Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

DELFRYDAU' I'W HYSTYRIED.

Ysbytai Lerpwl. '■

Y Diweddar Richard Watson.

Y Wasg Newyddiadurol.

News
Cite
Share

Y Wasg Newyddiadurol. Lled-dybiai y diweddar Barch Hugh Price Hughes mai un o gyn- llwynion y Jesuitiaid oedd cael awdurdod dros brif newyddiaduron y deyrnas. Nid oedd y dybiaeth hono yn ddisail yn ei ddyddiau ef, ac efallai nad yw yn ddisail heddyw. Trwy ddirgel ffyrdd y dygir y gwaith yn mlaen, a gall pob un sydd wedi bod yn nghyfrinachau golygyddol rai o'r papurau dyddiol fynegu pethau dyddorol i ategu y dyb- iaeth grybwylledig. Er yn honi dini- weidrwydd colomenod, mae yr urdd Babaidd dan sylw gyfrwysed a seirff colynog. Ni cheisiant udganu ragor- iaethau tybiedig y Babaeth yn wyneb- agored. Yn hytrach, taflant rwystrau a chodant fwganod yma a thraw i atal ymdaith democrataidd a Phrotest- anaidd yr oes. Yr prif ohebydd i sicrhau llwyddiant eu hymgyrch ydyw y wasg newyddiadurol ac fe we! y craff nad ydynt yn hollol aflwyddianus yn eu hymdrech. Ond y mae'n amlwg erbyn hyn fod y wasg newyddiadurol yn Lloegr yn sefyll mewn perygl o gyfeir- iad arall-o gyfeiriad y jingoaidd, y diffyndollwyr, a'r rhai sydd yn awyddus am i Gafalaf wasgu yn ormesol ar hawl- iau Llafur. Nid peth dibwys i ffyniant gwlad a gwasg rydd ydyw y ffaith ar- wvddocaol fod v naill banur dvddiol J I J ar ol y llall yn myned i feddiant cwmni neu ddau o dras y rhai a enwyd. Mae lie i ofni y bydd prif newyddiaduron y wlad cyn hir dan awdurdod diffyndoll- wyr a gelynion Llafur fel Harmsworth a Pearson. Er's peth amser crafangwyd y "Standard a phapurau parchus eraill, ac yn awr hysbysir fod hyd yn oed y Times yn cael ei lusgoi'r un trobwll. Un tro gwrandewid gyda pharch ar lais hyglyw y Standard" gan gyfaill a gelyn yn nglyn a materion cyhoeddus I ac arferai y "Taranwr" o Printing House-square daflu braw-a dychyn pan groesid lwybrau mellt y taranau. Er cilio o'u gogoniant, ac er tarfu eu dylan- wad a'u defnyddioldeb, erys y ffaith alaethus fod ymgyich ar droed i dor fynyglu annibyniaeth a rhyddid y wasg 9