Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

CHINA.

News
Cite
Share

CHINA. YNolyr awgrym a roddasom yn ein rhifyn di- newyddion pwysig wedi ein cyrhaedd >° ChIna. Nid oes genym pan yn ysgrifenu ond j f § 0 lioellau wedi ei danfon gyda'r gwefreb- y?d dichon y bydd y Mail i mewn cyn y bydd i 111 ysgrifenu ein PYTHEFNOS; ond er mor fyr Yyv y newydd, mae yn cynnwys digon i ni allu K- cainrau y fyddin o'r pryd y clywsom oddi- °'r ^aen* *ro diweddaf y daeth y new- y aion o China, yr oedd y byddilloedd wedi dyfod yueb yn wyneb eiddo y FJrancod a'r Saeson ar Un tu, a'r Chiniaid ar y tu arall. Yr oedd y •ailcod a'r Prydeiniaid wedi tirio gerllaw y Peiho, p Wedi myned yn mlaen i wastadedd o'r enw tang; yma newidiwyd ychydig ergydion rhwng rv P eidiau, heb unrhyw ganlvniadau o bwys. Yrna zD v7J?a 0edd cyflwr pethau pan ddaeth y nivydd- 10Q diweddaf o'r wlad bejl yma. Yn awr yr dde myned yn mlaen a'r hanes. Ym- j. n§.Vs yn awr na ddarfu i'r Chiniaid, neu, yn hvv^' y Tartariaid, gan ei bod yn amlwg mai yidadd yn y tro hwn, gynnyg brwydr yn OjVQion oddiallan i Pentang,,ond iddynt encilio fvni rac^°l dros y gwastadedd, gan bender- j)„. Se^Vll o fewn amddiffynfeydd y Taku Forts. J'Q a )r amddiffynfeydd a brofodd yn ddinystr 7 T k^r y ^ro o'r blaen. Mae amddiffynfeydd DWvs U ^an& a ner^°l iawn» ac wedi eu cyn- °8,a I6 j phob offer i wrthsefyll unrhyw ym- lJiaid ^'ar *aw eu gelynion. Cynjpierodd y Chi- Prvri C'U -Sat e 0 *evm)r amddiffynfeydd hyn. Mae y ^ynodU1^ a'r Ffrancod, o'u tu hwy, wedi bod yn °.a gofalus yn eu symudiadau yn tua na^f.1^ y pelho. Darfu' iddynt dreulio ei> taifk Wrn°d yn Ptntang, yna dechreuasant M* ^aen yn nghyfeiriad amddiffynfeydd c y° y T 1 6 ymddan8os wrth y dyddiadau ^eulio 6' e^^atn, ,,n diwrnod ar ddeg wedi eu ^rth J hyn- Y ma yr oedd yr Awst r. wedi casglu ac ar yr 21ain o ^°n a* ^iwydr cfuadwy o boeth le, yr ^00 o P ao d.am bump awr, yn yr hon y mae ^edi v» T10Pla^ wedi eu lladd, neu eu clwyfo. eiuwvr J t?? §a^ed.° bob tu, llwyddpdd y Pryd- TartaiiaidrarIffl,COi1 S^mmeryd y lie, gan £ ru y ^SoliaetK ae yn amlwg fod y iudd- gan i'r rr7n^kollol a thrwyadl a du yrEwropiaid, ^Wylaw v? ld adael etvholl offer rhyfeiyn ttiaint a »nf ynQOSt)dwyr> a ffoi i'r wlad, heb gym- ^fyd na AA a-!P T^U 'ckifi°n« Mae yn amlwg 0 *?-• ^5 1' Ewropiaid yoadroi oDd ychydig yn raku, ond acthant yn y blaen yn ddioed, a chymrnerasant ddinas bwysigTien-Tsin. Llwydd- asant i gymmeryd hon heb un gwrthwynebiad. Yr oedd y cenadon, Arglwydd Elgin a Barwn Gras, yno erhyn y 26ain o Awst. JMae dinas Tien-Tsin yn fath ,o allwedd neu agoriad i Pekin ei hun, aT y dwr ac ar y tir, ac wedi cael gafael yn hon nid oedd dim a allasai rwystro y Cynghreiriaid i fyned a chymmeryd Pekin, eisteddle yr orsedd. Wedi i'r ddinas hon syrthio i ddwylaw yr Ewropiaid, danfonodd Am- herawdwr China atynt i ddymuno arnyntam attal y rhyfel, ac y buasai iddynt gael derbyniad an- rhydeddus i mewn i Pekin, ac, y buasent yn cael yr hyn ag oeddynt yn ei geisio. Ar ymadawiad y llythyrgod, yr oedd y llysgenadau ar gychwyu o Tien-Tsip i Pekin, gyda gosgordd o wyr meirch yn unig, tra yr oedd y gweddill o'r fyddin i aros yn Tien-Tsin. Mae ein gobeithion yn gryf iawn, fod hyn yn derfyniad ar ryfel China. Hyderwn yn awr na fydd rhagor o dywallt gwaed. Mae yr amherawdwr wedi gweled nad yw o un dyben gwrthsefyilarfauFirainc a Lloegr; dyiia flodau ei fyddin wedi ymgasglu i'r un lie, a hwnw yn un o'r Ueoedd cryfaf yn ei diriogaethau, acetto mewn pump awr dyna y cwbl yn nwylaw yr Ewropiaid. Credwn fod pethau cyn hyn wedi eu dwyn i'r fath gyflwr, fel na bydd eisieu taraw un ergyd yn rhagor. Bydd hyny yn fraint fawr i ni yma hefyd, gan "fod y rhyfel hon yn costio dros filiwn o bunnau bob mis,

WIDE-AWAKES.

Y PYTHEFNOS.