Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

AT ETHOLWYR SIR'BENFRO.

News
Cite
Share

AT ETHOLWYR SIR'BENFRO. GYFBILMON HOFF.-Mae yr adeg ddifrifol arnoch chwi y dyddiau hvn. Yn gy.nmaint a bod eisteddle ejb cvnn/rchiolvdd yn Nh? y Cyffredin wedi cael ex roddi fvny ian Lord JSrolyn, a bod dau ymgeisydd am y gyn- ifrvclSolaeth ar y maes, y mae gweithio d.fnfol yn eich tnvsp- ie yn wir, gweithio brwd ydyw ac nid oes arn- heuaeth nad yw v scriw ar waith. Meddylir y bydd y ddwy blaid vn lied dyn i'wgilydd neu yn lied gyfartal o ran pleidleisiau mae byny hefyd yn peru fwy o egru eael ei osod ar waith yn yr jmdrechfa. 8 Peth o bwys i chwi i'w ystyned ydyw, cymmenadau yr vmceiswvr Eich cvnnyrchioli chwi yn y Senedd ddylai fod v ewaith vr hwn a etholir gan hyny dylechedrych m yUn o'r un opiniynau a chwithau. Meddyl.a lawer o honoch nad yw fawr o bwys pwy a ddewisir, na pha ddal- fedan gwleidyddol a bleidir ganddo. Os yw y deddfau yn nl o* rai Y niac yn rhaid i ni fyw o bwys ini, y mae yn rl aS ei bod o bwvs pwy fyddant y deddfwneuthurwyr Diolchwch am v fraint o gael.dewis un i wneuthur deddf- au i ni; ond arswydwch rhag eich cael yn camddefn- vddio y fraint yma, nac ychwaith yn peidio ei defnyddio o zwbl Yn y wlad hon yr ydych chwi, yr etholwyr, yn.cael gwneuthur rvfreithian, ac er mwyn hy.bysu y gorchwy fc tratferth i chwi fyned .'r Senedd i ble.dleis.o dros neu yn erbyn y mesurau a gynnygir, yr ydych yn awr yn dewis un i fyned yno i wneuthur hyny drosoch. Attolwg, pa un ai Phillips ynte Owen wna hyn ? Mae cymmeriadau y ddau ymgeisydd yiiyiit ar y maes yn eich rays?, yn awr yn cael eu dadlenu bob dydd. Nid L Mr. Phillips yn honi fod yn ddim ond yn ben Tort, rwwedai un o'i bleidwvr y dydd o'r blaen, wrth ddadlu drosto, ei fod yn un cyfoethog iawn-yn werth tua phum- theg mil o bunau y flwyddyn (dyna gymhwysder i fod yn upneddwr, bobl!), a tliyna'r beauty (meddaij, y mae yr e„ treulio bob ceiniog yn Sir Beuf.o." Os yw yn treul.c holl gyfoeth yma, attolwg ar beth y maeyn ei dreulio Pn un ai i gynnal tlodion ei wlad, ynte i gynnal cftnhela v treuliafwyaf? Pa un ai i feithrin Uwynoffod, ynte fLifhrin addvse. y cyfrana fwyaf ? Ie, pa un ai i gy,nna C st "nota«h yrhvdd efe ei g,n„orth«y> Hefyd. 0 vn ei waitli vn treulio ei anan gartref y roae ei ddaioni Sell i chwi beidio ei ethol ar un cyfrif j o herwydd by d. vn rhaid iddo dreulio rhyw gymmaint wedi'n yn Llundai n os ceidw ei le. Gwlad o Yn.neiUduwyr gan »n«yaf y| Sir Benfro, oddieithr y rhan isaf. Yno n,s gellir cael t ndeiladu Capel Ymneillduol, oddieithr mewn aml.el fan Un o drigolion yr ardaloedd hyn yw y Phillips hwr H°i*a vweihoff waith, a'r offeiriaid gydag ef. Nid oe capel i'r Ymneillduwyr ar ei hoil etifeddiaeth ac ni dvnt ond y gwawd a'r dirmyg mwyaf ganddo. Nid oe /wmwynas i Ymaeillduwr yn dyfod oddiwrtho. r- Am Mr. Owen (yr ymgeisydd arall) dywed ei wrthwy" ebwyr nad ydyw ond hanner Whig. Achaniatau J cyn wired a bod hanner torth yn well na bod he bara, mae hanner Rhyddfrydwr yn well nag un 'b r^geS) vnei g\lon. Mae y tfaith fod Rbyddfvydwyr te t Hwlffordd; Lloyd, Bronwydd, &c., yn bleidwyr IU wresog i Mr. Owen, yn llefaru yn uchel. Mewn I\H., y raid i chwi bett-uso am fynyd yn nghvich eymmel,iadau Y ddau Ymgeisydd. Pwy bynag o bonoch sydd D ,d dyma Dori; a pliwy bynag sydd yn Wkigiaid, dyna frydwr. Yn awr, Ymneillduwyr anwyl, mae o hwys i lawer, hOb' law chwi eich hunain, pa fodd y pleidleisiwch; bydd er yn gorfod derbyn y canlyniadan. Ond i chwi hunain y mae rnwyaf o bwys. Mae yn bwnc pe rhyngoch chwi a Duw. Mae yr arglwydd yn ewyuy ryildid deyrnasu ar y ddaear yr ydych chwithiau wch ) yn dymuno yr un peth. Ond ond! eich ymddygiadau ? Yr ydych yn nghylch, neu we 1 aw, beth bynag, lawer o honoch, roddi eich plei dros i gaethiwed barhau. O ddynion pa le c)dwybodau. Ga'l Duw eich symud ymaith, fel na y oeh yn graig rwystr ar ffordd rhyddid i fyned « Ac wedi eich symud, pa fodd yr ymdarewch ? gydwybod yn effro y pryd hwnw, a cliewch eich ^'Cli gyfiawn. Yr ydych yn gwerthu peth mwy ei werth genedigaethfraint, am lai nag un saig o fwyd. Yr wy y cyfeirio yn benaf at y rhai hyny nad ydynt dan rwyrnaU 1 undyn, ac nad oes achos iddynt ofni wyneb neb. troseddwyr gwaethaf. Mae llawer o honoch yn Sir fro ac yr ydych wedi addaw pleidleisiodros Phillips. j ydych yn diolch i Dduw am y rhyddid gwladol achref} a fwynhewch, ac yn gofyn rhagor o hono ac ar y pryd, mewn gweithred, yn ei wrthwynebu. O jedf watwerir Duw. Mae eich tadau wedi llafurio yn g ac Wedi llwyddo i ryw raddau i'ch gosod chwi yn rny ond yn awr yr ydych chwithau yn llefytheirio eich ac yn gosod cortynau am eich gyddfau eich hn Gochelwch y man gyuirawytfasau; arswydwch rha^ byn gwobr annghytiawnder. Mae llawer o hono j gobeithio mai Col. Owen gaiff ei ethol, ac ar yr un.re £ i yn pleidleisio dros ei wrthwynebydd Mae y wei yn warthus. Dywedwch nad ydych ond un, ac ti hyny fawr o walmniaeth. Y dyn, a feddyliaist e"°,JLj|y 1 yn fwy nag 6n ? a glywaist son fod neb wedi b1od jjfji Lies i ddynoliaeth yw nad ydynt yn fwy nag un. hefyd i drigolion y ddaear fyddai dy symudiau 1 3 tudraw i derfyuati'r byd, fel na byddot yn 110 mwyach. ffu j mwyach. I darfu Gwirionedd ydyw mai mewn anwybodaeth y y chwi addaw pleidleisio dro9 Phillips, o herwydd » ytl s6n mai Tori hefyd oedd Owen ond yn awr yr J Jnfodd* gwybod yn amgenach. Mae llawer o honoch yn Ion i dori eich addewidion, eithr gwell yw toti gjch ddrwg na'i chadw. Hefyd, nis gall gelynion rhy i drwglywio am hyn, am eich bod wedi eich camar -racb > ddynt hwy ae yn awr wedi derbyn gwybodaetn g. f am gymmer'a I Mr. Owen. Hellaw hyr, os by« » y bleidleisio dros Mr. Phillips ar ol derbyn gwy 0 i' gwirionedd, ni adeWir genych le i edifeirwei^'rWCh e'c^ ) Yn awr yw yr adeg, bobl anwyl; na chymme .j^0ch 9 hudo gan neb pwy bynag. Mynwcli ewyllys o ddiat)8tt eich hunain, a Uywjdder chwi gan eich avgyh ^gfl. i eich hunain. Byddwch yn ddynion. Ltholwy p,hwng fro, pa un ai rhyddid ai caethiwed fyn^cU ba J rhyddid a chaethiwed y mae yr ornest yn ejeh *dd< »c r un o honynty rhoddweh help llaw ? Cofiwch p ynJ,r U yn mha deimlad, yr ydych yn condemnio caet d » i. Eidal—pa fodd y ffieiddiwch oniies y Pal J giired- s chaethwasanaeth yn Ameiica. A c.hofiwcli,1-obyg«lad. f d igion anwyl, mai yr un yw caethiwed yn a'i s yn mliob bes, ond ei fod yn cael ei gy^r y 0^jd, 1 nogi yn fwy mewn rlwi gwiedydd, ac mewn rh*

Csfarfoigto.. skWli2Sli„,