Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

BRYNHYFRYO, GLYN EBWY FAWR.

News
Cite
Share

BRYNHYFRYO, GLYN EBWY FAWR. fod Nadolig diweddaf, cynnaliwyd wythfed Eistedd. c » y_^e uchod, yn ogoneddus a phoblogaidd iawn. Y r ^,r'°d cyntaf a ddechreuwyd am 10 o'r gloch, y Parch, j, 0neB» gweinidog y lie, yn llywyddu. Yn mhlith y u ereil], cystadleuodd y corau bach—tri o honynt. oedd cor bach Brynbyfryd. Y cyfarfod pryd. ,n°l a ddechreuwyd am 2 o'r gloch. Yr iawn lywydd y c f Seno^' se^' Seys Lewis, Ysw., Victcria. Yroedd hwn yn un poblogaidd a difyrus dros ben y ei I e* hwyliau goreu, a hysbys i bawb ag sydd yn 8ic^«bod, fod dweyd am dano yn ei hwyliau goreu, vn ere'N* w'r ddedwyddwch. Y n mhlith pethau d t darllenodd loan Emlvn ei feirniadaeth ar yr ail bla traethodol, cyfyngedig i'r rhai na ennillasant o'r 8efe?!. Chwech o gyfansoddiadau y goreu, Caswallon; i< A J^xnes Williams, Glyn Ebwy. Y Bass Solo, vn i?n°Ur atJd Arms," un yn canu, sef Mr. Moses Davies, ^aeddu y wobr. Y Quartette, "Hen Wlad fy Joli D1. yncystadlu; rlianwyd y wobr rhwng Mr. Darn rice a'i Gyf., a Mr Henry Abel Jones a'i Gyf. L j06nvvyd beirniadaeth Aneurin Fardd gan y • Parch. biae«n.es'a.r y Pryddestau, i'r rhai na ennillasant o'r svbl » cystadlu y goreu oedd eiddo un lJys- Kbwv SC^ ^r" *^en^n Thomas, Llyfrwerthwr, Glyn »l0 cyfarfod hwyrol a ddechreuwyd am 6 o'r Y Twv y cafwyd anerchiadau rhagorol gan Bardd GB- I"' 80 ere^* Cystadleuodd corau "Gwent" a Gwilyti^ Gwentent'" ar y Want •' >' goreu oed(1> Cor i a^aet^ Aneurin Fardd ar Englynion Beddargraff oedri'oi i!,D" ^rowri- Fed war o gyfansoddiadau y goreu j PrydJ'dd. sef loan Emlyn. Hane« o A ,Ioan EIIlly,1 ar y Prf draethawd, sef iwyd "e'thadau'r Beibl i'r Iaith Gymraeg. Derbyn- oedd ««tj° Sy^ans°ddiadau ar y testun hwn; y goreu ^'yn'Ebwy0^c'lWe^ Ysgythrog," sex Mr. Joseph Aubrey, wriaeth^ae!Illur'n ^ardd ar y Pryddestau Coffad- am I), s. Lewis, ieu., Victoria. Pedair a ddaeth i fewn y goreu oedd, "CyfaiIJ," sef loan Emlyn. Cystadleuaeth y corau mawrion ar yr Anthem, Dy Ffyrdd, 0 Dduw, sydd yn y Mor." Yr un corau etto ag oedd yn cystadlu ar y Chant; y goreu y tro hwn oedd Cor Gwent." Wedi talu diolcbgarwch i'r Beirniaid oil, a'r Llywydd, ymadawodd pawb yn brydlon, wedi cael eithaf wledd i'w meddyliau. Boed hysbys i bawb o'r cystadleuwyr anfuddugol, os ydynt am gael eu cyfansoddiadau yn ol, am iddynt ddan- fon y llytbyrnodauangenrbeidiol, er talu y cludiad, onide ni wneir sylw o'u llythyrau hebddynt. Maent i'w cael gan yr ysgrlfenydd,-David Bowen, Bee Row, Victoria Works, Ebbw Vale, Mon. D.S. Ymdrechir gosod y Feirniadaeth yn ein Rhifyn nesaf.—GOL. X ——————————— .H »»•

EISTEDDFOD ABERDULAIS.'.

ABERYSTWITH.