Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

ei Y ■"JLYS O GERMANI.—Cyrhaeddodd Al*ce, CXJMI irTIWyS?S,^y(iVledd0S' a'r DywysoSes senol, o Antw y Mercher, y 17eg o'r mis pre- Y Tv r^' ^yddinnW5D°G A-LFRED YN AFFUICA.—Yn ol y ne- wysoo. AH^enr'iyn Gobaith Da, gallem famu fod y Ty- y drefpdi lec},Wec^ cyrhaedd cymmaint o boblogrwydd yn Canada ,'lono ag a gyrhaeddodd ei frawd hynaf yn Preswvl'in n i vSys fod y Swahanol lwythau sydd yn PfraJn,? r U.b.arth Affrica — Saeson, Ellmyniaid, y derbvni'a^a rar,JJ^' ^giaid, Basutiaid— wedi rhoddi yn gwnevd 1.er.oe8aw8ar iddo- Yr oedd y tywysog Cafi'mHa "u dd,lr.fayvr» San ei fod wedi myned i Algoa Orange vr ^astuland, a llvwodraeth rydd %cfcvd fC he^di ymweled & Natal, ac yna i '^blhau e? l hyU ^°baith Da, lie y byddai iddo 8Y^NCMI/F0EWYDD1ALRW5R.EDDUS TNVY °9°D CAREG GWEITHRED YF.!GELRR.Dydd lau, Hydref lleg, cyn- naliodd Mr. Brent drengholiad yn yr Elephant and Castle, Camden Town, Llundain, ar gorff plentyu newydd ei eni, a ddarganfyddwyd wedi ei guddio yn nghapel Tottenham Court Road, a'r hwn, y triae yn ddiamheu, a loiruddiwyd yn greulawn. Dywedai Elizabeth Bellin, hen wraig, ei bod hi yn byw yn John-street, a'i bod yn agor drysau eistedd- leoedd yn nghapel Tottenham Court Road. Prydnawn dydd Sabbath, wythnos i'r diweddaf, cyn i'r gwasanaeth ddar- fod, hi a aeth i'r drws wrth y fynedfa i'r rhodle, ilr dyben o'i agoryd; ac er ei syndod, hi a ganfyddai sypyn du o'r tu ol i'r drws, wedi ei rwymo a llinyn. Hi a hysbysodd y peth wrth rai o'r bobl oedd mewn cyssylltiad a'r capel, ond ni wnai lii na hwythau gyffwrdd a'r sypyn, ond hwy a anfonasant am heddgeidwad. Pan ddaeth yr heddgeidwad, efe a deinilodd y sypyn, ac yna efe a'i hagorodd, a chafwyd fod corff plentyn ynddo. Tystiai y meddyg fod y corfF mewn sefyllfa ddadgyfansoddol bell, ond yr oedd pob lie i gredu ei fod wedi ei eni yn fyw, ac mai ei fygu agafodd. Dychwelwyd rheithfarn o "lofruddiaeth wirfoddol yn erbyn rhyw berson neu bersonau anadnabyddus." Y CYTUNDEB A FIFRAINc.-Sierlieir fod dirprwywyr Lloegr a Ffraincwedi cytuno ar y rhan hono o'r gyfun- drefn dollawl Pfrengig sydd yn dal perthynas a dadforiad haiarn, dur, a nwyddau haiarn, ac y mae yn awr wedi dyfod i weithrediad. Er boll wrthwynebiad grymus meistiiaid gweithfeydd haiarn Ffrainc, y mae y dirprwywyr wedi Uwyddo i ddarbvvyllo Llywodraeth Ffrainc i gyd- synio i wneyd gostyngiad mawr yn y tollau ar y nwyddau masnachol a enwwyd uchod. Y mae y cytundeb yn rhwymo, os ua chytunid ar dollau is ar ol hyny, fod i'r dreth sefydiog fod yn ddeg ar ugain y cant, ond credir eu bod wedi cytuno ar dollau llawer is na hyny, ac na .bydd eu canolswm yn uwch nag 20 y cant. Y PARCH. C. H. SPURGEOS,—Ymddengys fod Mr. Spurgeon o nodwedd gynnil, syml, a hunanyirwadol iawn. Y cyflog a ganiateir iddo gan ei gynnulleidfa ydyw Xl,ooo yn y fiwyddyn ni chymmerai yehwaneg. Allan o hyn, y mae yn gosod ii600 yn y flwyddyn o'r neilldu, tuag at gynnal un ar ddeg o ddynion ieuainc, y rhai a fwriedir i'r weinidogaeth. Mae yn dilladu, yn addysgu, ac yn cynnal y dynion hyn yn gwbl ar ei draul ei hun. Mae wedi dewis y i-bai byny a ystyrid gatiddo yn meddu y cymhwysderau mwyaf i fod yn llafurwyr effeithiol yn ngwinllan Crist. Mae yn gadael y gorchvvyl o'u haddysgu i ereill, ond y mae yn cyflwyno un diwrnod yn mhob wythnos i'w holi hwynt mewn duwinyddiaeth. Mae yn defnyddio y X400 ercill .'w gynnal ef a'i deulu. 1

— AT BREGETHWYR TEITHIOL.

CAPEL SION, TREFORRIS, AT…

QtfarlJ)l!b .