Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

YR ERLIDIGAETH YN SIR Ai>ERTElFI.

-

News
Cite
Share

wyddwch. O'r tu arall, os bydd y wraig yn anffyddlon i'r gwr, ofery ceisia lesoli ei hun, na'i deulu. Yr wyf fi yn barnu fod y pethau hyny yn dal cyssylltiad a r Befyllfa briodasol, ac fel y cyfryw y dylai pob gweitbiwr dalu sylvr iddynt. U. Y dull goreu i weithiwrfyw pan wedi priodi. Yn awr gosodwn ein hunain gydag ef pan wedi dyfod yn teulu, a gofalon bywyd megys ya dechreu cartrefu yn ei fynwes, a gwasgfeuon y byd yn ymofyn gosod ei ben i lawr. Dylai ymrwymo i beidio cweryla d'i wraig, gan nad lJeth a ddichon ddygwydd. Dyma sydd yn dystrywio llawer tenIn, sef y mynych gweryla sydd yn eu mysg. Gan nad pa mor gysurus y byddo y teulu hwnw wedi Wfer byw, os dechreuant gweryla a'u gilydd, gellir yn darllen tynged y teulu hwnw gyda chywirdeb. Dylai y gw$r beidio dechreu ymddantu a'u gwragedd os bYdd rbyw fai yn bod, fel y mae yn ami yn dygwydd, ttoder y cyfryw fai yn bwyllog, ac mewn tymher gariadus. ed pob gwr na ddylai dra-arglwyddiaethu ar ei wraig; Samgen/maetueddnaturiol mewn menyw i wingo, a Ottilo dan y driniaeth. A phan y ceir hi yn y sefyllfa ono> gellir ffarwelio a heddwch yn y teulu yn uniongyrchol, wyrach naai rhyw hen wrach chwedleugar, gelwyddog o'r ardal fydd prif gynhyrfydd y cweryl. Y mae llawer o'r hen giwed wael a digymmeriad hyn i'w cael ar hyd a lied eln gwlad, pa rai ydynt yn wir beryglus ac ni phrisiant J!JU *Wn« 8wr a'i wraig heb un rheswm dros eu hym- Jgiad. Na rodded y gweithwyr ddrws agored iddynt* acyna byddant yn ddiberygl. 2. fydded yn wyliadwrus pa fodd y bydd yn trefnn ei 9yfiog, Mfte Uawer, gresyn adrodd, yn ennill cyflog dda, ond o deall y ffordd i'w thrafod, yn byw yn eithaf an- ^y8urus wedi'r cwbl. Dylai pob gweithiwr geisio deall ""ha fasnachdy y bydd yn debyg o gael ymborth ac "genrheidiau bywyd rhataf. Nid oes dim wedi bod yn J 0 felldith i lawer teulu, mewn cyssylltiad a phethau tYInhorOl, na'r hen gount yma sydd yn cael ei roddi iddynt gan fasnachwyr. Dichon nad ydynt yn ei ganfod felly ar ond wedi ystyried y peth yn bwyllog ac yn h aa Sanfyddwn fod y gosodiad yn gywir. Pan y 0 y gweithiwr yn gweled nad oss perygl am ddigon o YInborth dros y mis, ond danfon am dano i'r masnachdy, ntae tuedd ynddo i wastraffu, a mynychu yr arferiad o yru yr hen lyfr shop" gan y negesydd i ymofyn beth bynag deirnlir ei angen arno ar y pryd, pa un a fydd rhaid ei 81 Pe'dio. Ychydig a goflant y pryd hwnw am yr adeg pan Y bydd y masnachydd yn dyfod i ymofyn tal am danynt' q1 P^risiant pa un a dalant am eu bwyd ai peidio. °S r^a'd weithiwr drefnu ei gyflog yn y hvd °reU Sail' heb obaith am gynnorthwy o unman thref1168 y gyfl°g eilwaith, byddai yn debyg o'i eu n™ g°chclgar. Y mae yr hen gount hefyd, yn ha fSj?°^ hwy au gwragedd i gyflawnu llawer gweithred hen 84 gy'haeddadwy iddynt pe hebddo. Oni bai yr ft>elfa°*tn' D'S y wraig fvned heb wybod i'w gwr i'r tt»wv !.ymofyn nwyddau er eu cyfnewid am ryw Bethau wy d¡werth. Yr wyf wedi bod yn llygad-dyst o weith ,ni redoedd o'r natur hyn—gwraig gweithiwr yn myned i'r faelfa, a dyfod allan a ryw nifer o nwyddau, a myned a hwy i dafarndy cyfagos, a'u gwystlo am wirod, &c., tra nad oedd ei gwr yn gwybod dim am y weithred. Ond, yn mhen y mis, yn gorfod talu am danynt o'r gyflog ag y bu yn chwysu cymmaint am dani yn ngwrs yr amser yr oedd y wraig yn ei gwastraffu. Gwelais hefyd wyr, pan yn eu newyn gwyllt am y ddiod, ac heb ddim arian yn eu llogellau, yn myned i'r faelfa i gyrchu myglys, canwyllau, &c., a'u gwystlo am ddiod. Yn awr, pe na buasai yr hen gount yn y shop ilw gael, buasai yn rhaid iddynt ddychwelyd at eu gorchwylion, ac y mae yn fwy na thebyg y buasai y newyn yn llaesu, ac felly yn arbed y gwastraff hyny. Etto, y mae yr hen gount yn ymrwymo y gweithwyr wrth law y masnachydd, fel nas gall ymadael ag ef pan y chwenycho wneyd hvny. Pan, o bosibl, y gall bwrcasu nwyddau o'r unrhyw ansawdd mewn maelfa arall, yn rhatach o lawer, os bydd ganddo arian parod nag am hen gount; o herwydd quick returns and small profits yw y dull sicraf am lwyddiant masnach. Er hyny, mae yn sier fod trust yn dda iawn i weithwyr ar lawer adeg o gyfyngder. Ond y mae ei orddefnyddio, fel y gwna llawer o weithwyr, yn sicr o fod yn dra ni weidiol iddynt yn y pen draw.—(I'w barbau.)