Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

FFRAINC.

News
Cite
Share

FFRAINC. Ar ddydd Mawrth, y laf o'r mis hwn, derbyniodd Yr Amherawdwr Napoleon y Cortf Diploinyddol Tratnory" ystafell yr orseddfainc. Edrychir ar y derbyniad a roddi gan Amherawdwr y Ffrancod i'r Corff Diplomyddol or dydd cyntaf o'r flwyddyn newydd fel dygwyddiad pOI!tIC' aidd pwysig byth ar ol iddo draddodi y cyfarchiad byt gofiadwy hwnw i gynnrychiolydd Awstria oedd yn arvrydd i gychwyn y rliyfel yn Itali ddwy flynedd yn ol. Dys. gwyliai holl Ewrop yn bryderus bythefnos yn °^ y newydd fod cyfarchiad cyffi?lyb wedi ei roddi i weinid^S yr un gallu. Dysgwylid y buasai yn annog ei ft* trallodedig i roddi Venetia i fyny i'r Italiaid, ac yn rboou gair o gynghor i dri phenadur Turin, Rhufain, a Gae^j Ofnid y buasai yn llefaru geiriau a fuasai yn taraw bo Ewrop a dychryn. Ond da genym hysbysu fod ei Fawr- hydi wedi agor y flwyddyn newydd gydag ymadroddJ0 beddychol. Efe a roddodd sicrhad i'r Corff ei fod yn credu y bydd y ddealltwriaeth dda sydd y galluoedd mawrion yn foddion i gadw beddwcb," ac w byw yn heddychol ydyw gwir ewyllys ei galon. Yr oedd y derbyniad dydd Calan diweddaf mewn un ystyr yn hyn«*Oj Nid oedd llysgenadwr y Pab—yr hwn er cyn cof a yn arfer cyflwyno Uongyfarchiadau y Corff Diploniyddol yn bresenol; a chymmerwyd ei le gan Arglwydd Cowley fel yr aelod henaf o'r Corff. Y mae absenoldeb cynnryc iolydd y Pab yn brawf diamheuol nad oes dim cyBH°o^ wedi ei wneyd rhwng llysoedd Paris a Rhufain- Y 10 dygwyddiadau diweddar wedi gwneyd y rhwyg yn time yr Amherawdwr wedi rhoddi awdurdod i'r esgobJon newydd i ymgymmeryd a'u swyddau beb ddysgwyl awdurdodiad o'r Vatican ac y inae yn amlwg fod y yn ei anerchiad diweddar, yn cyfeirio nt ei Fawrbydi, P y maeyn siarad am feibion proflesedig yr Eglwys, y rbal mewn gwirionedd nid ydynt ddim yn amgen na pblant 1, tywyllwch."

PRWSIA.

Jau£ziøn Qtyffr£hinøl