Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

GOLYGYDD Y GREALACHWRDDCHWAR-TER…

News
Cite
Share

GOLYGYDD Y GREALACHWRDDCHWAR- TER SWYOD GAERFYRDDIN. Ymddengys fod golygydd y Greal yn wybodol fod ei nodyn yn aneglnr, ornte, ni buasai yn trafferthu cym- maint i'w esbonio ar amlen Greal Rhagfyr. Os ydyw ef yn filluog i ysgrifenu ei feddwl yn eglur, paham na buasai yn gwneyd liynv ar unwaith wrth ymyraeth rhwng "brodyr swydd Gaerfyrddin" ac eglwys St. Clears? Ond os nad ydyw yn aIluog i wneyd hyny, goreu pa leiaf aysgrifena. Mae yn dda genym gael ar ddeall, trwy gyfrwng ei esboniad ar y nodyn, ei fod mor iach yn y ffvdd ° barthed cymmundeb afreolaidd i un difedydd.. Nid oes, yn ein tyb ni, fwy o gytfelyb- rwydd rhwng ei nodrn mewn dadl, a bod golygwyr ein cyhoeddiadau yn gyffredin yn dweyd "nad ydyut yn ystyried eu hunain yn gyfrifol am olygiadau eu goheb- wry" nag sydd rhwng Castell-dinns-bran a choescaib. Bydd yn ddigon buan i'r brodyr "gael digon o hunan- ymwadiad i alw en penderfyniad yn ol, pan welo Gol- ygydd y Greal yn dda roddi gwybodaeth pa gam- ddealltwriaeth a fu rhyngddynt ag eglwys Sion, St, Clears.-JoHN WILLIAMS, Aberduar. DAMWAIN ANGEUOL.—Cyrnmerodd damwain angeuol le yn ngwaith glo Rhyd-y-defaid, ger Abertawe. Fel yroedd dau ddyn, o'r enwau Dafydd Bevan, 56 mlwydd oed, a Thomas Evans, 45 ml. oed, yn gweithio yn y talcen glo, daeth carreg fawr yn ddirybydd arnynt eill dau; a phan ddaeth y tramwr i mewn, yr oeddynt yn hollol farw. Cladd- wyd y ddau dydd Sabbath, y 29ain o Ragfyr. Cyn cvchwyn a chorff Thomas Evans, pregethodd y Parch. R. A. Jones am 9 y bore, yn bwrpasol ac effeithiol fel arfer. Cyn cychwyn a chorff Dafydd BevBn, pregethodd y Parch. William Humphreys yn ddylanwadol iawn, gan rybyadio yr afreolus i droi at y gwir. 0, fy nghvdlforddolion i fyd arall! dyma rybydd unwaith etto am i ni fod yn barod-i ymofyn am wir grefydd cyn yr elo hi yn rhy ddiweddar. BANCIAU CYNNILO Y LLYTHYRDAI.-Y mae nifer banciau cynnilo y llythyrdai sydd yn awr mewn gweithrediad trwy Gymru a Lloegr, yn cyr- haedd i 1,700. Bwriedir estyn y gyfundrefn yn mis Chwefror i'r Iwerddon ac Ysgotland. Y mae amryw o'r hen fanciau cynnilo wedi rhoddi eu masnach i fyny yn wirfoddol, ac wedi rhoddi pob cyrnhorth i'r personau oedd wedi rhoddi arian i mewn ynddynt i drosglwyddo eu cyfrifon i fanciau y Myth vTUy. TAITH TYWYSOG CYMRU I'R DWYRAIN.—Yr oedd trefniadau wedi eu gwneyd cyn marwolaeth y Tywysog Cydweddog fod i'w Uchelder Breninol Tywysog Cymru dreulio rhai o fisoedd y gauaf yn y Levant a Syria, gan ymweled wrth gwrs, a Malta a Corfu ar ei daith. Yr ydym yn deall na wneir un cyfnewidiad yn y trefniadau byn, a bod ei Uchelder Breninol yn bwriadu cychwyn yn ddioed i'r Dwy- rain, gan ddychwelyd mewn pryd i gymmeryd rhan yn agoriad yr Arddangosiad mawr. COFADAIL I'R TYWYSOG CVDWKDDOG.—Y mae yr* Arglwydd Faer yn cymmeryd mesurau i ffurfio syrnudiad cyhoeridus i godi rofadail i'r di- weddar Dywysog Cydweddos; mewn rhyw ran gyf- addas o'r biif d<iinas. Dydd Mercher diweddaf, cynnaliwyd cyfarfod cyfrinacnol yn y Mansion House, ac ymddengys fod prif fancwyr a masnach- wyr y ddinas wedi amlygu cymineradwyaeth UII- frydol o'r symudiad. Cynnelir cyfarfod cyhoeddus o'r dinasyddion ddydd Iau nesaf.

HANESION GREFYDDOU