Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

CARTREFJJL

News
Cite
Share

CARTREFJJL WYTHNOS 0 WBDDIO.—Y mae yr ail wythnos o'r mis hwn wedi bod yn wythnos o weddio Duw gan yr Hnwadau crefyddol drwy Gyrnru oil, i erfyn ar yrAr- ilwydd i lwyddo ei achos drwy bedwar bilti y byd. Deall- wn fod rhai eglwysi wedi cael cyrnraaint o bleser yn y /wailh, fel y maent yn cario y eyfitrfodydd ya mlaen am yr wythnos bresenol. CYDNABYDDIAETH.—-Dymuna Myfyrwyr Athrofa Pont. ypwl, gydnabod yn wir ddiolchgar i'r Parch. H. W. Hughes, !)inas, am eu hanrhegu a phobo gopi o Gofiant y diweddar Brrch. T. R. Davies. Hefyd, dymullant gydnabod yr un mor vresogy Parch. John Rowlands, Cwmafon, am eu hanrhegu I hwya'u hathrawon parchus a "DyJdiadur" y Parch. D. Davies, D D. Y mae v Dyddiadur yn ddefnyddiol iawn bawb a allant vsgrifonu, yn neillduol i bfegethwyr. Y mae darJien Cofiant y Diweddar Barch. T. R. 1). yn beth mwyl gan bawb o gyfeilion crefydd Crist. Gan ddymuno pob Iwvddiant i'n broriyr anwyl, y gorphwys, yr eiddoch, &c., —Y MYFYRWYR. ABERDAR.—ARIANDY CEINIOG.—Gorphenoddy sefyd- liad hwn ei flwydd oed dydd Llun diweddaf yn y flwyddvn 1860. Yr oedd y derbyniadau am y tlvyddyn yn JS477 8s. 10c. Talwyd pawb ei ofyniad heb ddimai p gamsyniad. Dechreuwyd etto eleiii gyda 101 o gyfranwyr newyddion, Mae hwn yn un o'r sefydliadau goreu, o'r amryw sefvdl- iadau perthynol i Eglvvys Calfaria. Daw yn bwysig iawn yn y man. DYDD SADWRN. — Rhag. 14fed rhoddodd dyn ieuanc 23mlwydd oed, o'r enw Kvan Evans, Gilfach-gyn- lyddion, yn mhlwyf Llangeler, yn swydd Gaerfyr- •idin, derfyn ar ei fyWyd trwy dori ei wddfag ellyn. Yr oedd y trancedig yn meddu corflf cryf a gwrol, a chyf. ^nsoddiad iachus ar y cyfan ond ymddengys fod ei gyf- insoddiad wedi dechreu dartfeilio, a'i iechyd yn gvvanychu raddau, amryw ddyddlau cyn i'w farwolaeth gymmervd lie. Yr oedd yn aohwyn ei ochr ddeheu, ac yn dweyd odcryn boen ynddi ar droion. Y dydd Sadwrn crybwyll. edlg, yr oedd wedi bod yn cadw ei wely byd oddeutu 3 o'r gloch prydnawn; ond wedi dyfod i lawr, dywedai nad oedd ef yn teimlo ei hun yn waeth nag arfeiol etto, vr oedd yn ymddangos yn drist, yn bruddaidd, ac yn drwm galon er hyny ni feddyliodd neb fod un niwed arro. Oddeutu 10 o'r gloch, aeth pawb o'r teulu i'w gorwedd- fan, gan ei adael ef ei hunain wrth y tan yn ysmocio (fel yr oeddent wedi gwneyd ugeiniau o weithiau o'r blaen), pryd y dywedodd ei fam wrtho, yr hon oedd gyda'r olafyn myned i'r gwely, Diftbddwch y ganwU ar ol i chwi or. phen ysmocio, neu ewch a hi genycb i'r iloffl." Ac yn mllen ychydig o fynydau wedi iddi hi fyned i'w gwely, yr hwn oedd yn y parlwr, hi a glywodd ryw flrwd gref yn disgyn ary llawr yn y gegin, a chyda hyny clywai jyw beth yn taro yn erbyn y seld, nes oedd y llestri yn siglo ami, a neidiodd o'i gwely, ac aeth i'r gegin, a'r olwg gyntaf a gafodd ar ei mab oedd, ei weled ar ei led- eistedd ar y llawr, a phwys ei gefn ar y seld, a'i waed yn llif'o i'r llawr Fy machgeu anwyl," ebe hi, yr ydwyt yn cael pwl enbyd yn avvr," gan feddwl mai ei waed oedd yn byrstio o'i enau a'i fltoenau. Erbyn hyn yr oedd ei frawd a'i ddwy cinvaer wedi dyfod yno, ac wedi ymaflyd ynddo i'w ymuuiawnu oddiar y llawr, deallasant, er eu mawr ddychryn a'u dwys alar, ei fod wedi tynn yr ellyn trwy ei wddf, yr hwn oedd yn ei ymyl ar v llawr, ac ele a fu farw yn mhen ychydig eiliadau. Y mac yn hawddach .:9 í

fefgfokl