Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

EiSTEDDFOD UNDEB Y BEPYDDWYR,…

News
Cite
Share

EiSTEDDFOD UNDEB Y BEPYDDWYR, MERTHYR TYDFIL. Cynnaliwyd yr Eisteddfod hon yn y Tabernacl, Llvwydd,—y Parch. J. Lloyd. Trefnydd, Mr. E, Roberts., Beirniad y traethadau a'r farddoniaeth, » Aneurin, Fardd y canu, Mr. R. Lewis, Caerdydd. Yr oedd y capel eang wedi ei orlanw bernir fod yao rhwng 1400 a 1500 yn nghyd. A^orodd y Llywydd y cyfarfod cyntaf drwy araetb fer ond pwrpasol iawn, a phasiwyd y penderfyniad canlynol yn anfrydoi < sef, Fod yr Eisteddfod hon yn dymuno dangos cydymdeimlad a'n Brenines dirion, yn nghyd a'r teulu breninol, yn eu traUod presenol, oblegid marwolaeth annyggwyliadwy y i, Tywysog Cydweddog, a dymuno nawdil y Goruchaf yirnynt yn ol pwysigrwydd yr amgylchiad." i .fti Y beirdd ac ereili a annerchasant yr Eisteddfod. t;YDtt dechreuwyd ar y gwahanol gystadlaethau. :.> Dwy ayrdl farwnadol ar ol y Cawr Cynon a dder- byniwyd, ond ni jstyriai y tiejmiad yr un o honynt yn deilwng o wobr, felly bydd y testun hwn yn agored erbyn yr Eisteddfod nesaf. Am y gan oreu ar I- Y lies a ddeillia i'r Ysgqlion Sabbothol oddiwrth eu Hundeb Eisteddodol j"1 5. a dderhyiiiwvd, y j,oiaf gan Glan Camlfas, sef: Mr James Thomas. ;Am yr englyn goreu i'r Bngfilgi20 a dder- J" byniwyd, y goraf Moss y Bugail, Sif Ifor Cwm Ynys. Am y traethawd goreu ar Ddylanwad yr Ar- eithfa Gymreig;" derbyniwyd 5, y goraf gan Cyd. wybodol, sef Mr. Dd. Oliver, Ebenezer. Am y traethawd goreu ar Sefyllfa addysg yn Merthyr, yn nghyd a'r pnsiblrwydd o sefydlu a chynnal Ysgol Frytanaidd yn y lie;" y goraf oedd Briton, sef Mr. James Price, Ebenezer. Am y traetbawd goreu ar y "Niwed a'r atgas rwydd o ofersiarad 9 a dderbyniwyd; y goreu oedd Casawr geiriau segur," sef Mr. Dd. Oliver, Ebenezer. I'r c6r a gano oreu Mercb Seion, Can," &c 5 o gorau yn cystadlu. Rhanwyd y wobr rhwng cor Seion a Abercanaid. Bu amrywiaeth lawer o gvstadlu ar ganu ac nerodd yn ychwanegol. Treuliwyd diwrnod cysurus iawn, ac hyderwn y bydd yr Eisteddfod hon i fyned rhag ei blaen-cc Mewn Undeb mae nerth a gwerth er liesbad," ae y bydd iddi ateb dybenion amrywieg y pwyllgor. Diweddwyd gwaith y dydd drwy ganu pennill o'r Gerdd Genedlaethol,- Ein gwlad fynyddawg wedd Amgylchir gan wir hedd, &c., Ae aeth pawb adref wedi eu Uwyr foddloni, gan ddysgwyl yn hyderus am yr Eisteddfod nesaf. COFNODYDD.

EISTEDDFOD BEULAH, CWMTWRCH.

LLANGWNWR A'R CYLCHOEDD.

CASGLU AT CARMEL.