Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

VW(|

News
Cite
Share

VW(|<Jw V MAB COLLEDKi. (l^ch) hM, "^J1 *n ymyi fy mam. o dan jrvntor I yi»i«08Vp ,CaPt'' 1^1'- Bentty, Union Stieet. Glasgow, 'Ten y KWHsnriHffh prydttawtfl. Yr > Vh.J™ yn .^medi* drwv ddiiias ac tilcl oedd I dy, eatfidii, 'itd y norf o addolwyr -Iet;,si%nol a YUI- Ar6*1 8flo"y<l«I« dif'ri'o'deb a santeiddrwydd y S^ek-i, 0* 8«'f> 1 ] \u y getyllfa bon urn ra: niymdan e6'«tyg .?u "dyn ieuanc yn trni congl. gan di yfod at yr dillad g.« aitli, yn nflnn. hei> e'l>io |*r 1 nieddwi vchydig. Fel yr orddynt yn my ned yrt gellvr-upel I tll()cliet,t. chwerthiiipnt, ac y rrddyddanent ^e<lriol. ?"• a<? ° r diueitd dei-hmirnt Kanu ran taa- 'tieb » n,'Ngodd rliai o'r presmolion eu syndod yn ■J^o/ire ^ysiad, tra y rbyfedda? ereill pa le yr oedd ddv,,0/ mam «iaf. a dyuedai, I)i!yn v Yn f0 1^j'.a swabodd h«ynt i eiste dyn fin cor ni." a<Wi fy ttoodiwpcldai8 bwynt, a tliraethwiu wrtbynt gen- re»» v'1, C'lw«*rtbinai un yn nawdus, a deobren- ^L* Ymddangi sai v Hall yn fwy ystyriol, fel yn t>a'llr J g«aboddiad. Tyngodd* ei gydyniaitb adrorf M ^drechodd ei dvnu vonaith, c>nd nid elai. ^'fvcliai '3,8 y gwalmd'fiad, ac niewn ychydig eiliadan '•ten fJi*1 "Kwyneh, a dywedai, "Pan oeddwn yn wedi jl0(j c»wi, elwn i'r eglwvs bob S»l; ond nid «y f vn,io vn • e,tl «\8 er ys tair blvnedd. Nid wtfyn >Hflai8v'!Wn,: yr vryf yn meddw'l yr af gvda clnvi." Elpti y ei htW. ac arweiniais ef yu ol i d' Dduw, or ?8lwys pr,1 r'"etb a rheu-fevrfd ei gydymaitb. Yr oedd yr 1 r r^r )ie J" hy" yn Hanw yn gyflym, a chyfarwyddais ef bre.Ar ''e(|d fy mam yn barod yn eistedd. Caw- *a,a ar"tt rbagorol oddiwrth Prca:. 11.1: '"Bwrwdv y^dian ^.vfr"ef'd ■> cams ti a'i cai ar ol llawer o V'°l, on^ oedd y dvn ieuanc yn g\vra»do yn ddif- ^fdd v ^mt'^an5!08ai yt» ofidus a rbywilyddisar. Ar agos brysiai n'r etslwya, ond dilynwjd et citjy. C •,n''uan goridiweddwyd et pan fy ninoi, yr J'1* ieuanc j^4wrt'10 y° eaieiiig, A' oes penych Feibl, °e?(' ei nt u- j ^c oes» ond {saliaf gae) un, chewcl) Wfl, cyinmerwcb Feibl fy mab hyd wJthiirnUn 5'°^ 'uin dnrllcnwcfi ef jn ddifritol trwy ,v<ld y„ "eU\vp|| j'r c%farf(id etto y Sabbotli iie»at. e,stedd." gceny f b0h ameer eicb croesawi a lie i ^yledsvl'v 7yn logeli, a brysiodd ymaith. Yn jf" °aer a^' t*,puliiai(id yr bw\r bynv, gweddiai fy njsrn arKJ hoeddiad a dycbwt-liad y dyn ieuanc |°s°dd y^,)> n,e8a^a ^daetb, a'r nesaf; ond ni yinddan. i^jt!a,lS"8ai «flj* ^dyblanai fy mam yn am! am dano, ? Wedi k j ° e' absenoldeb. Yi oedd jii r^oreu v tr "i. 'Vn v%rfh,l,'r.vcb ei defosiynau dirye'aiifd ..ar"* y Sain, '*i,1(^ P»» oedd y gynnulitidfa yn c6r. ■Yp^, taj' >' ieuanc draciiefri i «.ew" v^J'leddus „ °, f' >n awr wei1' ei wispo a dillad Y y>igjaf 'p y« jmddanaos yn llwyd, fel pe wedi «,n ddicunj ar f|jr'VC'1H' 'y arno yn Hawena boddhaol. ar- JI«bl i lawr re(,,t y «wa8ana^f'. «o»"d°dd y dyeithify Jneusdra g»dawocJd y niewn bry», beb roddi »„r*B,,ychai 1 yniddyflrian »g ef, yrhynafawr ttt V 8 Uriellan ?,n 0 ,ldail gvv>ni«'» y Beibl, cawgom IS» wJ'ldo '« w pt'Wjntel, ac wedi „ *'J" Dywedai ei fod wedi ei gyfyi.^u n„ _n^. j -v ddwy w\thno>a aetbai.t heibio. 60^ ^inilad vn A* r°fd fi d« i«lchgarwfh i'm mam, 801,0 y«>ti Ir* 5,8,,I,>doi; « dvuianai gael ei K'tddiau. Terfjuai trwy ddynedyd a,ai Sa» neeld, ,j fod yn Invririda dyehwtlyd i'w wlad enedigvl yn uiht-ti fun dejr iwriiod. Aeib blyn d-lat; beihio; paaio' d fy tnsimilwgoriiljwyefa udí) tylsIs iun-m n (idyn, ac anngl ofiwyil y liyetln. Yn bydref, y t1. 18 a ghoroild lion,, St. (ienrsse, o ha ihi yr oeddwn vn s«y (dog n.e.)dygi>l, yn Table Bay. KI))iik<>ii> alE nya Penguin, sylwaia ar lung r fel a wel. 8WII elr blaen, ac a ai waei.wn yn dda, art y brig t'b»uti« clcer, Cad. Forhes, metldyg p. un. Dr. F—, oedd fy ath aw gynt, a pheuderfynius yinweled JIg ef. Wedi cuiiawa n\d.t y swyiidogion, cyunyaiodd eiu. b-)41 yn niyned i'r cylartrd y dydd canly.ol (yr IIw" mdd 8ab. >>tb) ui Capetown. to B. del vitein badfjwfio/* mendai, 0'1' SUlser F arferein fyned fraicb yn Iraich i'r egi y» yn Union Strt-et." Y boreii cai lynol, aetbym i a'ro cyfaill i'r cyfarfod yn addoldy y Wt'bie\ aid. Ar iidiwe -d y gWHsmaeth, gufytiu'dd imneddwr ufr tu ol i mi IInl weled fy MeihJ. Yn tUaiD i-s. tynudd efyii ol, ac aetbym allan. Yr oeddwn yn eigyn y grltljau u aae.) y awest ly lie yr « cddwn i tf"wa, pan y gowiodd yr un boneddwr ei lawar fy yagwydd, glln tidy- muno cael ychydij.r tynydau o ynid<iv<itian a mi. Dan- goswyd ni i ystaiell o'r neilldu. Wedi fitted i lawr. edrycliodl yn fanwl yn fy ngwyneb, a decbreuoudd wylo. Yinddangosai tua pbumtheg-ar ugain. oed. Gyua tbehn. la(i -days, goUnodd i mi amrvw gwcatiynau—fy t-nw, oedran, "'UJ lie genedigoJ. Vtta gofyuodil a oedtlwn yn cofio i mi. pan yn faebaeiiyri, «ai odd torwr Sabbotbaa mfddw i eisteddle yn <!)t!w« Dr. Bentty. Tarawyd fi a s'ndod-yr oedd gwrtbdiirycli pryder a gweddiau iy tMam n'm blaen Llon-gvtarcbusnm eii< gil\dd ityda tbeimlad anbandti ei ddarlunio; yna rboddod t ychyoig o banes ei f\ wyd o'r attiser y gadawodd Scotland byil ) dydd y cyfar- tua,oti) mor bynod mewn gwllld bfHfni<. Ganwydefyn Leeds, bwydd Yoik, c» deulu erefyddol a chyfrifol, derby liodd tanteision dysgeid'aetb yn ieuanc, ac addysgwyd et gan ei rieni yn H'yrdd santeiddrivydd. Pbn tua pliumthty oed, bu ei dad farw, a gartu i'w fam ei gym. irK-ryd o'r ysgol, a'i osod i dnyaau crefft. lie yr ymarfrroiid ei bun nifWn drygiotii, a tborodd ualon ei tdlll. Yn rhydd o bob attalla bertbynasol, gadam>dd ei tVistr, ac aeth i Scotland.—Yr oedd wedi I.y" ac ymgaledu niewn periled yin ninas Ulast-ow atn ddwy fly .edd, pan attaliwva ef n ei yrta o wrtbryfel drwy ol.erynill,a..th fy mam. C) addefaiiddo.panyn gitd.et vr ejflwy* y Sabbotb cyntaf, gaet ei daro gan oarigleydd argybneddiad. Yr ot dd sr olw ar lam a'i taabyh a-ldoti Daw yn nshyd, ynglllw i'w ^of ddyddtan deowydd ei falioed, putt elai i'r eglays, ur Ysgol Sab'iotliol, a )}hall oedd gauddo yntau fam, dyd<>iau IIi. "eddaaf pu un a cbwerwyd tiaiuldo, Ties dwyn ei pben*»yni i'r bedd. Gyrodd ei hut-n metnhiiol ef i wely cystmlii, o ba un y cododd weiii ei gyinewid. Dychwe. uCld i LOfir, a tÍlutlod(/ei bun wrtfi draed ei uui^ anenig ewytlir, tt«u erlyn a (ierbyn maddenant. Ei argyhoeddiad o Wclu d — ei etliteirwlil-ei yncdrecb yn erbyn proledigaeth -tt li.tld. utioliat tb ar y byd eyiiny-i-i ei ff dd yn yr ahertb mawr, a'r bedd"cli a twynbaodtl tmy greuu, oeddylit di# qhbu dyiidorawl ac adOysgiadol ei ymd iyddan 0 ciati nawdd a bydsyniad ei ewytbr, myfyriod i i'r weinidogaeih ac weci ei ordeinio a«rth t'rtHatt. cenadol. ac yr oedtf wedi Ilafurio Itlll fl) nydoau yn Ati'nca Ddelieuol. Y mynytl y gwe-ais eich Beitd y boreu hwn." dywedai, adnabyiKlais et; ac wedi ywelrd yr yagrifen ar y ddaltm wen, lhvy r toddloiiwyd fi Has gallasvvn lod yn gamtyniol. Yr ynych yn awr yn gweleu o ba drueni y cetai* fy nKwai edu gan gariad ann aural a grxa ancbwiiiadvry Duw, trwy eich ortery noiiaetli cbw i a'd, mam. Cipiwyd fl oddiar geuimi dmyatr a cliolirdigaeth. ae acbuhwyd fi id pen tewyn o'r Kytineneoig dan. Yr )d)ou yn mdo to-#tnii Dr. Beatty ar ttttydd h tec ydwriaetfi, dwrv dy for., ar wyttctt y dyfruedd, canya ti a i elll ar oi lIa""It' 0 GtI)'tldi. —Y ntaa wedt e' gaet. Dyina y p«ch#«lur ystyfniu, bulob, a dialed, ar ol tair iilynetfil ar ddeg owrtiinfej, wedi ei ddwyu yn wenudog gostytigedig cretydd y grow at y

- D\ UD Yll ANGLADD.. D\ UD…