Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

OLgfaxfDb)1hh.

News
Cite
Share

OLgfaxfDb)1hh. CYFARFOD CHWA.RTEROL PENRHIWGOCH.—Cynnahwyd y cyfarfcd uchod at ddyddiau Mawrth a'r Mercher, Tachwedd 6ed a'r 7fed, sef ar y dyddiau rhagbenodedig yn nghyfarfod Pontbtenaraeth canys ni fynai yr eglwys ei syraud am wyth- nos na dydd o'r fan, a'i le, a'i bryd, er fod liawer o brofedig- aethau Ileol i byny. O'r braidd yr oedd y cynauaf i mewn ar hyd y gymmydogaeth, yn nghyd a bod y capel ar hanner ei liwio, &c.; ond ni fynai yr hen frodyr i'r cyfarfod chwarterol fod yn was bach, nac yn bluen i gael eu symud gan bob awel, ac nid niwed fyddai i ereill gadw golwg ar hyn, ac i ymddwyn fel hyn, os bydd modd, yn y dyfodo). Dygwyd y cyfarfodydd yn y blaen fel y canlyn :-Am chwech yr hwyr cyntaf, dech- reuwyd y gwasanaeth yn nerthol a hwylus gan yr hen frawd Jones, Llangenech, er ei fod bellach yn 84 mlwydd oed. Pre- gethodd Morris, Cwmsarnddu, mewn modd nas gallai ond ei hun; Williams, Smyrna, heb gymmaint a gair meth a Wil- liams, Aberduar, gydag amryw ddoniau o'r un ysbryd. Am hanner awr wedi deg, yr ail ddydd, cawsom weled Griffiths, Ponthenry, yn esgyn y grisiau, ac yn arwain y cyfarfod trwy ddarllen a gweddio am y tro cyntaf, fe allai, mewn cyfarfod trimisol wedi ei ordeiniad. Pregethodd Morris, Cwmifor, fel un yn gwybod ei lesson, ac nid ei darllen; yna Hughes, Glanymor, a gyfododd berlau duwinyddol o'r dyfnder; a chanlynodd Jones, Caerfyrddin, gan ddangos meddwl ac athrylith drwy lafar organaidd. Am ddau, dechreuodd Jones, Caerfyrddin, pryd y cawsom y gweddiwr taer a thoddedig yn y pregethwr. Piegethodd John, Llangendeyrn llawer o ddysgwyl am y tro cyntaf, a phawb a foddhawyd; yna Lewis, Caerfyrddin-ei hun a'i bethau yn deilwng o'r efengylwr; a chanlynodd Evans, Llwynhendy, fel arfer, ond nid am y tro olafgobeithir. Am chwech, y diwedd fel y dechreu, Jones, Llangenech, arweiniodd y gwasanaeth. Pregethodd Morris, Carmel a Phorthyrhyd—cyatal a'r goreu, "ac ystyriedyna Edwards, Llanymddyfri—" Mnltiim in Parvo," yn wir; y dibenodd Pryse, Llannon. Daliodd y eel bon yn anwyl ar Rhi\v. Ac fel hyn terfynodd y cyfarfod wedi llawer o ddy, gwyl a darparu. Yr oedd unoliaeth mawr yn y cycamydog i gynnal y cyfarfod; y gweinidogion yn ddau y nifef l'r pe. s fyddant yn gyffredin. Yr oeddynt yno yn brydlawn-y n o'r blaen, ac arosasant yn gryf i'r cyfarfod ola{. Da oedd g lawer weled yr hen Benrhiwgoch cystal, ac mor unol. bod yn fain i Sittim, Porthyrhyd, Saron, Llandilo, a C'karffl etto y mae llaeth yn ei bron, ac fe obeithir y gwna a cyn nir yn Llanarthney, ac yna bydd yn frenines y taleitni y ffordd hon, os nad yw yn barod. Am y gynnadledd, ba r. penderfyniadau bron myned i'r gradd Melus bod hebddynt gyda'r eithriad fod y cyfarfod nesaf yn Cwmsarnddu.—APOSTO Y Rmw. ELIM, PARK.—Ar y seithfed a'r wythfed ar hugain J> mis diweddaf, cynnaliwyd amryw gyfarfodydd mewn eyssy^ iad & sefydliad y Brawd John Evans, yr hwn sydd ddyn ieuanc gwir obeithiol, o'r gymmydogaeth, yn weinidog, ar Yr Eglwys a ymgynnulla i addoli Duw yn y lie uchod. yddwyd ar yr achlysur gan y Parchedigion D. Morris, Portn yrhyd; L. Evans, Llandilo Thos. John, Llangendeyrn A" Lewis, Caerfyrddin M. Evans, Llwynhendy; H. Thomas, Llansawel, diweddar weinidog y brawd ieuanc. Dechreuwyd y cyfarfodydd am chwech nos Fawrth, a phregethwyd gan 7 Brodyr D. Morris ar Annghrediniaeth Tomos, yn nghyd a rhagoriaeth y credu trwy glywed ar y credu trwy weled; L. Evans ar H wyrfrydigrwydd Lot i ymadael a Sodoma aC M. Evans ar Yr Eglwys fel cyfrwng amlygiad i'r tywysog* aethau a'r awdurdodau fawr amryw ddoethineb Duw mewn amryw bethau, ond yn benaf yn iachawdwriaeth dyn trwy angeu'r groes." Boreu yr ail ddiwrnod, am hanner awr wea naw, dechreuwyd gan M. Evans a chafwyd anerchiad gwl dda gan y Parch. L. Lewis ar Natur Eglwys lesu Grist y ol y Testament Newydd, yn nghyd a'r swyddogion, yr aelodau,. a'r ordinhadau perthynol iddi." Yn nesaf, cawsom yr hyn Ii eilw rhai cyffes flFydd gan y brawd ieuanc, yn oleu ac synwyrol, efcto yn y modd mwyaf teimladwy a thoddedig; Y gofyniadau yn cael eu rhoddi gan y Parch. H. Thomas, yr bwn hefyd a dderchafodd yr "urdd-weddi," gydag arddodiad dwy- law, ac yn cael ei gynnorthwyo yn hyn gan y gweinidogio" gwyddfodol. Yna rhoddwyd amryw gyfarwyddiadau pwyslg a gwir werthfawr gan yr un persen i'r gweinidog ieuanc-pa fodd i ymddwyn a gweithredu yn ei gylch newydd; a the fynwyd cyfarfod y boreu gydag ychydig gynghorion pwrp»s i'r Eglwys, mewn cyssylltiad a'i gweinidog newydd, gat, Y Parch. L. Evans. Am ddau, wedi dechreu gan y Parch. Thomas, pregethwyd gan y Parchcdigiyn Thos. John, at Deyrnas y Gareg ac M. Evans ar "Unoliaeth y tealop sef seintiau ac angylion, neu grynhoi yn nghyd yn Nghrist y holl bethau sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ynddo ef." Ao chwech, dechreuwyd gan y Parch. T. John; a chawsom brcget orchestol adylanwadol iawn gan y Parch. H. Thomas. Weledigaeth loan yn y seithfed bennod yn llyfr y Dadguf1. iad. Gwnai i'r golygfeydd rhyfeddol yn y bennod hon gyfeir at sefyllfa'r Eglwys ar y ddaear, ac nid yn y nefoedd, fel y barna rhai. Yna cawsom bregeth ddifrifol a phwysig gan Y Parch. L. Lewis, ar "Waithgorphenol yr lesu, sef pryllU dynolryw." Y farn gyffredin am y cyfarfodydd hyn yvvy eu bod mor dda a dyddorol trwyddynt oil, fel mai peth anhaW fyddai cael eu gwell. Yr oedd y cynnulliad yn lluosog, £ ystyried poblogrwydd y gymmydogaeth ac er fod y capel yr achlysur yn orlawn o wrandawwyr, etto W. oeddent y gruddiau sychion yn eu plith, tra yr adroddai i gweinidog ieuanc hanes ei droedigaeth, ac yn ncilldao^ P&n dy wedai mai yr achos cyntaf o'i argyhoeddiad ydoedd ddeg a ddyferodd dros wefusau ei fam," a hyny pan oedd et y dra ieuanc. Un nerthol yw dylanwad mam; ac nid J° Evans y w y cyntaf i ddwyn tystiolaeth i'r gwirionedd yj53 dyddiau Timotheus hyd yn awr a gobeithiwyf mai nid yw y diweddaf ych waith. Dechreua'r Brawd John Evans a weinidogaeh yn Elim o dan amgylchiadau pur gysur gj Mae'r capel yn un newydd, yn ddiddyled, ac wedi c^ei baentio yn ddiweddar; ac yn ymddangos yn awr yn hardu olwg arno. Mae'r eglwys yn fechan, ond yn hollol g3,sur^IJ ac yn cydweithredu. Os ydy w eglwys Elim yn fechan aie,en. rhifedi, y mae ynddi, er hyny, amrai feddyliau galluog a g° edig, yn medru gwerthfawrogi talent, gvvobrwyo teilyng"0 > chydnabod llafur affyddlondeb. Y nefojjdd fyddo yn 8wc3ej arni; a'r undeb sydd yn awr wedi cael ei ffnrfio fyddo yn ei goroni a llwyddiant, fel ag y byddo i'r fechan fyned yn a'r wael yn genedl gref.—EwYLLYMWR DA.

TANCHWA DDYCHRYNLLYD YN RISCA…