Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

AMERICA.

News
Cite
Share

AMERICA. Y CTNHWRF ENCILIADOL. Y prif bwnq ?ydd yn cynhyrfu yr UnotDateithiau yn bresenol yw enciliad y Caeth Dalaethau. Y mae South Carolina wedi dyfod i'r penderfyniad i ymadael drwy y bleidlais unol; ac Did yw yn debyg y dangosir un gwrth- wynebiad i hyny gan y Llywydd. Nid dyma y waith gyntaf i rai o'r Talaethau hyn fygwth rhwygo yr Undeb, a digon tebyg fod cryn nifer yn yr amryw Dalaetbau hyny yn awyddus am weled Llywodraeth Ddeheuol wedi ei sef. ydlu, a'r rhwyg wedi ei gwbl ddwyn oddiamgylch. Y pedairTalaeth sydd yn cael eu corddi fwyaf gan y teimlad' rhwygladol dan sylw ydynt, South Carolina, Florida, Georgia, ac Alabama, a'r dull y mae y Talaethau anfoddog hyn yn amcann rhoddi eu bwriadau cbwyldroadol mewn gweithrediad ydyw trwy godi 10,000 o filwyr yn ddioedi, a'u cyfleu mewn gorsafoedd i wneyd gwrthwynebiad i un. rhyw gorff o fllwyr a anfono y Llywodraeth i geisio attal yr ymrwygwyr i gyflawnu eu bwriadau. Mae y Neto York Tribune yn gwneyd y bras-gyfrifon a ganlyn, o barth y draul a ddisgynai ar y Talaethau hyny I wrth roddi eu bwriadau mewn gweithrediad. Dvwed fod gwasanaeth pob milwr yn costio i Llywodraeth y Talaethau Unedig 600 o ddoleri yn y flwyddyn. Felly, byddai traul 10,000 am flwyddyn, yn 6,000,000 o ddoleri. Ond nid cynnal y fyddin fyddai yr oil o'r pwn a ddisgynai ar tu cefnau. Mae eu gwlad yn dra eang, cyfleusderau train- wyaeth yn ychydig mewn cymbariaeth, a byddai tros. glwyddiad y Uythyrgodau yn sicr o gostio tua miliwn o ddoleri yn ychwanegol. Bydd hefyd nifer luosog o wlad- garwyr dewrfryd yn awyddus am fod o wasanaeth i'w gwtad yn y cymmeriad o Arglwyddi, Barnwyr, Deddf- I wyr, 'A Pleges%vyr Tramor. Meddylia y Tribune y bvddai i'r qA^riaid ysglyfaethus hyn draflyneu 1,000,000 o ddoleri eWill gyda'r rhwyddineb mwyaf. Gan fod trethiad y Talaethau hyny eisoes tua 2,000.000 o ddoleri yn flyn- yddol, byddai yn angqnrheidiol i'r Llywodraeth gael y mawr o 10,000,000 o ddoteri bob biwyddyn at ddwyn yn- mlaen y'gwi&anaeth cyhoeddus. t, Nid oedd^pftblogaeth y Talaethau hyny ddeng m!m- edd yn ol, 2,518,000, ac ryd yw yn debyg fod yr un- rhyw yijj^senol nemawr yn ychwaneg. Ond o'r nifer uchod, nid oes ond 1,285,000 yn borijvwynion. O'r rhai hyn, y mae dwy ran o dair yn wragead a* phlant, y rhai nid ydynt yn talu unrhyw drethi uniongyrchol; felly, nid oes genym ond 400,000 o ddynion gwynion i dalu yr holl drethi cyssylltiedig a dygiad yn mlaen Lywodraeth An- nibynol- Nid oes gan Sobul Carolina dros 47,000 o ddynion gwynion dros ugain oed. Yn awr, mae eisieu yn flynydd- pl 10,000,000 j ddoleri; a'r gofyniad sydd yn ein cyfarfod etto yw, Pwy sydd i dalu ? Elai paWb i ystyned y gasglydd yn yspeilydd o'r fath waethaf,. a byddai cy casglu y fath faich gorthrymus yn sicr o gael ei bro waeth nag ofer. ;<r Ond nid hyn fyddai unig ganlyniad yr Talaethau enciliedig. Byddai ganddynt am^! ij0ng» i'w cadarnhau, llynges i'w hadeiladu a'i harfogi* » 0 leoedd i'w parotoi, yr hyn a chwyddai y dr|Ai> j0 jr ddoleri yn ychwaneg. O ba le y deuai yr 4^° 1 treulion beichus hyn? Nid oddiwrth drethii Sa° rhyddfarchnadaeth fydd yn ffynu. Nid oddiwrth iadau ysgrifol (bonds), gan na chyffyrddai y th Gogleddol nac Ewrop a'r fath ymrwymiadau diwertj1,. nid oddiwrth eu dinasyddion eu hunain, y rhai yn gruddfan dan bwys eu dyledion. Heblaw hyn] oil, gellid yn y fath annhrefn, j'r i'r caethion godi mewn gwrthryfel, a dianc yw81 Talaethau Rhyddion, neu lofruddio eu gorthrymwyf geisio dial eu cam. 1--

|llaitiott,

RHUFAIN.