Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

fefgfokl

News
Cite
Share

fefgfokl CWMSARNDDtr.—Dydd Nadolig diweddaf, yinwelodd ysgol Soar, Llandyfaen, pryd y cawsom yr hyfrydwch o'u clywedynadroddPwnc difyrus a dyddorol iawn, o waith Mr; Rowlands, Cwmafon, ar yr Ysgol Sabbothol, yn nghyd ag amryw ddarnau bardcjonol, a 4adleuon ereill. Nid hir y bnontcyndangosfodynddyntalluocdd tu hwnt i bob dys- gwylind, a byny yn gyffredinol. Mawr mor ddoniol a medrus y byddai y pla'ht bach yn trin eu pynciau rhyfedd mor allnog a meistrolaidd yr oedd y canol oed yn gosod eu petbau allan, ac nid llai cymhvvysder a gallu a amlygwyd hefyd gan y rhai oedd wedi cefnu ar equator bywyd. Nid oedd y canti ychwaith heb deilyngu llawer o ganmoliaeth a chlod, ac am y cyfan fe ellir dweyd eu bod yn dra rhagorol. Ewch rhagoch, ie'ngtyd sel'chog, Yn fywiog heb nacau, Gan gasglu perlau deall, j Rai diwall yn ddilai 'Ryleh ar y ffordd yu barod, ■ Ond cofiwch fyn'd yrt nilalii,' Yw fy nymuniad hygar °, I Soar, Llandyfaen. IORWG. Wy»D6RUG.—Cynaliwyd cyfarfod blynyddol y Bed- yddwyr yn y lie uchod y flwyddyn ddiweddaf, ar ddydd Nadolig, a'r nosflaenorol. Am 7, pregethodd y Parch. 11. Re«fl, lilanelwy, a'r Parch. Mr. Davies, Rhyl. Am 10, yr ail ddydd, y Parch. Mr. Davies, a R. Pritchard, Dinbych. j Am 2, y Parch. H. Rees. a'r Parch. R. Prichard. Am 6, y Parch. Mr. Davies, a R. Prichard. Cawsom gyfarfodydd wrth fodd ein calon, ac arwyddion fod Dnw gyda'i weision.— AELOO. BWICHNEWYDB.—Cynnaliwyd cyfarfod blynyddol mewn cyseylltiad a Chymdeithas Dramor y Bedyddwyr yn y He uchod, arddyddiull Stil a ltlun, y 23ain a'r 24airi o'r mis di- weddaf. Ar y Sabboth, pregethodd y Parchedigion T. Davis, Llywydd Coleg Hwlffordd, a Thos. Williams, Llangloffan, am 10, 2, a 6; y blaenaf d yn Saesneg, a'r olaf yn Gymraeg, mewn modd effeitliio!, a dyddorol iawn. Am 6, hwyr dydd Llun, dechreuwyd y cyfarfod tnvy ddarllen a gweddio gan y Parch. T. Thomas (T.C.), Llanddowror. Cymmerwyd y gadair gan Mr. B. Davies, Llanddowror, yr hwn a agorodd y cyfarfod mewn araeth wir bwrpasol i'r amgylcliiad. Tra- idodwyd areithiau bywiog ac effeithiol gan y g, l1. Thomas, Llanddowror; W. Williams, Pendine Williams, St. Clears. Wedi talu diolchgarwch ir &c., terfynwyd y cyfarfod trwy weddi, gan W. yi Pendine. Er fod y ty wydd yn anffafnol iawn, o ner y 'iru a'r oerfel, i'r cynnulleidfaoedd fod mor lluosog ag y j;wy!iem, etto cyrhaeddodd y caugliadau i £ ll 10S» led dda agystyried y tywydd.—D. DAVIES. R RHUDDLA.N.~Cynnaliodd y Bedyddwyr yB>» £ p irfod eleni, fel arfer, ar y Nadolig, pryd y pregethwy S j. ^nwogion Wm. Roberts, Penycae Win. Thomas, I Wm. Jones, Brymbo J. G. Owen, Rhyl, &c. wrjB- brodyr yn cael hvvyl with siarad, ac lolly minnau wrV)j0]cbi law. Cwrdd da iawn oedd hwn yn mhob ystyr. Dduw am hwyliau aror rhagorol. LF.HPWL.—Dydd Nadolig, cynnaliodd cyfellhon goes Stanhope eu cyfarfod te blynyddol, yn Heol Great _nfli Hall, a the campus oedd yma. Y r oedd y cannoedd P j y vn ymddangos wrth eu bodd. Wedi y te, cyn"neI' gadair gan Mr, Bowen, ac efe a'i llanwodd hefydj ^Q]y ar y Parchedigion John Davies, Heol Athol; ,>ilaUi "its (Sais) J. LI. Owens, Bagillt, a Mr. Morgan, D°'i5 jorf. i areithio. Yr oeud yr areithwyr yn gwefreiddio J Cawsom Nadolig wrth fodd ein corfi'a'n meddwl. TREFFYNBON.—Cynnaliwyd cyfgrfod chwarterol hych, Fflint, a Meirioti, yn y dref hon, Rhag. 19eg»r y Ian lyvvyddiaeth y Parch. LI. Rees. Pregethwyd y" a nos gyntaf gan y Parchedigion Samuel Roberts, Irei dyu,I Robert Prichard. Am ddeg, dranoeth, Walter 5 „eg) Rhuddlan, a Mr. Roberts, Llangerniw. Am 2, Y^ntfeO9'. Llanelwy, a Mr. Owen, Rhyl; ac am 6, J. LI. ^yaf Bagillt, a John Robinson. Dyma un o'r cyfartodyd" brawdol a charedig ag y buom ynddo erioed.—J. D« a BEULA, MYSWV.-Y mae yn dda genyf ALLU by^j,, unwaith etto, fod tevrnas y Gwaredwr yn parhau } ^jSt yma, trwy fod liawer yn ymostwng i ufyddhau i dd^1 ?"olaiUi i'r dyfrllyd fedd, a byw bywyd newydd. Hydrel *^(0l bedyddiwyd 5, gan y Parch. David Edwards, Cendl 5 Tachwedd Igfed, 11, gall Dr. Thomas, Pontypw'».,joeg, Rhagfyr 16'eg, 7, gan y Parch. T. Evans, gynt o Ijanlj(i;0n Yr oedd amryw o'r nifer uchod yn Saeson, a phob ar^y fie. fod ysbryd yr Arglwydd yn eu plith ac y mae wydd hardd a chyfieus yn agos a bod yn barod, lei iddynt gad lie cysurus i gynnal yr achos yn mlaen. A SOAR, WITTON PARK.—Cynnaliwyd cyfarfod o ag°^ i'r addoldy hardd a chyfieus uchod ar y 26ain o Dac 186(Ji pryd y cawsom yr anrhydedd o wrando y Pare!'ie..ne^d, canlynol :—M. Roberts, Felinfoel, a L. Thomas, C'as^a|terfi a dau o weinidojjfion ein cymmania, Parch. William j| y Newcastle, a'r Parch. John Marshall, Hamsterley. -ji, cyfarfod oedd fel y canlyn: Nos Sadwrn, Tachwe aI traddododd y Parch. M. Roberts ei ddarlith Fywyd yr anlarvvol Christmas Evans. Dilynodd yrf.He,„ed'M medrus lawer o'i hynodion, yn ei fywyd, ei farw, a J V jo- i ogoniant. Dyniunem goinodi diolchgarwch i'n ^raW _n dalcnau hanesyddiaeth. Cawsom bregethau campus 8. yn brodyr y Saboth, y gynnulleidfa yn lluosog, y gwrand^ yn astud, a'r brodyr yn dweyd yn rymus, a'r ysbryd wejddi> dylanwadu, fel yn y diwedd yr oedd pechaduriaid y" 8 .j yr Trowch ni allan, canys le a'n clwyfwyd." *? 2e&di°' agoriad,daech y ddau Sais. Am .9 yn y bordu, cwrdd i .o am 10, pregetl.odd y Parch. Wm. Walters, y Saesneg, a'r Parch. L. Thomas yn Gymraeg. Parch. John Marshall, Hamsterly, a'r Parch. parcb* yn Saesneg. Am 6, y Parch. M. Roberts, Felinfoel J oedd J. Marshall, a'r Parch. L. Thomas. Cawsom gyfarto f0edd' yn anrhydedd i'r en wad, yn fendith i'r eglwys, yn argWellet, iad i bechaduriaid, ac yn ogoniant i Dduw. Tachwedd 30, cyn ein gadael, pregethodd^ y Roberts ar fedydd, a bedyddiodd y Parch. Z. oejbl; aC ein hanwyl weinidog, dri o bersonau yn ol tretn V mae amryw y dyddiau hyn yn ymolyn lie yn ein pi'1 DAVIS. BBIA^' LAFUB YSGOL SABBOTHOL CARMEL, ^IYJJYD NGHJ"* —Hwyr Nadolig diweddaf, casglodd tyrfa luosog y yn y lie uchod, er gwrandaw yr ysgol Snl yn adrw tref"' Er III am y tair wythjios ag oedd wedi pasio.V^.ydciu y neillduwyd y Parch..D. Morris, ein gweinidog,! lad)ar W. cyfarfod. Wedi iddo gymmeryd y gadair efe alwo DaYieo, llanc oed, i adwad y 6ed bewiod of P

Family Notices