Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

At Bwyllgor yr Eisteddfod.

News
Cite
Share

At Bwyllgor yr Eisteddfod. Ponedcfigion,-Daeth cyfansoddiadau cystadleuol eich eisteddfod, o law eich parchus ysgrifenv Jd, i'r glorian feirniadol yn brydlawn ac y mae yn achos o lawenydd i ni, a diau y bydd felly i chwithau, na ddaeth un o bonynt allan o boni a Mene Tekelar ei Sfer. Mae un peth yn ymddangos yn rhyfedd, a ny jrw, na buasaj yr ymgeiswyr yn lluasocacb Vn ddiau, nis gall hyn fod o herwydd diffyg chwaetb, na diffyg medrusrwydd i ysgrifenn yn yr ardal bob- tog a llenyddol bon. Os caniatewch i ben gymmydog ddatgan ei farn ar yr achos, bydded wiw getivch oil, yn w^r lien a gwtr lleyg, trraffu ar y syniad canlynol. Mae rhy ychydig o'r elfen boblogaidd (papular dement) yn nhrefniad cyffrediii eich testunau. Mae,eich tes- tanau yn dda ac yn fuddiol, ond y maent yu rhy drymion i ateb i brirvder amser gweithwyr yn gyft- redin. Dy lai fod englynion i bethau a pherso nauo ddyddordeb Heawl flocai interest), megy# ryvr wrthddrychneubersonhynodyn y lie—-engl ynion bedd-argraif i bersonau oeillduol-marwnadau am ddynion o'r lie, hen a diweddar-—can 0glod i ber- sonau neu bettiau o bwya lleawl—englynion i ry- fedd bethau natur, megys y mdr a'i fawrion ryfedd- odau, megys y nflorfil, y shark, yr asgell-bysg. (Hyingfish), y llawhidydd (porpoise), y morfarcjh (hippopotamus), y crocodile, y dyfr-bistylloedd (waterspouts), llanT a thrai, &c., &c., hefyd, rhyfedd bethau y ddaear a'r fiurfafen. Gallai gweithiwr wneyd englyn, neu englynion, i rywbeth, adnabyddus yn y lie, heb roi ei huu allan o tfordd nac achosi un annghyfleusdra yn y teulu, Hefydj dylai fod gvvobrwyon cymmedrol am gyfansodd penoillion mewn eisteddfodau Ueol o fath yr un boil* Mae miloedd o weitiiwyr yn ge fydd ia n mewn gwneyd pennillion na allant wneyd englynion, na thraethawd, nac unrhyw beth arall or faes caethiwus y gynglianedd, Dylai y testunau gael eu trefnu i ateb amser a gallu y gweithiwr, ac nid yn unig, nac yn benaf, i ateb gulluoedd llenorion prafedig, Wrth gwrs, dylid cael rhai testunau detholedig yn mhob eisteddfod, i roddi cyfleustra a mantais i ysgrifenwyr profiadol; ond naanngbofier y gweithiwr uiaith,n yr hwn sydd yn brin ei lyfrau, ac yn brinach ei amser. Yn eisteddfod ddiweddaf y Dinas, yr oedd 4 gwobr am englynion Beddargraff, a cbynnif< r a 35 yn ymgpiswyr ar rai o bonynt. Yr oedd yno wobr o 5s. am yr englyn goreu i'r hew, ar yr hwn yr oedd 22 o weithwyr y He yn cystftdiu. Yr oedd yno wobr o 3s. 6c. am yr englyn goreu i gadair *eljt Gellifoasal (t9 fierm gerllaw), ac yr oedd ar hwnw 28 o weithwyr yn cystadlu. Dim ond talu sylw i gyfleusdra y gweitbiwr, fegeir digon-o waith ar bob testun. Yr eiddocb, &c., ARWYfTL.

Y Feirniadaeth.

YSPEILIO YR AMDDIFAID.