Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

(!E,glwllzig.

News
Cite
Share

(!E,glwllzig. INDIA-Y MILWYR. (Parhad o'r Rhifyn cliweddaf). drw^ rn° e^to' y'gwlaw heibio, a'r clefyd ofnadwy, fe^A j.ruSaredd. felly cychwynais tua Meerut ar fy neges e^'8' ^aet^ King » Pratt i'm cyfarfod me*ti Can au 0 lawenydd, ac yn wir da oedd cymdeithasu a hwy, fi» Ve,s* a'i grocs oedd testun cysson eu hymddyddan. odiij Y°'o»el mor garedig a chariiatau iddynt ryddid a C.U ^y^dstvyddau tra buni I yn y lie, er iddynt W° i.fwynhiiU cwmPni un a £ >aren^ Credwyf, beth erj0pjv tnai myfi a gafodd y mwy nhad mwyaf. Ni fum <jWy* ewmpeini dynion rawy llawn o s6l a than aaiLf DrWy >' tri diwrnod y bum gyda hwynt, eu holl J)llw ^defnyddient naill airnewn gweddio, moliannu ^e'Hti 11 ei aii'» neu gyffesu eu peehodau gyda dagrau ^1 n»^n ac yr oe<5(1 y cwl}1 nior natt"'io11 a gwirioneddol, a'u sg, foe^ modd llai na dywedyd, fod eu cariad tanllyd Yr 0e(jlyW'Q8' wedi eu cynnyrchu gan Vsbryd y Duw byw. ^eled U" yn taro fy meddwl yn gryf iawn with ga]ju -vn'ai'weddiad duwiol y ddau filwr. hyn, sef, hyny yw, ychydi#n £ w'1 Dyma ddynion ag t>edd Ori„ij ° yn ol yn gewri mewn peohod, yn flaen- ac yn ewnpob gweithred ddrvvg, yti gwaivtdio crel'ydti, Jdd &j e"w santaidd Duw, heb un gronyn o gywil- "Ahi-l yn hytrach yn ymogoneddu yn y weithred. Vision •ttledda' Satan, u dyma fechgyn anwyl, ffyddlawn Ar°s jjl"1' ydynt, ac nid oes perygl i' mi eu colli hwy." holltodd 0l'ACai we^ed yn faan beth yw gallu y Iraich a Galfarja y mSr, a'r sawdl a roddodd i ti ben briw ar y ca" i ^y fad di yn gryf ac yn arfog, nc yn meddwl °Sel dd- aror'en s.v< genyt yn dy neuadd ddu.yn deli- ^edj y' cof^ 0, elyn dyn fod un cryfach na, thi ^avVr eid'r °S raewn cnawd—ie, mewn cnawti er dy atlgeu h a agoriadau dy garchar di, a charchar y° ei law ef. Gwybydd yn ddiall y dygir y Canvs „ y Cbdarn. ac y dianc anrhaitli y creulon, Ond idA^!WV,id a'j Hefarudd. ^•"ydnavp at banes y Bedydd. Tua chwech o'r gloch, ?'r ddati" ^au> yr 20ted o'r mis diweddaf, afthym I lyr»yi yyzrs-!dlj' syda dau gyfaill, i lan y d^rr," sef oedd cyflfus Hg oedd wedi ei ddewis o'r blaen. *UWyr ynofalus i ddewis lie cyhoedd, a lie cyfleus i'r naci oedd y rlian fwyaf o honynt er'°ed f 8w-einyddiad bedydd v Testament Newydd ei'vnf: e aw hyn, dyma y tro cyutaf i f^dydd Crist ^roedl11^* yn ei'ut' I.^yd aenlrV" agos i'r barracks, ac- yn agosach byth !etht»n i •> Lu'„. mor ddigvwilydd ac eofn fel yr sychlyd a Ph^v! • r dw'r 0 drwyn yr hen foneddigr-s y cewch o-l -a Ond os hvny, mawr y ff'romodd, f<;l mewn lie cyfleus, le' Wyd(j eu ?a ?"ai Uawer o'r meirchwyr (cavalry) ddod, o ?,r ddeall ar y P'y^ i °f"lu am euceff'ylau. Cawsom r holl far(.u)' ynaS' fod y Colonel wedi rhoddi cani«tad ad wedf »i ddyfod weled y bedydd, ac fod yr ordin- f°reu- 'Dvm. f°eddl yn y re9imenial orders" yn y "r yo nghvd 'V llag. oedllem yn ddysgwyl. Daetii torf > canys nid ya unig y milwyr o'r barracks a ddaeth, ond yr oedd yno amrvw gawrfilod (elephants) Uw.ythedig o gleiflon o'r hospital, ag oedd yti alluog i fyned allan. Heblaw hyn, yr oedd yno ddynion a gwrag- edd nad oeddynt yn perthyn i'r fyddin gwnai y cyfan i, fyny dorf fawr. Wedi i mi. ddarllen a,gwed(lit), rhoddais araeth fer ar fedydd y Testament Newydd, gaii g-yfeirio y g-wrandawwyr at yr Ysgrythyr am bob nodiad a wnawn. Ymddangosai llawer o honynt yn hollol sytiodig Wrti) y futh beth. Terfynais drwy eu hannog yn daer i ddarllen (j.iir Duw drostynt eu hunain. Yna cyfododd Pratt i'r lan, gan anerch ei gyd-filwyr yn y modd mwyaf difrifol a theimladol. Byddai ei araeth yn wei tli ei darllen, ond gan 9 nad allaf yn awr alvv i gof ond ychydigo honi, byddwch foddlawn ar yr ychydig lIyny — "Gyd-filwyr," meddai, "chvvi wyddoch pwy wyf, apbeth oeddwn ycbydig firtoedd yn ol. Myfioedd eich blaeiior mewlI pob gweitlirtd ddrwg, mewn cablu, rneddwi, godin- ehu, pob p"th yn wil', ond Iledl'uta, a Iladd. Bum yn eich tyriti dcuu i beclm yn erbyn Uuw, ac y mae liyn yn faich trwm ar fy meddwl yn awr. O! pe gallwn, fe'ch deniii,, fe'eli tviiwii heddyw at lesli Na feddyliwch mai thagvithiwr ydwyf nage, Duw a'i gwyr. Mile fy nghalon y fynyd hon yn orlawn o gariad at fy Nglieidwad, ac yr wyf yn pendt-rfynu drwy gymhorth gras o liyri allan i fyw i Dduw, ac i adrodd i ereill, poreu ag j gallwyt, am y gwaed hwnw sydd wedi fy nghoichi I, ac yn al.uog i'ch golchi chwithau oddiwrth bob pechod. O, gyfeillion anwyl, de'wch, de'wch yn awr at Icsu. Mae bywyd yn anwadal iawn, yn enwedig yn y wlad hon, ac os marw a wnewch yn eich sefyllfa bresetiol, nid oes, ond ti.vgywyddol druet)i o'ch blaeii," &e. Tra yr oedd Pratt yn annog ei gyd filwyr, edrychwn arnynt i weled pa atgrtf oedd ei eiriau yn giiel arnyht. Yr oeddynt oll yn sobr, a llawer yn yandJangos yn synedig dros ben, os nad yu tdmlo yn ddwy s. Yn awr ymostyngodd Pratt ar ei liniau o'i blaen oil, mewn gweddi daer, deimladwy, a thuddiadol, a'r dagrau mawrion yn llifo yn Hi i lawr ei wyneb. Aeth hyn fel t ydaniaeth (electricity) drwy'i- iioll dorf, a hraidd y medd- yluvn fod yno wyneb sych. Yo ughauol Y eyffro liwn, aethym I a Pratt i waered i'r dwfr," ac yno v bedydd- iwyd ef a'i gyfaill King yn enw y Drindod mawl. Ar ol y tr<jchi, aetliom i gap^l oeild gerllaw, lie y pregethais oddi- wrth y geiriau, "Fight the good tight of faith," i dyrfa luosog. Ni(I cytit oetid v ewrdd drosodd nag. y daeth inilwr arall yn mlaen gan gyffesu ei bechodau, a dymuno caellle yn mhlith pobl Dduw, a'i fedyddio mor fuan ag y. liernid ef yr deiUvng. Cynglvorais ef i gadw cwmpeini dynion da, i wylio a gweddio, darllen llawer ar air Duw, ac ysgllfenll atl.n Muttra. Dranoeth ct-fiiis wahoddiad taer oddiwrth y cleifionyn. yr hospital i fyned i bregethu iddynt cyti ymadael. Aetbyra, ac yr oedd p«wb a alleut godi o'u gwelyau yn y Chut eh Wurd yn barod i'm gwrando. Pregethais oddiwrth. y geiriau hyn Arglwydd, os myni, ti a-.ell.i fy nglilaiihau I. A'r Iesu a estynodd ei 1-w, no a gylfyrddbdd ag ef, gan ddywedyd, Mynaf, glanhiier di." Ar ol y brt-geth hon, daeth pechadur edifeiriol arall dan wylo yn mlaen, a pliwy- i,edd, und Cymro glati, o ardal Merthyr gynt. Rhoddais iddo boh cefnogaeth a chyfarwyddv d a aliwii, acaddawodd Pratt fyned i'w weled yu fyriyeh ti-a yii yr