, trvry otferyngarwch ei olvgwyr, neu o leiaf un o honynt; ac yr oedd eglwys y gweinidog hwn yn derbyn mwy o'r Bedyddiwr newydd nag un eglwys yn y cwmpnsoedd ar y cytryw bryd. Ac yn y rhifyn ag sydd yn dweyd mai efe yw yr unig gy- hoeddiad teilwng o ystyriaeth, ïe, yn yr un rhifyn, y mae yn ymosod ar, yn ddiesgus, un o'r gweini- dogion mwyaf ei sel a'i frwdfrydedd drosto oddiar ei ddechreuad, ac hyd y nod pan oedd cyhoeddiad arall (annheilwng o y-tyriaetli, mae'n debyg), wedi cau ei ddrws yn erbyn y fath beth. Onid yw y cy- hoeddiad hwn yn ysgrabino y rhai sydd yn rhoddi hwyd yn ei enau, ac ar y pryd ag y maent yn ei feedo ? Ac nid yn unig hyn, ond hefyd, y mae wedi gwanu ei ben i'r decanter i yfed llaeth y plant i gyd ei bun, ac wrth hyny yn tagu ei hun. Wei. ai am fod gwell golygwyr ganddo y mae efe yn well cy. hoeddiad ? Na, ddaw hi byth i bwynt felly, o her- wydd y mae y golygwyr,gydag un eithriad,yn "fro- dyrteilkytigael.ytndrecliL,ar--yn anrh),deddi'rareithfa, yr esgynlawr, a'rgynnudledd," ac am hyny nid ydynt yn gymhwys i'r pin a'r papyr." Ac hefyd, nid yw yr Ysfa Olygyddol yn cu helpu i wneyd y Bed- yddiwr newydd yr nnig un teilwng o ystyriaetn. Ai am ei fod \n cynnwys gwell pethau, ac yn fwy \defuyddiol i'r enwad y mae efe yr unig un yn "tei-

TYWALLTIAD DWFR AR FABANOD.