Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y BALCHDER.

News
Cite
Share

Y BALCHDER. °eth, frwerthfawr Rhagluniaeth, meu\ 9 ry f- o da tn nymliellbianu i ryw ddospartb all yn 1 ymlfroltio ynddynt eu hunain. Y mae y pt-th- 8^n,llth J"1. S'nicr cliyfuenidiol. Golud sydd yn ym.e DUr ,d<i0 eihun adenydd, ac yn ehedeg yrnaith. 'tt° »'u W con.r.oK yn fynych yn colli eu teyrn-gadeir- ?e*H >rdHr°naU' r'swra y" coel ei »iglo ar ei )isedd, a 'r F«tb» er<Pff ei ddaroetnng i'r llwcb. Pe huaSiii bosibl r»Uopi y >"oddi gradd o iiderchafiad i ddyu, ac id«u> Ci >r ei gvuiniydogion, dylai y dyn g< fio foii esiiedd yn amlwg i bawb. Crcadur Cj'Sod.dyn. Nid jw ei ddyddiau ar y ddaear ond i far"11!* *'• "gored i afieciiyd, ac i syrtliio yn yght- fyned aetb. Yn awr, gan foa cynneddfau dyn mor Jnddo v7> »'i "II joedd mor wael, <>nid yvv balchder vP afreavmol, ac ynfyd ? ^*lw,4 .edrJ<'h<>m ar ddyn tel bod moesol a cbvfrifol, ateh *d ) llwn >n at*as >" r,g(,lvvg Dl,w- l0n> dyr • e'gread, ymddifyra u ewn coeg \ntuin cbvi|U e' 8erc'b ar wagedd. Edrycha ar ei Grewr <• °" ysUj-i!1141,111 ° ddiystyrwch, fel y Cuua ele ef allan o .^tat; wed"°- ei frddwl. Ei'e yw yr eilun-addolwr yn- Uroguinrtii '• ffyfodi allorau i dduwiau dyeitbr, llosga vn eiu i e' hu,». p!ae balei^1'8* a'n gilydd, fel bodau cymdeithasgar, y v a 'luedd T creu Nawef o drueni a rbwystrmi. C\ nnyr- ^'aHore0 -n°l ynom at ein cyd-gresdunaid, a go»oda ni u"a.i». jyjj.an-nfehytifod aoymrafaeiion diderhn; nieitbr na K c',v>d(i1'a oarlau <la ynom am ein rbagoroldeb ein hunaiti, j^tliyuas a r ^°J*g rinweddau pawb arail. Y mae mevui H^er o digot'aint, casineb, cenfigen, >n ngbyd a iijj" 45aet'iau ereill. Cyrha^dda ei eUeitbiau )| un'g erf'"> ond hetyri ni ein hunain, eii^H b"b e, ,ri,°ea,!1- dystewa ymresymiwdau y gyduybod. i"b- rin\vet}'?!^u(' (*onus> tufla lewyrch tfugiol dros i ddyn a n beiau, a ohyfoda wrtb.laWild cadam C? cynioeit>,U^dvsyn y» s>ss,in tel 1)6(1 rl" 8> mo15 ac q na tbuag at ei Greawdwr, ei feddian- rch Risiart ab Dewi.

^ ^ A D L E D I) Y CRYDDION.

- YR ERLIDIGAETH YN SIR ABERTEIFT.