Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Y CVHUDDIAD 0 DDYNLADDIADYN…

News
Cite
Share

Y CVHUDDIAD 0 DDYNLADDIADYN ERBYN MR. EVAN THOMAS. y ^erc^er, Hydref 24ain, dygwyd Mr. E. Thomas, Vn Xv es§yrn enwog o Lynlleifiad, o flaen yr ynadon bach') n'lea^' 0 ^an y cyhuddiad oladd FrancisTrinlin— yr mlwydd oed—yn anlwriadol marwolaetli car„iWn'> meddid, a aehoswyd gan driniaeth anfedrus y %'Uadr°r" ^mddangosai Mr. J. B. Aspiuall, dios y di- e»ma»" Yr redd y llys yn orlawn drwy y dydd. Y tyst paat.aalwwyd oedd, Pja^ Trimlin, Uafarwr, yr hwn sydd yn byw yn Byrom e. "irkenhead, ac yn dad i Francis Trinlin, yr hwn a B()rearv! ar ddydd Mawrth, y 9fed o'r mis diweddaf. b0enU ^dd Mawtth llaenorol, cwvnai y bacligen fod rhyw jeu y" el glun ddeh. u, niewn canlyniad i waitti ei frawd chwvd^ e' daraw ct cbyllell. Nid ynaddangosai un Merh naC ennyniad arn'* a aet^ 7° waeth dydd haeh W a ^ydd Iau; a dydd Gwener, ymwelwyd a'r po ttgell gan Dr. Lambelt. yr hwn a orchymynodd roddi ei f *Ce 0 had Uin a rhuddion ar ei goes, gan ddweyd wrth icid8111 y plentyn yn dda, a rhoddi ychydig o divfn j0-! Rhoddodd y fam y poultice ar fon ei glun y pry(1J° hwnw, a chadwodd ef ami hyd ddydd Sadwrn. wna;rn y diwrnod hwnw, o herwydd rhyw sylwadau a blent £ an °'r cymmydogion, cymanerodri y tyst ei ^Sffw at Evan Thomas, yr hwn a osododd ei law ar ^dodV m0rddwyd' y° uniawn uwchben y glun, a dy- dSl We^> tori. Efe a ddywedodd hefyd mai ei tysta,n °sod yr aelod yn ei le fyddai 10s. Dywedodd y ddw113 °edc' Sanddo ond Pu,n swllt; ond addawodd jyJr yj? y gweddill o'r arian ar ymweliad dyfodol. Atebodd KVm as nas gallai roddi coel, ac yr oedd y tyst ar fv meryd ej fab ymaith mewn cab, pryd y daeth cyfaill i ac a rhoddodd bum swllt iddo. Yna efe a ddychwelodd, le a ?y tyst, gosododd Mr. Thomas yr aelod yn ei le, a i'hwymod'i ef a rhwymyn ac estyll; ar ol hyn y dy- gydaH r f' T^°mas wrtho ef am gadw yr aelod yn wlyb wedi ]7 ^w'neSr* Yr oedd y forddwyd o gwmpasy glun Vvaeth ychydig. Dydd Sabbath, aeth y plentyn yn Lan| a Phrydnawn dydd Llun, anfonodd y fam am Dr. heidi t* ^wn' wrth weled y plentyn, a'i beiodd hi am ytnaiMi3 u" am dano e!f yn gynt, ac wedi cymmeryd Weai tii ymau> efe a ddywedodd nad oedd y forddwyd ac n's ")) oedd y hachgen y pryd hwnw yn wan iawu, °dd v fal a' dim i'w fwyta. Dydd Llun, galw- yllfa eJt a Thomas, a dywedodd wrtho am sef- &rwvdH,!iC/-8en" ^na rh°ddodd mab Mr. Thomas gyf- yct (■Prescription) iddo ef, a dywedodd wrtho am fyned i siop cjffeiriwr i'w wneyd i fyny. Calwyd y feddyg- iniaeth yn Birkenhead, ond yr oeiid y trancedig yn tby glaf i'w gvmmeryd. Bu y plentyn larw am banner awr wedi pump o'r gloch boreu dydil Mawrth.— Wrtbgaelei groesholi gan Mr. Aspinall, dywedodd y tyst tod y plentyn yn medru cerdded ychvdig dydd Mercher a dydd lau cyn iddo ei gymmeryd at Mr. Thomas; ond yr oedd yn glaf iawn. Nis gallai gerdded dim dydd Gwener a dyt-d Sadwrn, ymddangosai yn fwy poenus nag o'r blaen. Yr oedd pump o feddygon yn bresenol yn yr ymchwiliad i'r corff. Ni ddywedudd efe fod meddyg wedi bod gyda'r bachgen. Tystiodd Ilafurwr o'r enw Garrahty, y dyn y rhoddodd 5s. i'r tyst blaenorol, ei fod yn bresenol yn nby Mr. Tho- aias pall wnaed y weithred. Pan y tybid tod yr aelod yn myned i'w Ie, clywodd y tyst grac bychan.' Cadarnhaodd Ann Trimlin, JIjam y trancedig, yr ad. roddiaclau a wnat d gan ei gwr gy da golwg ar utiecbyd a marwolaeth ei phlentyn, gan chwanegu fud Dr. Lambert yn trin y plentyn fel pe buasai pendduyn ar ei glun. Dywedodd Dr. Lambert, y tyst nesat, ei foa eiy n swydd- og meddygol dros ddosparth gogleddol Birkenhead. Mewn, canlyniad i hysbysiad a dderbyniodd efe oddiwrth Mr. M'Weniey, swyddog yr undeb plwyfol, ele a,ymweluuu a'r bachgen Francis Tnmliu ar y 5ed o'r mis hWll. Cafodd fod ednol ei forddwyd wedi ennynu ychydig ac yn guch. a daeth i'r penderfyniad ei fod yn casglu, a'i bod yu debygol y codai pendduyn arno. Efe a orchymynodd i'r riiicni rodui poultice ar y forddwyd, porthi y buchgen ya dua, a rhuddi ychydig win iddo, gan eu cyfarwyudo i barhau y driniaeth hyd nes y gwelai ef y plentyn drachefn. Y dydd Llun canlynol, galwodd y fam yn ei dy, a dywedodd fod y plentyn yn llawer gwaeth. Ete a Yt." wdoul1 a'r pLntju yn ddioed, a ctialoud, er ei syndod, ei tod yn marw yn gyflym. Wrth ei chwilio ef, gweloud fod' ei goes weuiei rhwymo i fyny ag estyll a rhwyuiynau, acyna cafuad allan fod y tad wedi cymmeryd y plentyn at MI. Thouuas, yr hwn oedd wedi ei driu fil pe buasai ei aelod weUt tuii. Dywedudd y tyst yn ddioed, N'd ydyw y forddwyd wedi tori, ac ynfydrwydd ydyw dyvvedyd hyny." V na ete a ddaugosoud i'r lhieni nad oeud y loiddwvd wedi tori, oedd chwydd o gwnipas goes, ac ele a barutid lddynt roddi gwm iddo. Yr oedd y fhwymyuuu, y rhai oeduynt roddi gWIll iddo. Yr oedd y fhwymyuuu, y rhai oeduynt gytryw ag a duetnyddid yn gyffredinol mewu amgylchiau o dori aelod, yn tueddu i chwanegu y boen, a chynnyddu gweithrediau euuyniadol y goes, ac i beru i'r cyfansoUdiad lynca sylwedd y casgiiad, trwy yr hyn y cynuyrchid yr afiechyd a elwirpyaema. Chwiliodd y tyst y bachgen wedi iddo farw piydnawu oydd Mawrth, ond 111 udargantyddodd ddim neillduol oddieithr nad oedd y forduwyu wedi turi. Cytunai Dr. Baylis, yr hwn a gyuuorthwyodd ynyr ymchwiliaa i'r corlf, a'r ymddangosiaaau fel y desgnliadau hwynt gan Dr. Lambert. Baruai mai yr achos o r farwol- ueth oedd pyaema; ac oddiwrth y dystiulaeth yr oedd efe wedi ei chewed, yn nghyd a'r hyu a wetodd t:fe ar y corn, yr oedd ete o'r tarn tod pyaema wedi ei gynnyrchu gan djiniaeth anmhriodol. Cytuuai Mr. Caleb Evans a Mr. Jehn Dowiiug, Llawfeddygon, a'r hyu a daytvedai Dr. Baylis. lua balwyd ar Mr. Hugh Owen Thomas (mab Mr. Evan Thomas), ac ete a ddywedodd ei fod ef yn aelod o Goleg Breninol y Llawfeddygon. Yr oedd yn diiyn yr alwedigaeth gyda'i dad, a oywedodd fod pob achos a uOygld i'r sehdliad ar ol wytb o'r gloch y nos yu perthyu ya ar- benig i'r tyst. Yn yr achos preseuol, etc occtu y cyutaf a chwiliodd y plentyn. Dyweuoddy tad wrtho ef, tod y bachgen wedi syrtlno ar yr heul, a'i tod wedl cael eu ddwyn i'r ty yn glotf. Wrth chwilio yr aelod, catoda ei tod wedi chwyddo, yn dyneri'r cyffyrddiad, ac wedi ennynu ychydig, ac yt oeud efe yn medctwi tod y torddwyd wedi t:i mweiuio ychydig uwchben cymmal y glun. Yn y sefyllfa yn mha un yr oedd yr aelod ar y pryd, yr oedd yn anirihosibl dyweyd pa un a oedd toriad heb rodui y pleutyu yu agored i lawer iawa chwaneg o boen. Efe a alwodd sylw ei dad at.yr achos, a gofynodd a wnai ef ei drjnadrosto.

[No title]