Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Csfarfoigto.. skWli2Sli„,

News
Cite
Share

^wvla<»^W leuanc, yna gweddiwyd drosto gydag arddodiad Reth bw ^>n ? aw<^ Williams, Hengoed. Pregethwyd pre- Parch .'awn i'r gweinidog gan ei athraw parchus, y gan p*- • 7rv,e8» ac anerchwyd yr eglwys arei dyledswvddau Beiicnoj' lberdar- Pregethwyd hefyd gan y brodyr Williams, ^ntvr h X?,,s' ^e°lyfelin Giiffiths, Cwmbychan Jones, ydd panV a ",0')<!rts> Pontypridd. Dechreuwyd y cyfarfod- inf. Jones, Griffiths, a James, o Aberdar. Mae yn dda Pen n^m yr undeb hwn yn debygo fod wrth fodd y yn P°b petli yn gwisgo agwedd hollo! gysurus ieaatlc e"orest o ddechreuad bywyd gweinidogaeth y brawd D'DIORLL&U.-Cynnaliodd y Bedyddwyr yn y lle uchod gad y p od cena<M Tachwedd 27ain. tymmerwyd y gadair yn a™' H. Morgan, gweinidog v lie, yrhwn a'i Ilanwodd ^y'dor *1 mw-va^ anrhydeddus. Traddodwyd areithiau tra J. j0 °* a dylatiwadol ar yr amgylchiad gan y Parchedigion 6ena/i' .?a'a* ar Hanes a Gweithrediadau y Gvmdeitha* iff, a ri a 'H. Parry, Talybont, ar Gyflwr y byd Cenedl- ^ioleh^1 WynrIe^'Raeth Cristionogion tuag ato." Wedi cynnyji c^ann • *'r areithwyr gan Mr. R. G. R?es (T.C.), ? Cascl J11 JWl' Dduw, ymadawodd pawb wedi eu llwyr foddloni. yd yn dda dranoeth drwy y dref. arfod°LYMENLLTN» GER DOLGELLAU.—Cynnaliwyd cyf- ar Vr J'ma Tachwedd 28ain a'r 29ain. Pregethwyd ddi^.jT y8ur K»n J.Jones, Bala, a H. Parry, Talybont. Ar hif a a yroedfa olaf, torwyd allan i orfoleddu, a ctiofiwn yn Def ata y.8a,n peraidd a ddyrchafai o galonau drylliog i Dduw'r p ei ddoniau iddynt yn y cwrdd.—GOHEBYDD. r BAJ*A?,T'0D CENADOL.—Cynnaliodd eglwys Fedyddiedig Air. Cyfarfod cenadol eleni Rhagfyr 3ydd. Etholwyd 3"1 el ddTi 'Iones (>•) i ly wyddu y cwrdd, yr hyn a wnaeth deithag p "erhyniol arferol. Dadleuwyd hawliau y Gym ^eters n na^°l Ran Mr. Jones, gweinidog y lie, Mr. J. Mr. J| vt° ^thrawon parchus Coleg Cynnnlleidfaol y Bala, P ied yr 7~or8an8, Dolgellau. Cafwyd casgliad da, ac ystyr- k8^ma' ar y ^iwedd. Dyma y tro cyntaf i achos y Bala j Fe<*yddiedig gael ei osod o flaen y gynnulleidfa yi fydd » arnwnJ wrth y groesaw a gafodd, mai nid dyma ^v xro olaf. breg^NuwcBl'i'VN.-—Rhagfyr 4ydd, traddodwyd dwy o pans rf! Srytnus ac effeithiol fma gan y Parch. Henry A'i or- 1 gynnuli^jl ar ran Cyindeithas Genadol y Bedyddwyr achog. e»dfaoedd lluosog, a chafwyd casgliadau da at yr EB 9ft.,}, ?NRZKR, CROSS INN.—Ar ddydd Sabboth, RbBgfyr yndJo A*• cvvr^d blynyddol yn y capel hwn. Pregethwyd HWaitb y dydd hwnw gan y Brawd D. W. Morris peth vn dH 80 unwR't'1 8an Davies, Cwmaman. Pob Swedd ^y,nunol, a rhai yn dweyd dyro drachefn." Mae -^arch. D \frr, ^wys Ebenezer dan ofal ein brawd anwyl, y £ >U\v Mae efe yn medru pregethu yn* dda, a ABER DEU~PRI0R* 1108 LunCTNP^16,—Cynnaliwyd cyngherdd yn y He uchod *e'ln«dd* 'we^d 26ain, gan Miss C. A. James (Eos Cas- 8an ej thJrfUn?at'nft Castellnedd), yn cael ei chynnorthwyo Sef c6r P r •r* James» yn nghyd S thelynwr, a dau gor, amser B a'» a chor Hope Chapel, Penybont. Erbyn yr ?rWn. P 'S _i ddechreu, yr oedd yr ystafell eang yn i Hewn a ft *'r c"rau ddyfod i mewn, daeth yr Eos ? cfirau'y ?,reo°dd trwy ganu ton gyda'r delyn yna aetli yn Seisn Bn 8anu- Canwyd amry w donau yn Gymreig P^umn ti» '?* 'Canwyd saith darn gan gor Penybont, a Penyfni. Canwyd Unawd gan W. Stincli- J)eu.,t I, euawd gan Mr. D. Jones a Miss S. Mordecai Ran Sir< [u''SS ^av,d a ^i89 C. Mordecai, a Deuawd m -188 C* -A. James, Unawd gan Mr. James, ac laetb a bn IllS C. A. James; hefyd dau ddarn o farddon- gyda'r dton WA*'r delj'n gan yr un. Cafwyd dwy Ran y M«iJ,8an ^r* Jenkins (Eos Ogwy); Triawd enl»canwrd 'a Jfroes, Stinchcomb, a Brimfield. I ddi- att°d dros dairyr ^nt^ern Genedlaethol. Parhaodd y cyl- Pawb i'w f,Ha!r' Mynediad i mewn trwy docynau. Aeth ^edyd f0J treneoedd wedi eu boddloni yn fawr, gan ddy- Jon ar eu »« » W nwad ma wr gan yr Eos a'i chyfeill- 'ddi fynej° an^awwyr. Dymunwn hir oes a llwyddiant K°1 SabhnthJli 11 n'a lwyddiant i'r eglwys a'r D. Dbotho1 >* codwyd hi, sef Bethania, Castellnedd. CAPEL SEION, ST. CLEARS.—Cynnaliwyd cyfarfodydd blynyddol mewn cyssylltiad a clienadineth Dramnr y Bedydd- yddwyr, yn y lie hwn, ar ddyddiau Sul a Llun, y 91ed a'r lOled o'r mis hwn. Dydd Sul am ddeg, pregethwyd yn Gymraeg gan y Brodyr R. A. Jones, Abartawy, a 11. W. Jones, Caer- i'yrddin. Am ddau, dechreuwyd gan Mr. Lawrence (A.) a phregethwyd yn Saesneg gan H. VV, Jones, ac yn Gymraeg gaii R. A. Jones. Am 6, dechreuwyd gan y Brawd B. Wil. .iams, gweiuidog y lie a phregelhodd y Brawd Jones, Aber- tawy, a Jones, Cacrfyrddin, i gynnulleidfa luosog iawn. Am chwech hwyr dydd Llun, dechreuwyd y gwasanaeth gan y Brawd D. DAvies, Bwlchau. Yna, cymmerwyd y gadair gan F. L. Marsh, Y sw., yr hwTi a agOTodd y cyfarfod mewn nraeth wir gymhwys i'r amgylchiad. Traddodwyd areithiau dyddorol gan y Mrd. Jones, Caerfyrddin Williams, Salem Daries, Bwlchnewydd Jones, Caerfyrddin (W.) Jones, Abertawy a Williams, Ebenezer- Talwyd diolchgavwch i TZ o foneddig- esau, y rhai a feddent flychau cenadol. Wedi talu diolchgar- weh i'r cadeirydd, dibenwyd y cyfartod drwy weddi gan Mr. Thomas, Lacharn. Cyrhaeddodd y casgliadau i X18 5s. 7c. yr hyn a ystyrid yn swm lied dda, gan stad yw yr eglwys yn lluosog. BEDYDD YN ADDLAM, LLANSAMLET. Yn y misoedd diweddaf maeln amlwg i'w weled Fod pethau'n myn'd rnagddynt mewn hwyl yn Llansamled \'n Eglwys Adnlam mae bywyd a chyffro, A Jlawer yn credu a chael eu bedyddio. Mis Medi diweddaf, un chwaer a fedyddiwyd, Un at yr Eglwys drwy hyny 'chwanpgwyd Mis Hydref ganlynai, yr unfed ar hugain, Pump a fedyddiwyd at yr eglwys drachefn Olld erbyn mis Tachwedd 'r oedd 'r ardal mewn cyffro, A phawb trwy'r gymmydogaetb yn son am fedyddio. Pan 'roedd yr ymgeiswyr bob cwrdd yn cynnyddu, A'r newydd dymunol bob dydd yn ymledu, Ar gwrdd y partoad deg oedd yn ymgeisio, A'u rhif ychwanegwyd o un y nos hono, A thri o wrthgilwyr yn dychwel i'r noddfa, Mewn gobaith o'r cymhorth i'w cynnnl i bara. Un deg a phedwar, yn awr lei y gwelir, Yn yr pglw) s fach yma oedd rhii yr ymgeiswyr: Yi,a'r ainlyg%yd mai ar y ddo-unawfed Y buasai'r ufydd-dod c),Iioeddus i'w weled A mawr yr ymddyddan, yr adrodd, a'r holi, Oedd trwy y gymmydogaeth, i lawr ac i fyny, A wyt ci yn myned i weled y. bedydd P" Oedd rhwng y cyin'dogion pan gwrddent eu gilydd A phob un yn ateb, Ni awn yno'n gryno, I weled y Bedydd, doed fel ag y delo." Awn oedd i'w glywed gan bawb yn unfrydol 0 ardal y Sciwen i lawr hyd y Foxhole Treforris, Llysnewydd, a'r ddau bentre Engine, Pentrechwith, a'r gym'dogaeth tu hwnti Llwynbernyn, Pentredw'r, a Llwynbrwydre, ae hefyd hyd Crymlyn, Halfway, a thai Ester, o'ent oil yn cydgychwyn. Awn meddai'r brodyr anturus a gwrol Awn meddai'r gwragedd yn nghyd a'r hen bobol; Awn meddai'r llanciau, ni awn oil yn drefnus Awn meddai'r merched yn lion a cbysurus. Awn" oedd i'w glywed, a myn'd oedd i'w weled, Yn mhob rhyw gyfeiriad ar feusydd Llansamled. s O'r Dehau, a'r Dwyrain, Gorllewin, a Gogledd, Yr arllwysai y bobloedd mewn parch a gwir symledd, Yr oedd y fytiriulleidfaln ddwyfil o drigolion, Yn aefyll yn brydferth o'r ddau tu i Ainoij; Jones o Gaersalem oedd yno'n pregethu, A Morgans, Adulam, oedd yno'n gweinyddu A naw a fedyddiwyd yn y man yn olynol, Can ddilyn yr leau o gariad rhagorol. Mor hyfryd oedd gweled y brawd yn gweinyddu, A'r Testament Newydd yn ei gadarn gefnogi, Pan gai'r uedyddiedig ei gladdu o'i wirfodd, Haleluia'i gynnulleidfa esgynai i'r nefo'da. Yna terfynwyd-cyrhaeddwyd y dybeii, Aeth pob un i'w lwybr ei hunan yn llawen A Duw y wir grefydd a baro'i lledaeniad, Gan glymu'r frawdoliaeth yn rhwymyn y cariad A Duw a fendithio y gwaith obregethu, A Duw a gynnyddo'n Adulam ei deulu. HEN BERKRIN AlL 1:1 DAITU.