Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Stamrnt.

News
Cite
Share

Stamrnt. Dydd Sadwrn wythnos i'r diweddaf, cafodd Syr. John Bow* ring yr anrhydedd o dalu ymwelisd &'r Amherawdwr Napoleon, yn mhalas y Tuileries, Llythyr o Buckberg, dyddiedig yr Slain o'r mis diweddaf a hysbysa farwolaeth, ar y ddydd hwnw, o ddolury galon, George William, tywysog lIywodraethol. Schauimburg-Lippet yn ei 76 fhvydd o'i oedran, a'r 54fed o'i freniniaeth. Ei gan* lyniedydd, Adolf George, o anwyd Awst 1, 18l7 ac briododd Herminia, Tywysoges Weldeck a Pyrmont, yn 1844. Y mae Mr. T. Mason Jones wedi cyrhaedd i Lundain 0 Naples, ac y mae ar ddechreu darlithio ar Garibaldi. Dywed newyddiaduron Califfornia fod masnach hynod yo cael ei dwyn yn mlaen rhwng San Francisco a Hong Koog. Ymddengys tod y cwmnïal1 ymfudol yn y porthladd olaf yo cytuno i gymmeryd cyrff Chineaidd a fyddont feirw yn ol; yr oedd un Hong yn cynnwys 200 o gyrff mewn cistiau. Dywed llythyr o Vienna fod Mr. Roebuck wedi ei Awstriai" eiddo; ei fod wedi cael gwledd gan yr archddugiaid, a'i 10 yn siarad yn erbyn yr Italiaid. Y mae archeb am dair mil o barau o ddillad milwraidd Hun" garaidd wedi ei derbyn yn Paris, ac y maent i fod yn baroo erbyn Chwefror nesaf. Y mae yr holl hanesion yn cytuno ddweyd fod Hungary mewn sefyllfa gynhyrfus. Dywedir fod Mr. Sydney Herbert i gael ei godi i D9 V Arglwyddi. Y mae Arglwydd Bloomfield wedi ei appwyntio yn llfsgeo- adwr Prydain yn llys Vienna. Pe bai yr Unol Daleithiau a'u tiriogaethau wedi eu pobloff mor dew a Phrydain Fawr, cynnwysent 750,000,000 o bo™ -nifer bron cvmmaint a pboblogaeth yr boll ddaear. Dychrynwyd llongwr yn Llundain gan lefau merch ar foddit; efe a neidiodd i'r Thames ac achubodd hi. Wedi ei dwyn i I lan, gwelodd mai ei wraig ei hun ydoedd, yr hon oedd wedi et churo gan y prif hwyl dros y bwrdd. Dywedir fod Amherawdwr Rwssia wedi gorchymyn i bolj ddeiiiaid Rwssia i ymadael o Italy, ac un ai dychwelyd adref» neu tyned i breswylio mewn rhyw Ie arall. Y mae Pwyllgor Cymdeithas Glasgow yn erbyn wedi penderfynu anfon cofeb at y Cynghor, yn erfyn arnyDt roddi adran i mewn yn Ysgrif newydd yr Heddgeidwaid, J0 gwahardd ysmocio yn yr heolydd. Y mae cymdeithasau adeiladau yn awr yn sefydliadau pwysig. Ymddengys oddiwrih adroddiad a wnaed gan Afr. Tidd Pratt fod oddeutu 2,000 o honynt mewn bodolaeth, acøad ydyw eu hariansawdd taledig yn ddim llai nag 8,000,000. Y mae Cadben M'Clintock wedi dychwelyd o'i yn Mor y Gogledd, a Gogledd America ac y mae yn rbo1iM adroddiad ffafriol am ragoraeth y Uwybr cynnygiedig i'r Pe ebyr tanlorawl, rhwng yr hen fyd a'r byd newydd. Ymddengys fod Arglwydd Seymour, mab Due Somerset, 111 gwasanaethu yn y bataliwn Brydeinig, wrth yr enw Cadbe Sarsfield, dan Garibaldi. Dywed y Morning Star and Dial" Dydd Gwene* diweddaf, cwblhawyd y cytundeb masnachol rhwng Lloegr Ffrainc, a llawnodwyd cyfundrefn dollawl Ffrainc." Dadforiwyd gwerth 5,000,000p. o yd a blawd, a pbetbatt ereill o'r un natur, o Ffrainc i'r wlad hon yn 1859. Y mae gan Meistriaid Macmillan, & Co. waith newydd y cael ei barotoi gan yr enwog Mr. Maurice, sef, Darlithoeo ar Lyfr y Dadguddiad." Y mae Cymaeithas Haelionus Garibaldi wedi anfon_ sw pellach o 500p. i'r Cadfridog Garibaldi, at waBanaeth clein°a chlwyfedigion ei iyddid. j m- Mae y llywodraeth wedi penodi Mr. Treemenheere i g'i:,1 meryd tystiolaethau, er gwybod pa un a yw yn angenrhe'c' i iabwysiadu Deddf y Gweithfeydd, gyda rhai cyfnewidiaa at weitbfeydd ysnodenau Nottingham, a rhanau eieill 0 wlad. Y mae llywodraeth Portugul wedi rhoddi gorchyroy^. swyddogion a morwyr y llynges i wisgo galar-wisgoedd a» a di wrnod er anrhydedd i'y di weddar Syr C. Napier, y* ddygai y teitl o Count St. Vincent yn marwniaeth ? naetii hono. Gelwir llong rhyfel ar ei enw, er cof aTB ei wawn yn yatod rbyfel yr annibyniaeth. 1

Y RHYFEL A CHINA.