Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Pattesimt CgftoMitai

News
Cite
Share

Pattesimt CgftoMitai Y CNWD GWENITH YN WISCONSIN.—Dywedir y bydd cynnyrch y cnwd gwenith eletii yn Wisconsin yn cyrhaedd i 13,000,000 o fwseli, yr hyn, meddylir, sydd tua oau gvmmaiut ag a godwyd yn y dlllueth bono mewn un flwyddyn flaenorot. PFORDD HAIARN AR HEOI.VDD MANCEWtON.—Yn jjghi fhrfod cynghor trefol y n Manceinion, a gynnaliwyd dydd Mercbrr Hyd. 24, rhoddwyd i mewn adrod,iiad y Pwyll^or aappwyntiwyd i ystvried cais Mr. Train, i osod rheilffordd liaiarn ar yr heolydd ac ymddengys fod y Pwvllgor wedi caniatau cais y dyfeisydd Amencanaidd. ytuuodd y cynghor i gyflwyno y penderfyniad i'r ysgrif- (",Ydd cartretd yn cyiniieii y priodoldeb o wneyd ym: c wilia(j seneddol i gynnydd y trosedd o lofruddiaeth, ac i ^eithrediad y gyfraith er cospi am y trosedd hwnw. MAGNEL WHITWORT9 AC AMHERAWDWR FFRAINC. *Dywe<iir fod Louis Napoleon yn awvddus iawn i brynu .oren.tlythyr magnel Whitworth. Dywed gohebydd y met, nid yn unig fod Mr. Whitworth wedi ymweJed a'r »l?'j<,rawdwr, oud fod Mr. Leese. eynnorthwywr Mr. nitworth, wedi bod yn Paris yn dangos reifflau Wbit- "rth i'w Fawrhydi. Profwyd eu rhagoriaeth ar bob un 'all tuhwnt i ammheuaeth, ac y mae yr Amherawdwr, yn unigyn awyddus i feddiannu y reiffl, ond hefyd i rob y magnel. Mae un peth yn amlwg oddiwrth yr yna pa faint bynag o fai a ellir ei roddi ar ly wodr- Lloegr am beidio prynu breintlythyr Whitworth, y IIhe yn eniur fod yr arfau a wneir yn Lloegr yn rhagori ar y rhai a wneir yn Ffrainc. I"^ONGDDRYLLIAD.—Yr ydym wedi derbvn amryw inesion yn ddiweddar am longddrylliadau gofidus. Yn j.go, at nifer y llestri y gwydduseu hod wedi colli, to d ddwy,aw Pa ra' a achubwyd, ofnir yn awr fod ?oei-'POngerI"n!-raU haiarn, yn nghyd a'u dwylaw, wedi i '1' "ywedir fod hanner cant o longau wedi llosgi yn v Stauboul. Ar y 6ed o'r mis diweddaf, golt- /Qg ad yr agerlong- Connauyht. o Galwayi Bristau, ddwfr ^mewn pan ojdeutu 150 ofilltiroeddo'rportbladd t^n* 11 0lc''fy§wyd y dwfr mewn rhan, pryd y torodd act &h an'a"wyr'dJinystriwydy llestr. Ynrhagluniaethol, dw-vlaw M'r te'thw.vr gan y briglong Minnie SchUjfeo, ond collwyd pob peth. Dywedir fod y Uwyth yn werth £150,000. ViuJnTf^- ^YMRU-—Y newvddion diweddaraf o'r cvrht.3 lU au ,a hysbysbysant fod Tywysog Cytnru wedi HvHr Uai? a^ref* Gadawodd Washington ar y 6ed o vr f Richmond, prif ddinns Virginia, V dref Hon00 yulme,'odd dygwyddiad anhyfrydle yn foSSr:8"?" y »»- ton, ewaent sv'lw^l yn ediych ar gofa^ail Washing. edig a thruenus 0 gulion^DaVtTdd bunon. oja genym ddweyd fod cam- ymddygii.d y terfysgwyr hyn yn cael ei gondemnio yn gyffredinol y genedl. Cyrhaeddedd ei Uchelder Bren- inol i Baltimore ar yr 8fed, ac i Philadetphia ar yr 8ted. Treuliwyd y lOfed dydd i weled amryw leoedd 0 ddyddor- deb; a cliynnaliwyd dawnsgvfarfod yn yr hwyr. Yn New York, yr oedd y trefniadau niwyaf-ysplenydd wedi su gwneyd i roddi derbyniad i'r T)wysog. Ete a gyr. haeddodd yno ar yr lleg, a chalodd y gresaw mw>af. brwdfrydig. Gwrthdystilldd yr ymfudwyr thy) dddig, yn y diiinas hono, y rhai sydd yn y cartreflu, yn erbyn cap! eu galw allan i ymuno yn yr anrhydedd a delid i'r Tyw- jsog ar ei ddyfodiad, a gwvthodisant gymmeryd rhan yn y gweithreriiadau. Gwrthddododd un, y Milwriad Cameron, hefyd a!w ei gatrawd allan ar yr achlysur, mewn ufydil dod i orchymyn y Cadtridog Sindtoai, am yr byn y mae i gael ei ddwyn i gael ei brawf o flaen llys milwraidd. POBLOGAETH RWSIA.—Gohebydd yn St. Petersburg a ddywed Vn fuan ar ol y rliyfel yn y Crimea, dechreuwvd cofrifiad cyffredinol trwy boll amherodraeth Rwsia; ac YUIlle yn awr wedi ei orphen. Cytanrify boblogafcth ydyw 79,000.000. Y mae nifer y merched yn fwy o 1,750,000 nanifer y meibion. Y mae y dospditbiad iu isaf, sefy caethion, y man fasnachwyr, a'r crefitwyr, yn ffurfio cyfitnrif o 53,500.000; y pendefigion a'r graddau uchaf oddeutu 1.000,000. Poblogaetii Siberia, yn cyn- nwys llwythau crwydredig Astrakan, ac Orenburg, vdvw 4,000.000. LLOFRUDDIAEEH DDYCHRYNLLYD YN YR IWERDDON. Yr ydym wedi derbyn y newydd o'r Iweiddon am un o'r llofruddiaethau mwyaf cieulawn a glywsom son am dano erioed. Dywed gohebydd y Daily News, yr hwn a ysgrif- enai yii Limerick, H)dref23ain, fel y canlynYm- ddengys i Alderman William Sheehy, adael y ddinas hon prydnawn ddoe i ymweled a'u fedniannau ger Tulla sir Clare. Wedi iddo gyrhaedd yno, ymddengys un ai ei fod wedi ei losgi yn fyw yn ei d9 ei hun, neu ei fod yn gyntaf wedi ei guro i farwolaetli, ac yna bod ei <19 ef wedi ei roddi ar dan oblegid cafwyd fod ei ben a'i haich wedi eu tori ymaitb, ac y mae y blaenaf ar goll etto. N is gellir rhoddi un rbeswm dros y weithred heblaw y ffaith ei tod yn bwriadu troi rhai o'i dei)antiaid ymaitb. Taenir y gair befyd fod rhyw annghydfod rhyngddo a'r offeiriaid Pabaidd. Gwawdia y weithred 0 otfryruu gweddiau yn yr boll gapelydd dros eneidiau y tri Gwjddel a ladd. wyd yn y brigad Wyddelig. Y GREAT EASTERN.—Y mae cyfarwyddwyr y Great Eastern wedi cyhoeddi ei hadroddiad. Tybiant y bydd vr arian a dderbyniwyd yn America. Mae gofyniun bwrdd masnach yn gofyn iddynt wario ^615,000 etto ami ac y mae Mr. Scott Russell yn hawlio £ 18,000, y r hyn ymaey cyfarwyddwyr yn bwviadu wrthwynebu; ac y mae Mr Parry yn eu gofyn 0 £6,8760 dan amgylchiadau c) D'elyb ond ar ol penderfynu yr anlnwsderau hyn, hydd gan y cwmpeini lestr arddercbog, perffaith yn ei boll ranau, ac yn barpd i fyned ar unrhyw fordaitb yn Mawrth nesaf." Ymddengys y bydd y Great Eastern yn agored i ymwei- dros y gauaf. LJ.OFKUDDIAETH ROAD.- Yo ddiweddar, y mae cryn siarad ac ysgnfenu wedi hod yn nghylcli llofruddiaeth Road, a'r actios penaf 0 hyn oedd, fod yr awdurdodau, er pob ymchvtiliad, yn methu dyfod 0 bycl y person a gyf. lawnodd y gyflafan arswydus. Fel y mae yn gotus gan ein daillenyddion, cymmerwyd plentyn tair blwyddoed o'i gryd ganol nos, 0 ystate 11 y nurse, Jlofruddiwyd ef, a chafodd ei daflu i'r geudy. Cysgai tad a mam y plentyn mewn ystafell gerllaw, ond ni chly wsant hwy, na neb yn y ty, unrhyw d rw st na thwrw yn ystod y noson hono. Cym- merwyd hanner chwaer y plentyn i uarchararammheuaeth. Ceisiwyd gwneyd allan mai hifu jn euog o'r lIotruddiaeth ond metlnvjd a dwyn proiion digonol yn ei berbyn ac felly, cafodd bono ei rhyddhau, ac y mae y mwrdd'-dra hwnw hyd yn hyn gymmaint yn y niwi ag oedd ar y dechreu.

DIWYGIVD KISTEDDFODOL.