Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

. AT OLYGYDD " SEREN CYMRU."

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

AT OLYGYDD SEREN CYMRU." G A-NWYL SYR,-Wedi gweled y gair Clydach yn y atafBN ddiweddaf, a'r gofyniad oddiyno, yn gyfeiriedig e at? eglurbad ar Jer. 23.1, er i chwi fetbu gwneyd i'w ^n0(^0^ y gofynydd, teimlais awyddi wneyd fy ngoreu bo e^uro' ac felly traddodais fy meddwl ar y testun, boreu ddoe a chaii fod amryw o anwyliaid fy ngofalyn dvf H11!0 arna^ e* ?nfon i chwi, er ei gyhoeddi mewn rhifyn deii Wele efat eich gwasanaeth, os gwelvvch efyn Wng 0 le. Yr eiddoch, yn serchus, D. D A VIES, Clydach. defa'ri^8,6 bugeiliaid sydd yn difetha, ac yn gwasgaru uijj J *y mhorfa, medd yr Arglaydd." Geiriau Daw, ,( D. D A VIES, Clydach. defa'ri^8,6 bugeiliaid sydd yn difetha, ac yn gwasgaru uijj J *y mhorfa, medd yr Arglaydd." Geiriau Daw, T reuddvvyd dvn vw v testun. ar y Praidd a nodir, defaid fy mhorfa." a' y gair praidd yn cael ei arfer am ddeadelloedd ryw ysS 0 wartheg, geifr, a defaid, yn cynnwys y gwr- ajjj/.a r.tenyw, o'r gwahanol rywiau, ac o bob oed..Nid pronL!aid direswm felly, a olygai yr Arglvvydd trwy'r 34, !>iW^ ■' ond dynion, yn wyr a gvvragedd, gwel Ezec. rhji *i Hytbyrenol, had Abraham, Isaac, a Jacob, y eiriai8 jeswy^ent yn ngwlad yr addewid, yr hon a lif- ca mel, a'u parhad, eu llwydd, a'u dedwydd- 2, pJtr°i ar eu cafia^ at Dduw a dynion. Tybiaf yn *ed vn i1,011 ^ysgyblion Crist dan yr efengyl i'w hystyr- ""i n'! i Duw. loan 10. 1—16. Rhaid ystyried me<Jd. • a 153yr kyn sydd i'r corff yn faeth a rh^i j?^ln'aeth, ond bwyd ysbrydol, yw y borfa a bawr y air 1) yn-gwybodaeth, a deall,athrawiaethau gras. Holl awdwr W fwyd ysbrydol i eneidiau; yr Arglwydd yw ni(j nj a P^f-rchen y cyfryw, Canys efe a'n gwnaeth, ac "■Efe a610 nain5 ei ef ydym, a defaid ei borfa." hefyfl a 0 un gwaed bob cenecil o ddynion." Efe rhai yn 8 rai yn apostolion, a rhai yn brophwydi, gan e eiiSylwyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon," holl'fW^j^' "-Edrychwch arnoch eich hunain, ac ar ehtvi yn of ar/yr ^10n y gpsododd yr Ysbryd Glan 0<ld efp 'ugeilio eglwys Dduw, yr hon a bwrcas- II. Y H °d Waed-" mai v a'u hymddygiadau. Cawn yn adn. 9 a gynt- a'r °0eiriaid oeddynt y bugeiliaid gynt- a'r oeeiriaid oeddynt y bugeiliaid 34 o^f 26, 27, cawn eu drygioni. trais, a'r "or f' a ^ec" am y diofahvch, y -12—-l^U a arfei-ent at y praidd ac yn loan bug«il anffvH^Lf6 .^rSlwydd y prophwydi, yn dangos y y defaid al U10n> iel gwas cyflog yn ffoi, ac yn gadael ))ich mal gwas eyflog ydyw. ?'ac.oaiaid .fryma'r gofynydd atom ni, fel gweinidog, ia^> o lvwodr0ai.i!raW011'.ein bo<^ yn SwW ate^ i'r desgrif- •yaiweled a hw6 Pra'd^. a thrais a chreulondeb, heb ssonj y praidd^ &' n^c^e^s'° y golledig, mai ni a wasgar- Dywedwn etto yn eofn, os felly, "nad yw y cap yn ein fito ni." Yn mis Medi, 1843, pan anfonwyd am dallaf i ddyfod atynt-y tro cyntaf i mi glywed eu bwriad i mi gymmeryd eu gofal, ychydig oedd nifer y praidd, ac yn amser corffoliad yr eglwys, 22 oedd ein rhifedi; wedi hyny, cawsom yr hyfrydwch o fedyddio 189, adferyd, 63, derbyn trwy lythyrau, 75, yn gwneyd 349. Bu farw, 25, r gollyngwyd, 72, diaelodwyd, 10; ycwblynl77. Felly, ynlle bod yr eglwys wedi gwasgaru, yr oedd y rhifyn 172, yr hyn sydd fwy uag a welwyd erioed o'r blae;n yn y gorlan hon yr un pryd, Ac nid o'n hewyllys ni yr aeth neb ar wasgar oddiwrthym, ond rhaid plygu pan yw angeu yn dwyn oddiwrthym, neu ragluniaeth yn symud; eithr am y rhai sydd yn troseddu, ac heb aros yn nysgeidiaeth Crist, nid ydynt yn gofyn ein cenad ni, nag yn gwrando ein cynghor, nac yn dilyn ein siamplau. Ac am y gyflog, nid er mwyn arian y cymmerasom y pwysig waith, canys gwyddem nad oedd fodd, heb wneyd llawer o aberth arianol, i gynnal yr achos yn mlaen; ac wedi bod flwyddyna hanner heb dderbyn dimai, ond yn rhoddi punnoedd lawer o'm hennill fel had i'r ddaear-a derbyn 18s. 9c. y cymmuudeb cyntaf, wedi^n y rhai hyn a ranwyd, bob dimai, rbwng yr ben, y weddw, a'r amudi- fad aeth heibio dair blynedd arall, cyn i fi gael swllt i'm Haw, ga n f »d Ilog y ddyled, ac ardie h yr addoldy arnaf ilw talu- Mae lllwynag un flynedd ar ddeg oddiar pan gynnygiodd diaconiaid parchus eglwys flodeuog Nrn Mor- ganwg i mi bump punt y mis, am ymadael o (jiydach, a dyfod atynt hwy nis gwn ai i'm profi mewn rhith, ai mewn gwirionedd ond gwn fy ateb, mai Clydach oedd wedi fy ngweled, ac y credwn fod Duw yn foddlon, gan iddo lwyddo ein Jlafur, ac nid arian a'm dygai oddiyno; ac nid wyf wed i edifarhau hyd etto o'm penderfyniad; gan fy mod yn ystyried fy hun yn un o'r eglwysi mwyaf hedd- ychol a edd Crist yii Nghymru, heb un gair cas wedi ei lefaru w rthyf hyd etto gan neb yn y lie, nag un. achos i minnau lettya un meddwl cul am na brawd na chwaer. III. Cyhoeddiad cyfiawn Duw, "Gwae y bugeiliaid sydd yn gwasgaru," &c. Achuba Duw ei ddefaid rliag- ddynt, collant y brasder, y gwlan a'r gyflog, ac ni chant fod mwy yn oruchwylwyr ar ei ddefaid ef. Mae hyny i J ddyfod i ran pawb o honom, yn ddrwg a da nid oes i neb o honom yma ddinas barhaus, ac nid yw y Pen-bugail mawr yn gofyn ond ffyddlondeb hyd angeu gan neb. Gwyddom y dygir ni i gyfrif am ein holl ymwneyd, pob un o hoiiom drosto ei hun, a bydd raid i'r bugeiliaid roddi cyfrif am bobl eu gofal. Cawsom wybod hyny yn mlaen cyn cymtneryd ein gofal, a dymunwn barhau mewn crefydd bur, i ymweled a'r amddifad a'r gwragedd gweddwon yn eu hadfyd, ac ymgadw yn ddifryclieulyd oddiwrth y byd.

"DEWCH I FEDYDDIO EICH PLANT."i

OLgfaxfDb)1hh.