Hide Articles List

2 articles on this Page

, 6 A RI B A L D I, G W R…

------

News
Cite
Share

^reda y d:'na grefyddol, y mae bod yn ddedwydd. ?c fvnvoK 61 yn wae^1 ar bawb wrth lafurio yo galed canys ffvr 7,rnae yn dweyd ynddo ei hun, Ni weithia e<ld, fe fv//a'd sydd yn gweithio." Pe bai hyn yn wirion- beth a 31 r 8vveitbio. Creda y diogyn mai yr ethu rjWvi Sy*ans°dda ei ddedwyddwch yw, ychydig o en ch.ZrV n»''y^> wrth eistedd wrth y tan, siarad *heidio 1. p3U j=wraSeddos, ac ymborthi pan yn angen- e' ddedwydd k* yr eia* *'r caPe"> y gwnelai byny leibau 7dyw y rha,WC AC OS A' Penderfyna i gysgu yno. Llawer ^ynag » 'Vn Swneyd i fyny y dosparth yma. Pa Blaent, panmaenu' ^ydded iddynt gywilyddio, o herwydd y cyffred'in_^ y° byw fel hyn, yn gosod sarbad ar synwyr Myru dlnJstrio eu cyrff a'u heneidiau, ac yn di- ?redu f0(i reawdwr haelionus. Y mae y dyn diwyd yn laf, am anmhosibl iddo ef fod yn ddedwydd heb rio Yn benrn 11 wyd a dderfydd-darllell newyddiaduron, ac y Sajn y Bibl—presenoli ei hun yn nghynnulleidfa- r'st vn M' 3 ^a'n am Sael ei fy wyd wedi ei guddio gyda Oes 73eb uw. Dyma ddyn yn credu yn iawn. Ac nid dyn ym^ °ael gafael mewn dedwyddwch a barha ond v S'tydd al yma ddyn a dedwyddwch wedi cyfarfod a'u ^a'l> n'ad VJ ^sent wedi tyngu llw o Ifyddlondeb un i'r Seryddwr yoiadael a'u gilydd mwy. Gofynwch i'r gafael aearyddwr, a'r naturiaethwr, os ydynt wedi 11 ^ateb fjWn &w'r ^dedwyddwch yn eu celfyddydau. ftad yw w ^ac ydytn. Ond am y dyn hwn, efallai yn ugain milltir o gartref erioed—efallai nad Pethau Ybod dim am "ddeddfau anian," ac am "natur *yr Serev p gvd, y mae yn wir ddedwydd. Ddarllen- aui hynv .Ru> yr ydych am fod yn ddedwydd ac ^'d yw j» W'^wch am ddedwyddwch lie y mae i'w gael. y i'w meffn bod yn ddiog ac annghrefyddol, ond Ieiiengtvj ^rwy fod yn weithgar ac yn grefyddol- Wch lyfra ^yddwch ddedwydd—chwi ellwch fod. Pryn. eich if' darllenwch a myfyriwch hwynt. Ymarfer- en a h 8 edd eich hunain gosodwch rhyw nod o'ch Anfarw0]2W -ya tl6d canmoladwy, a chyrhaeddwch ef. f^derchog0 f ,e'c'1 henwau trwy gyflawnu gorchestion "laenaf f y byddoch yn cael eich rhesu yn mysg y ac ^efyd v na"°'J rhinwedd, ac fel pleidwyr y gwirionedd efy Cartref, ^ysg y rhai sydd yn cyfrif y ddaear nid eu wydd. wneuthur hyn, chwi a fyddwch yn dded- ^Ofttynu, CYMRO PENGBYCH.