Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

"DADLEU YN NGHYLCH CYSGOD…

News
Cite
Share

"DADLEU YN NGHYLCH CYSGOD ASYN." IE, ddarllenydd boff, llawer o ddadleu sydd wedi ac ya ood mewn perthynas i gysgod asyn- Yr ydym yn cael i'r tien ddiareb Roegaidd uchod gael ei dechreuad fel y canlyn: —Aeth teithiwr unwaith o Athen i Megara ar gefn asyn .logedig dygwyddodd hyn ar ganoldydd yn ystod y dydd. lau cwn, pan oedd gwres yr haul yn annyoddefol o boeth; a chan nad oedd or hyd y ifuvdd y teithiai y gwr ar hyd-ddi Kymmaiht a llwyn nac unrhyw beth i ymgysgodi tauo, Jisgynodd oddiar gefn yr asyn, lie a yrnleebodd yn ei gysgod, 5au obeithio y buasai y poethder yn llai yn y pryduawn. Yr oedd perchen yr asyn yn teithio gydag ef, a phdU wel. odd hwnw yr hyn a tvnaethai y teithiwr, bu yn anfoddlon ganddo, a dywedai yn ddigofus nad oedd sou am gysgod yr asyn yn y fargen. Aeth yn ddadi bueth rhyngddynt, a'r diwedd fu, myned i ymgyfreithio yn nghylch cysgod yr asyn a rhyfedd y gwawd a wnaed am eu penau, fel pa bryd bynag y gwelai'r Groegiaid ddynion yn cweryla yn nghylch pethau dibwys, dywedent,—" Dadleuaut yn nghylch cysgod asyn." Gallwn ninnau, gyda phri- odoldeb mawr, gymhwyso y ddiareb yma at lawer o bethau iieblaw yr uchod, heb fyned mor bell yn ol mewn hanes- yddiaeth. Gwelwn hyn yn cael ei wirio mewn ymladdftjydd teyrnasoedd, ymrysonfeydd gwahanol gymdeithasau, a chynhenau teuluoedd. Dywedodd Napoleon o Ffrainc er's ychydig yn ol wrth genadwr Awstria, ei fod yn blino nad oedd y teimlad rhwng y ddwy wiad mor gynhes ag y bu. ferodd y sylw gytfro mawr trwy holl" Ewrop; dyna ychydig eiriau hen speotiil constable Linndatn ya ddigon nertholigreu cynhwrfdrwy'r holl deyrnasoedd. Mewn can- lyniad i hyn, wele dri chant o filoedd o tiiwyr yn eu llawn lIerth a'u hiechyd wedi cael eu crynhoi at eu gUydd i fucs y gwaed maent yno ar amnaid y ddau Amherawdwr maentheb weled eu gilydd erioed o'r blaen ymledant d os filitiroedd o dir yn nghymmydogaeth Solferino a chrda thoriad y wawr, dacw hwynt yn dechreu ar y gwaith dyyh. rynllyd o ladd eu gilydd. ISid oes dim i'w glywed end cwynfan y clwyfedigion, sn taranllyd y magnelauo a rhuthriad y milwyr ar draws eu gilydd. Buont yno,am bumtheg awr yn ddidor yn hurddio eu gilydd i'r tragy wyddol.yd ac erbyn bod yr haul yn machlud yn y gor. llewin draw, y mae pum mil ar hugain o feirwon yn gor. wedd ar y maes, a'u gwa(!d wdi lIiwio'r lie, ac yn y diwedd dacw'r ddau Amherawdwr yn troi eu cefnau ar eu gilydd, ac ar ol yr holl alanastra, wedi bod yn dadleu yn nghylch cysgod asyn." Pe baem yn gofyn i'r cadfridog baleD, pan yn anvaiu eu filwyr i faes y trwydr, i ba bethy mae ya myned i ymladd yn ei gylch, nis gallai yn ei tyw a ilweyd, Gwneir parotoadau mawrion, hwylir dros foroedd i wied. ydd pellenig gwastreffir ariau yn ddidrugaredd, ac aberthir miloedd o eneidiau, a'r cwbl am ddim yn y diwedd I Cawn brofion o hyn yma etto yn ein llysoedd gwladol. Golygwch ein bod yno rhyw ddiwrnod er cael gweled pa fodd y mae pethau yn myned yn mlaen. Mae'r cyfreithwyr yno mor lluosog a mwyar hydref, a'r rhan fwyat o honynt wedi eu gorlwytho a gwaith j a thyua Eidau ddyn yn myued yn mlaen pa rai sydd wedi bod yn cweryla a'u gilydd am y tair blynedd ar ddeg diweddaf, mewn perthyn- as i hen giawdd yn ngodreu eu tir, ar yr hwu uid (Je" un. rbywbeth yu tytu ond ychydig lwyui gwera yma a tiirsw,

GWLADYCHFA GYMREIG.