Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

VSG0B TY DDEWI A MR. BOWSTEAD.

News
Cite
Share

VSG0B TY DDEWI A MR. BOWSTEAD. Ht yp^nosau yn ol galwasom sylw ein darllenwyr ll°dau v ech §ydd yn cael ei gwneyd gan yr awdur- W,.Vr Eglwys "Wladol i gael plant y Cymry i'r «0n e;^nedlaethol. Mae yr offeiriadaeth yn mher- i'ru,a ^g'wyddiaeth, Esgob Ty Ddewi, wedi dyfod da!'nila anerchiad diweddaf i'w. offeiriaid, a cha- y Gyvj^v"1 hyn a ddy wedwyd ganddo ef ac ereill wrth °tu ^-ddysgiadol yn Llundain yn Mehefin di- y Cytnjw ae yn »wr yn dywedyd yn ddifloesgni fod gael eu h y° un'g yu foddlon- i ddanfon eu plant i yn yr ysgolion eglwysig, ond eu bod yn Yn IS lawn i wneyd hyny. yr Un anerohiad, y mae hefyd wedi gwneyd ym- B e(^digaidd a beiddgar ar Mr. Bowstead. ^reui„g W.st^ad yw y boneddwr apwyntiedig gan y ag 1 ymweled a holl'ysgolion Deheudir Cymru, ve^' helw derbyQ cynnorthwy oddiwrth y Llywodr- 0lleddw ) ~'n perthyn i Eglwys Loegr. Mae y ynidtlvyy "WBfdig hwn yn Eglwyswr ond mae wedi 0" deg, gonest, a chyfiawn tuag at ysgolion | ,l*ynt yn perthyn i'r eglwys. Mae Mr. Bow- ^hlitb wi W sy'w nianwl i sefylfa addysg yn e dro aUt dosparth gweithgar yn Nghymru. 0 v ,,ar rovvedi gosod ansawdd y boblogaeth ^edi I'hort v °dlaefc'1' ac yn el wa'lanol fynegiadau eitl hi:1v1 ^arhwiad teg a gonest o sefyllfa pethau y ^ae efe yn deall ansawdd a theimlad ?eNdtri7nae yn Sal'u gwerthfawrogi eu syniadau 1 .mae 'Aedi bod yn ddigon gonest i roddi 8,1 vnC^Wn\a %ddlon o'r pethau hyn i'r awdur- ^eU „ Z113)'1 yr orsedd. Ni a roddwn yma ddwy Mae • travvddega» °'i Fynegiad am 1854—5. 0 Ddeheudir Cymru gael ei chydnabod yn di? y cvfr uwJ'r« a rhaid fod yr Ysgolion a fwriedirer ei Vh ^'u mor JW s'crhant ymddiried y dynion nad ydynt yn j.1 8ys8egrediJtkV^^ ia pherffaith ryddid crefyddol. Rhaid dal (Ivv114» a rhai.i y rJ1'eni i gyfarwyddo addysg grefyddol eu ad,!i(>n a8 ydvi 5'?w^ d yn ho^°' a'r meddwl y bydd i'r ^y^iaeth yi' se oK t'ros un e«wad, i fod yn dawel i adael i pant drugaredd gweinidogion en wad arall. 'dio ym0fetu.Ur -vyr deheudir Cymru yn hollol benderfynol wng i unrliyw arglwyddiaeth ar ran yr Eglwys Wladol; ond nid oea ynddynt unrhyw ddymuniad i arfer ar- glwyddiaeth eu hunain. Y maent gan mwyaf yn barod. gyda'r ysgolion, i weithredu gyda'r eglwys, ar dir hollol gyfartal, ac i gynnorthwyo ysgolion unedig, gan sylfaenu eu dysgeidiaeth ar y Beibl ac yn gwrthod pob holwyddoreg, a neillduolion e wadol." Dyma frawddeg atAll:- Yr ysgolion mwyaf cymhwys i'r fath boblogaeth ydynt y cyfryw ag ydynt wedi eu sylfaenu ar eg wyddorion ansectaraidd ond ysgrythyrol Ysgolion Prydeinaidd a Thramor (British and Foreign Schools)." Dyma farn Mr. Bowstead, a dyma ei ddarluniad o honom wrth yr awdurdodau yn 1855. Yn awr, yn y nwyddyn 1860-pum mlynedd yn ddiweddarach, mae ei arglwyddiaeth o Dy Ddewi wedi cael allan, ac wedi dywedyd wrth yr offeiriaid yn ei esgobaeth, ac wedi cyhoeddi hyny trwy y wasg, fod Mr. Bowstead yn camsynied-ei fod yn camddarlunio pethau; ac mewn gair, ei fod yn euog o dwyllo yr awdurdodau gyda golw j ar sefyllfa y Cymry yn eu cyssylltiad ag addysg plant y tlodion. Gyda phob parch dyledus i Esgob Ty Ddewi, yr ydym yn ei sicrhau ef, a phawb y perthyn iddynt wybod, fod Mr. Bowstead, yn y dyfyn- iadau uchod, wedi rhoddi dartun teg, gonest, cywir, a ffyddlon o Ymneillduwyr Cymru, yn eu perthynas ig addysg eu plant. Mae Mr. Bowstead wedi gosod Cymru dan deyrnged iddo am ei onestrwydd yn hyn o beth. A dylai y G) nghorfa fod yn ddiolchgar iddo am ei sylw manwl, a'i ddarluniad ffyddlon o wir sef- yllfa pethau yn y dosparth sydd o dan ei ofal. Mae yn dda genym fod gweinidogion y Bedyddwyr yn Neheubarth Swydd Gaerfyrddin wedi anerch Mr. Bowstead ar y pen hwn; mae yr un peth wedi ei wneyd gan weinidogion y Bedyddwyr yn Nyffryn Aberdar; tra mae amryw o foneddlgion parchusaf tref LI nelli yn gwneyd yr un peth. Mae hyn o bwys, canys y ddadl yw, pa un ai Bowstead, a'i ynte yr Esgob, sydd yn dywedyd y gwir. Yr ydym ni yn gwybod mai Mr. Bowstead sydd ar yr iawn; ac os bydd galwad, daw 999 o bob 1000 o Ymneilldu- wyr Cymru i dystio i wirionedd Mynegiad Mr. Bow- stead am 1854—5. Gwell i'r Esgob y tro nesaf ym- bwyHo cyn llefaru yr hyn nad yw yn ei wybod.

Family Notices

Y PYTHEFNOS.r