Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dadl dros Fedydd y Crediniol. ANERCHIAD a draddo<^wyd yn Nhapel Somerset Street, Caerbaddon, Medi. 29, I860, cvn ei fedyddiad, g;m y PARCH. H. GRATTAN GUINNESS; gyda hanesbywyd, gweinidoga«'th, a hedyddiad Mr. Guinness, gan y Parch. Thomas Pnco, Aberdar. Pris 2 geiniog. Darifonir chwech drwy y Post am swllt vn flaen-dal, ond anfon ntT. Price, Rose Cottage, Aberdare. Yr elw arferol i ddospartinvyr a ddewiso gymnieryd dwsin nea ragor. TRYDEDD EISTEDDFOD CARMEL, SIRHOWY. ri}'nnelir yr Eisteddfod lion j'n ei liamser arferol, Mehefin 3, \J «86l. Alae'r testunau yn awr yn cael eu dethol, a llyf'r yn cynnwys rhestr o'r cyfan yn cael ei barotoi i'r was: Bwricd'r i'r Eisteddfod hon fod yn wledd i Gerddorion, ac yn rhaKbarotoad i'w meginau canu erbyn Eisteddiod Fawr Aberdar yn nechreu A wst, AT EIN GOHEBWYR A'N DERBYNWYR, RHO ETA A'R HEN 'GVMMANFA. Mae ein gohebydd talentog wedi danfon ysgrif lied faith fradgywt-irio amryw gamsvuiadau yn banes y Kvnunaufa, a ymddangosodd yn y Baptist Messenger. Mae y mater erbyn hyn wedi myned yn rby hen i ni gael lie i'r ysgrif, heb wneyd cam a phethau ereill svdd yn aros am Ie. Heblnw hyn, dylai yr adgyvveiriad 'gael ei wncyd yn y Messenger, yn lie yn Skhkn Cvmku ond rnybyddiwn ein gohebydd y bydd rhaid gndael allan o'r ysurif y fath eiriau a'r canlynol:— "Atgns," tfuy-hanesydd," "enllib," "taiog," setrish writer"cruglwyth o anwrerldau," hocus pocus," "atgas-waith," iiii fad:yii fydr %vy(i "Hedchwithotr," "ffugiol a gwyntog," "aUsas a ffiaidd," "a would-be writer," &c.. &c. Byddai y fath eiriau, yn niarn Golygydd y Messenger, yn ddigon i ddaninio unrhyw ysgrif a ddichon ddyfod i'w law. Nid oes neb and golygwyr Cymreig yn cael eu blino a'r dull hwn o ysgri!- enu. Mae yn hen bryd i III ddiwygio yn hyn o beth. Clydach.— YR ydym wedi derhyn cais at y P.irch. D. Davies, i egluroJererniah 23. I, end nid ydvm wedi gallu deall yr enw priodol. Nid J*CK._—AnriOethineb fyddai C3'hoeddi yr ysgrif hon, gan y byddai J'drwg yn sicr o droi yn ol arncch chui, tra na chyffwrdd a'r dosparth y cyteiriwch ato. Cofivestru Y GvMnEiTHAS^xj Dvngarol.—Mewn atebiad i amrjvw o gyleilliou Iioraidd, dymmicm eich hysbysu lod cofrestru Rheolau Cyffredinol yr Undeb yn dio.,elu cyf- 'oeth-)'r ur¡.deh yn,u.nig-rhaid i bob Adran gofrestru, er bod yn ddiogel ac hefyd rhaid i bob Cylrinfa unigol wneyd hyn cyn y bydd-cyfoeth y gyfrinia yn cael ei ddi- ogelu. Bydd yn dda iawn genym ni i roiidi unrhyw liv. fforddianti chwi ar y mater, os o fewn cvlch ein gwybod- aeth. Os bydd yr ateh yn debyg o fod yn lies cvffrediiio], ni a ateb«n trwy gyfrwng Skkicn Cvajku. Mae genym fantaiu i fod o wasanaeth i'n cydwladwyr, gan ein hod) II ^dal cyssy.lltiad, nid fel aelod yn unig, ond yn swyddogol, a'r Undebau Odyddol, If'oraidd, Coed wigaidd, Allredaidd, Cristionogol, ac und.t-b Dorcas ac nis gwyddom am gyl- rwng gwell i roddi atebion ar hyn na Skken Cyaiuu. T. D wibs.—Mae eictt traethawd mewn Daw, ac vn dderbyn- iol; caiff ymiidangos mor fuan ag y gallom. Mae ereill yn y felin yn dysgwyl cael.male. WlTTOM PARK,-Daeth y IIl'thyr oddiwrth y brodyr i law; on! yn rhy ddiweddar i'w gael i mewn yn y rhifyn bwn. Dylaf y G.ohebwiethau fod yn lIaw y golygydd yn uynnar yn y pytbefnos, cyn y gallvvn gaeJ lie iddynt yn y rhifyn dyfodol. YR Erieoigakth Y-i SIll ABERT<!iPi —Mae yn dda genym ein bod wedi cael addevvid .am dri o lythyrau ar y pwnc hvyn mae y cyntaf mewn Haw, ond yn rhy ddiwerd ir i r rhifyn hvyn. GaJl ein darllen wyrddysgwyl am ddarluniad cywir a ph vysig oddiwrth ein gohebydd talentog. Bydd i SEREN Cvmih; helpu Miss Mary Morice a Clericus i ddyfod yn nodedigj os mai dyna yw eu hamcan. Bydd i piigadw ein llygaid ar y Glericyn liwa.

Y PYTHEFNOS.