Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

AMERICA.

News
Cite
Share

AMERICA. BACHGEN tlawd amddifad—gwas ffermwr-torwr coed-bad wr-cynnorth wywr mewn maelfa-dad. leuydd— Seneddwr — Hywydd ;—dyoa hanes bywyd Abraham Lincoln, Llywydd newydd Am- erica. Dyna ddyn wedi codi trwyymdrech, gonest- rwydd, sobrwydd, a diwydrwydd o'r rhes isafmewn cymdeithas i lanw y swydd uchaf yn Unol Daleith- iau America. Dylai yr Americaniaid deimlo yn falch fod eu cyfansoddiad gwleidyddol yn caniat- au iddynt allu ethol dyn o gymmeriad a thalent Abraham Lincoln i fpd wrth lyw y l!ywodraeth am y pedair blynedd nesaf. Mae Abraham Lincoln, o ran ei olygiadau gwleidyddol, yn rhyddgârwr cymmedrol. Ar bwnc y fasnach mewn caethion, mae yn gyfaiU i ryddid, a gelyn i helaethiad y drafnidiaeth mewn cyrff ac eneidiau dynion. N1 fy.dd Mr. Lincoln am ddiddymu Caethfasnacii; ond bydd am rwystro ei helaethiad. Mae ef yn cydnabod bodoliaeth y sefydliad caethiwol; ond mae yn edrych arno fel drwg a ddylid ei oddef, ac nid ei fawrygu. Yn Abraham Lincoln yr ydym wedi cael Llywydd a fydd yn debyg o daflu ei boll ddylanwad moesol yn erbyn 'cynnydd y gaethfasnach. Peth da fydd i holl swyddau y Weinyddiaeth, o gadair y Llywydd i'r Clerk ieu- engaf yn y Post Office, i gael eu llanw gan ddyn- ion o gyffelyb farn a'r Llywydd ei hun. Mae hyn yn bwysig iawn. Buasai yn anhawdd cael dyn mwy cymmedrol na Mr. Lincoln o blith y rhai ydynt yn proffesu bod yn wrthwynebol i gaethfasnach etto mae ei etholiad ef wedi creu y cynhwrf mwyat dychryn- 11yd a fu erioed yn mhlith y caethfasnachwyr yn Nhaleithiau y De. Mae Talaeth South Carolina yn arwain y rbyfelgyrch a'r amcan proffesedig yw, caely taleithiau caethiwol i ymneillduo o'r Undeb Americanaidd. Mae y cyfarfodydd sydd yn cael eu cynnal, yr areithiau sydd yn cael eu tra- ddodi, a'r penderfyniadau sydd yn cael eu cario, yn dangos eu bod yn hollol wallgof. A'r cwbl am fod Lineoln-dyn mwyaf cymmedrol yr Undeb -wedi ei ethol! Dyna y tro cyntaf er's 40 mlynedd i'r saith golli yr etholiad. Mae yn ofnadwy i feddwl fod yr ychydig daleithiau gwein- ion yn y Dehau wedi arfer, trwy swn, tân, mellt, a tharanau, i lwyddo i osod caethfasnachwyr yn y gadair lywyddol. Yn awr, pan gollasant eu pwnc, maent yn ofuadwy. A welodd y darllenydd bleatyn mawr-un wedi ei andwyo gan ei fam—<

Y PYTHEFNOS.