Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

DARIITH YN EBENEZER, LLANYMODYFRI.—Traddod. TV yn y cnpp! oc) od ar nos Nadolig, gan y Parch. D. Oliv.r.Edv.;ards. Testun y ddarlith ydoedd Diarehion y P i, cy^rfed am 6, pryd y dewiswyd v ''arch. J. Williams, Smyrna, i fod yn gadeirydd ac wedi iddo A TTltbuF >'d,VdiK.syl"idau ar natur y cwrdd, galwodd ar v oarlithydd i draddodi pi ddarlith, vr hyn a wnafth yn dra InE-OrUB. lOr Hawn ft'ddlonrwydd i'r gwyddfodolion oil. Y r oeoa.yddarlith vn cael ei rhoddi nrhad pan Mr. Edwards; ond sellir dweyd fod llawer swllt wedi ca'-l ei dalu am e' Rwaeslach o lawer. Yr oedd wedi ei chyfansoddi yn dda, ac y* caH ei thraddodi yn wir ddifvrus, a phawb yn ymddangos wrth PI) hodd vn gwrando. Canwyd amryw ddarnau gan Miss friend a'i chyfeillesan ieuainc, vr hyn a chwanegodd yn awr at' ddyddordeb y cyfarfod. Wedi tain diolch i'rdarlithydd a r cadpirvdd, ymadart wyd, a phawb yn tystio iddynt gael ,w5'r foddlonrwydd, gan ddymuno llwyddiant i'r darlithiwr i draddodi llawer o ddarlithiau etto,—UN OKDD YNO. BETH AN IA, CASTELLNEDD.—Dydd Sabbath, Rhagfyr "3ain, pregethwj'd yma dair gwaith ineun modd tra rhagorol Pan y Parch. H. W. Hush es Dinas. Yr oedd nn o'r pre- I gethan hyn yn aneYcliiad i frodyr a neilldiiwyd i'r swydd gan we'n'^°R y He, trwy arddodi'ad dwylavv a gWPddi. Anprchwvd gorsedd eras he yd ar ddechreu yr oed- aori Ran y Parch. Thos. Williams, Aberdulais, a'r ysgrifenydd. Sabbath hynod o Ipwj'rchiis, a lion iavvn oedd gan y eyfeillion weled eu hen weinidog parchus unwaith etto.—T. E. JAMES. EBENKZER, LLANGYNNOG.-Dydd SUL, Rbag. 23ain: cynnaliodd yr }'spol SabbothoJ perthynol i'r eglwys rchod ei chyfarfod chwarterol, pryd y traddodwyd areithiau, yr adrodd- wvd pennillion, ac y camvyd darnau g'an gyfeillion yr ysgol. Wanes y cyfarfod sydd fel y canlyriAm 2 o'r gloch, er bod jr hxn yn oer ac ynannymunol, ymgasglodd amrai i'r capel i wrando yr hyn oedd i'w draddodi o blaid yr ysgol Sabbothol. Y peth cyntaf fu mewn gweithrediad oedd darllen a gweddio pan y br^wd David Evans jyia etholwyd y brawd Thomas nliams i-fod yn gadeirydd, yr hwn a agorddd y cvfarfod mewn araeth (er ac i bvvrpas. Gwedi hyny, gahvwyd M. ticker (Mwyalch Glan Tywi), a D. Thomas, i ganu Deuawd. • iiahvwyd ar yr ysgrifenydd i ddarllen cyfrifon y llafur, j*r oedd yn deihvn« o'r ysgol hon. 3. Adroddvvyd pennill- T n ar yr Ysgol Sabbothol, gan Margaret Lewis, a chanodd "annah Williams ddernyn bywiog. 4. Adroddodd Sarah o=arvrS™ BeDdithiiist goed y meusydd," a chanwvd derityn R?n M. Tucker, D. Thomas, B. Jones, J. Thomas, a R. vies. 5. Araeth gan M. Tucker, ar ddyben rhoddiad yr rvBRr}i • VIa" )' "tfhyd a dylpdsivyddau Cristionogion mewn cyssylltiadâ'lI dylanv.ad ar y byd. 6. Araeth aryr Ysgol Sabbnthol gan John Davies, a chanwyd dernyn gan y cyfeillion ch-> i •AnteU' ar ddaioni yr Ysgol gan John James; a vr ynvvy -€f trw,v fianu dernyn priodol' i'r amgylchiad gan Taml' cat,tonon- I'erfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan J. adrof8' hanwyd ton etto nrtb jTijadael. YnJt aeth pah b 3awprW^6 -C^ael gwledd lied dda rhwng y cyfan, a chiywsom hnll I °x rar ?■ eu credu J" dweyd mai dynia'r goreu o'r bod vP a, Vdd a fn yma o'i fkien. We], eithaf da gwell hoff p" m gw'e'la na dau J'" gwaethygu, onide, ddarllenydd iad pilrv m11^ ™awr.a gororo'r ymdrechion, yw dymun- culon—M. T. ( Ysgrif enydd).

GWYNTYLLIO GWEITHFEYDD GLO.