Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GAN W YD,— Rhag. 23ain, priod Mr. Thos. Griffiths, Penrhiwgenigen, Tany- llechau, ar fab. Rhag. 29ain, priod Mr. T. Phillips, Ffoslas, Tanyllechau, ar fab. PRIODASAU. Dydd Nadolig, yn nghapel y Trefnyddion Calfinaidd, Cwmgiedd, gan y Parch'. T. Levi, Mr. Griffith Uavies, Ystradgynlais, a Miss Elizabeth George, Llyfrwerthwraig, Ystalyfera. Rhag. 18, yn Saron, yn y swydd hon, Mr. D. Davies, Maesygaer, Llar.pumsant, fig Elizabeth Evans, Pensarn, Drefach. Rhagfyr Slain, yn eglwys y plwyf, Llansadwrn, gan y Parch. Mr. Jones, ficer y lie, Mr. T-hos. Williams, Tirshiencyn, ft Miss Mary Jones, uni £ ferch Mr. John Jones, Ysw., Ysgubory.eroth, y ddau o blwyf Llansadwrn. Rhagfyr 22ain, yn Ngharmel, Capel Seisnig Aberdar, gan y Parch. M. Griffiths, Pontbrenllwyd, yn mhresenoldeb Mr, John, y Cofrestr- ydd, Mr. David Gibbon, 4 Miss Mary Lewis, y ddau o blwyf Pen- deryn. 11 Rhag- 31, yn eglwys plwyt Cynwil, gan y Parch, J. Morgan, ticer, Mr. Daniel James; Penbontbren, S. Mrs. Rees, Cjmwil—un yn 72, AIr Hall yn 00 mlwydd ocd. MARWOLAETHAU. Rhag. 17eg, ya74 rolwydd oed, Samuel Thomas, Ysw., Tresisyllti swydd Benfro. Rhag. 29ain, ar 01 amrywflsoedd. o wendid a nychdod, yn,21, oed, o'r ddarfodedigaeth, Esther, merch John Williams, gdf, Bankyfeh'1 Sych, ger Capel-dewi. Ar y Mercher canlynol, daearwyd ei gweddill- ion yn mynwent Elim, Park, pryd y gweinyddwyd ar yr achlysur, gydalr difrifoldeb mwyaf, gan y Parch John Evans, gweiinidog,y ,e. Cafodd yr ymadawedig ei bedyddio yn Elim, er ys rhwng pedair a phum mlynedd yn ol, ac ymddygodd yn deilwng o'i pibroffes oddiar hyny hyd ddydd ei marwolaeth.

f iwmott CartMdL

j".Y PYTHEFNOS.