Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

CHINA

News
Cite
Share

CHINA Yaddengya nad oes un amheuaath yn awr gyda golwg ar fOllrytundeh hedtlwch wedi ei gwhlhau a China. Cadarnlieir y ffaith gafi Arglwydd Elgin ei hun mewn llythyr a ygrifenwyd ganddo ar ei ffordd yn ol i Tien. tain. Nid ydyw y llythyr ei hun wedi cyrhaeddy wlad hon ftto ond anfonwyd rrynodeb o'i gynnwysiad i ni gan Syr John Crampton. y Ilysgenadwr Seisonig yn St. Petersbnrgh. Y mae yn mynegu fod y cytundeh heddwch wedi ei gwhlhau a'i gyhoeddi; a hall y fyddin, ar ol eadw meddiant o Pekin am dair wythnos, ar ei thaith i Tien-tsin. Yr oedd Arglwydd Elgin vn ddyledus am drosglwvddiad y newydd hwn i weinidog Rwsia vn Pekin —v Cadfridog Iirnatieff-—i'r hwn hefyd y mae efe yn cyflwvno diolrhgarwch am gefnogi amcan ei ymdrafod- iaethau. Nid yfr ei arglwyddiaeth yn gwneyd uu cry- bwylliad am y carcharorion. Y niae telegram firell adderbyniwyd o St. Petersburgh yn hyshvBu fod 19 o Ewropiaid wedi syrthio yn ebyrth i greuionderau y Chiniaid, yn rynnwys yn mhlith y Saeson Meistri de Norman, Anderson, a Bowlby, ac, yn mhlith y Pfrancod, Dubat, un o'i cadweinyddion, a milwiiad o'r cyflcgrau. Derbynir yr hysbysiad hwn yn y ddwy wlad gyda theiinladau cymmysgedig o alar a digofaint. Yn mha ddull y rhoddwyd hwynt i farwolaeth ni wyddys, ond sicrheir eu hod wedi dyoddef rreulondeb mawr. Taenir y gair fod swyddogion Ffrainc wedi eael eu poen- ydio, eu croeshoelio, a'u trin yn y dull mwyaf dyclt. rynllyd, ac y mae digofaint y Ffrancod wedi ymgodt yn arswydus. Dywedant y dylasid gwneyd y ddinas yn gyd. wastad a'r llawr, lladd y trigolion A'r cleddyf, dal yr am. herawdwr, ei fflangellu, a'i ddwyn mewn cage i Paris. Dywed ir fod hyd yn oed yr Amherawdwr Napoleon yn cyfranogi o'r teimladau hyn, ac yn barnu na ddylasid gwneyd heddwch heb gynnwys iawn mawr am y creulon- derau barbaraidd hyn. Y newyddion diweddaraf a hysbysant fod Mr. Loch, yr hwn a ddiangodd o ddwylawy Chiniaid, areiffordd adref, gyda'r Cytundeb Heddwch a wnawd yn ddiweddar &'r Chiniaid. Cynnwysa y Cytundeb hwn y pethau can. lynol Yn erthygl 1, bysbysa yr Amherawdwr ei ofid o her- wydd cam ddealltwriaeth amgaerfa Tuku y Uyi.edd. _1_- I')u_]; _I. Er. i a hysnysa y oyaa weuuuug rryaemig ango o 0 hyn allan yn Pekin. Er. 3 a drefna fod yr iawn (yr hon yn awr l'ydd wedi el dyblu) i gael ei thalu mewn rhan.dtiliadau. Er. 4 a esyr bortbladd Tien-Tsin. Er. f» a symuda yr ysgrif waharddiadol ar ymfudiaeth. Er. 6 a rydd Kowloon i Goron Lloegr. Er. 7 a ddarpara er dwyn Cytundeb Tien-Tsin i weithrediad uniongyrchol. Er. 8 a orchymyna fod y Cytundeb i gael ei gyhoeddi drwy holl China. Er. 9 a ddarpara fod y galluoedd Prydeinig i ymadael o Chusan. Yr oedd y byddinoedd cynghreiriol i ymadael o Pekin ar yr Stell o Dachwedd. Cliddwyd Bowlby, De Norman, ac Anderson yn nghladdle y Rwsiaid. To-wyd pen Brabazon oddeutu yr 21ain o Fedi. Cyfarfu yr Abbe de Luc a'r un dynged. Y mae swm o £ 100,000 wedi ei osod ar y Chiniaid i'w dalu i deuluoedd y swyddogion Prydeinig a laddwyd. Ymddengys inai yr iawn sydd i'w thalu gan y Chiniaid yw 8,000,000 o taels. Kowloon, a roddir i ni yn y cytundeb hwn, sydd yn orynys fechan gyferhyn a Hong Kong. Y mae yn fwy lachus na Hong-Kong, a bwciedir t'n milwyr ni gael eu symud iddi.

itanigtt.

AMERICA;