Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

THE EARNEST MAN; a Memoir…

A SERMON on the death of His…

PEDAIR 0 BREGETHAU, gan y…

THE BAPTIST HANDBOOK FOR 1862.

HANDBOOK OF REVEALED RELIGION,…

AT Y PARCH. T. PRICE, ABERDAR.…

Y DRYCH BLYNYDDOL AM 1862.…

. SIOP Y &OP.

News
Cite
Share

oedd fawr o wer wedi dod o Awstralia yn ddiweddar, am fod cymmaint yn fwy o alw am gig i'w fwyta ac yna nid ydyl nhw ddim yn ei ferwi at wneyd gw6r fel arfer; a pheth arall, meddai Sponk, mae cymmaint yn fwy o alw am wer yn ein gweithfeydd roawr nag oedd a rhwng y cyfan, mae yn brin jawn ac o achos ei brinder, mae ei bris i fyny, a bydd yn debyg o fyn'd yn uwch etto. 1 Pa'm ma'r sebon yn codi ?' meddai John. Am yr un rheswm," meddai Sponk yn y mynyd, gan fod gWer yn gwneyd i fyny ran fawr o'r sebon.' Yn a1Vr, 'rych chi'n ewel'd, nhad, ma' prinder yw y petho hyd; mentrwch chi, 'roedd y gwr boneddig yn dweyd y gwir trwy'r cwbl." Fe wn hyn," meddai Sion, a'i ddwrn mawr yn nghut, nad w'i ddim i gymmeryd gair Sponk ar y njater, fynag. 'Rvvyt ti yn cofio, John, pan ddaeth e yma tua blwyddyn yn ol, iddo brintio papyrach cocttionmawr, a dywedodd fod pob peth yn rhy Uchel yn y Cwm, a'i fod e' yn dwad i dynn pethach i lawr; wyt ti'n cofio ei hen frags am y slow nine- pençe better nor the nimble shilling.' Nage,oage! nhad anwyl," ebe Billy, yr hwn a deimlai dros Saesneg ei dad, nid fel yna." Wel, siwd te. ngwas i ?" The nimble ninepence is better than the slow shilling—small profits with quick returns, o'dd e'n ddweyd," meddai Billy, yr hwn oedd yn ccfio Saesneg yn well n&'r hen wr. Ie'n dowto, Billy," meddai yr hen wr, dyna oedd hi y pryd hwnw; ond welwch mor barod mae e 'nawr; Mae e', druan, yn ddigon nimble i tyonkio'r prisoedd i fyny i r'wle. Yn awr, Capten, carwn gaeleich meddwl chi ar y peth o'dd John yn ei ddweyd a odi felly ?" Odi Sion; Mae yn ddiddadl, fel rheol gyff- redin, fod John yn iawn mae John wedi cael gafael ar ben y llwybr." 'Nnwr, Sion, nid oes ddyn yn y byd yn caru yn well nâfi i weled- y .gweithiwr yn cael' ei dalu am ei waith ac. yr wyf.yn hollol gredu fod yr huriau presenol yn rhy isei; dylent fod yn twenty P?r cent yn uwch er hyny, 'cheir byth o'r gyflog l.fyny tra bo cyflawnder o ddynion yn y farchnad— Pfjnder dynion i ateb gwaith yw yr unig beth a fiueithia godiad pris. Mae yn dda genyf weled fod ^ohn yn talu sylw i'r mater, gan y gwn fod llawer town o gamsyniadau ar y pen hwnyn mhlith ein Sweithwyr. Bydded i chwi sy!wi ar effeithiau y eyff'oad presenol, ond iddo burhau tipyn bach; yn gystat a'r ymfudo mawr sydd wedi ac yn debyg ° gymmeryd ile etto, fe effeitbia hyn yn fawr ar gyflog y gweithiwr. A diolch i'r Aiglwydd, Sion, mae gwell argoel am gael tymhor da ar y wiad nag sydd wedi bod er ys amryw o flynyddau a gobeithjo y gwna y gweithwyi- iawn ddefriydd o'r gwelliant Sydd yn debvg o gymmeryd lie. Dywedaf gyda John, Llwyddiant i'r ymfudo. Bydd yr ymfudwyr eu hunain lawer yn well os byddant yn ddynion sobr a diwyd -bydd eannoedd ag sydd yn fugeiliaid yn Awstralia yn awr, yn ffermwyr cyfoetliog ugain ?j'ynedd i heddyw—tra mae ymfudiaeth yn symuii 0 r farclinad hon y cyfryw ag oedd yn cadw cyfiog y gweithiwr yn y man iselaf." Diolch yn fawr i chi, Capten, am eich dymun. lad da i'r wlad; fe wyddwn y buse chi yn ) hoi gole, ary peth," meddai Sion, fel pe yr ystyriai y mater wedi ei selio; ond wedi i Sion garthu ei geg, poeri, a Chbsi ei ben, gofynodd yn sydyn,- Wei, Capten Simon, beth i chi'n feddwl am y canuynyr Hen Gapei nos Sul diweddaf?" Ond Syda fod y gofyniad o enau Sion, daeth rhyw swn elochaidd oddidraw,— 1 Sion, John, Hworffre, Billy, dewch i ginio yn y fynyd, im'ae'r eawl yn y basne," meddai Pali o'r v* Dir caton ni," meddai Sion, fel mae'r amser yn myn'd ri)¡ fyddwch yn hir cyn deloch etto, ^apten mae arna i eise cael siarad tipyn am y canu ffrfshwn newydd yma." Q-vvelais mai goreu i minnau oedd ymadael, rhag dyfod dan wg Pali, drwy gadw Sion oddiwrth ei ginio felly. Dydd da i chwi, Sion, a'r bechgyn hefyd." Felly ch'ithe. Capten Simon ;'1 a inewn yr awd i dalu parch i ddaipariadau Pali ar gyfer angen- rheidiau cyrff y gofiaid.