Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y LLYFRFA WESLEYAIDD Isfryn, Bangor anummomm iJoEUOHWTWWB Y PARCH. HUGH JONES* D.D Llyfrau Rhad GTFADDAa I Ddychweledigion y Diwygiad l1li- T ¡r- Oweithiau Aubrey 14 o Bifynau, Swllt yr un, yn oynwys y COFIANT am 2/6, a 6a. at y cludiad. Goflant Aubrey Gan y Paroh. S. DAYIES. Yn Rkusym, cad fod y Case wedi annrddo yobvdig—y Llyfr yn lan a pherffoith—am 8 wilt yr an, a 3o. at y cludiad. Samuel Davies a'i Amserau Gan y Paroh. S. DAYIES. Hewn Papur am Swllt yr un. Yn rhwym maw a Llien, 1/6. Gludiad, 3c. Fregetnau a Darlithiau; yr Eglwysbach Mewn Llian, RhwyraUd Bhad, am Swllt vc nn, a 3c, at y cludiad. Pris gwreidd- iol, 2/6. Mae y Pregrethaa y rhai olaf gyfan- aoddodd yr Awdwr, a'r Darlithiau ar "George Whitfield" a'f U Pedwar En- wad yn mhlith ei gynyrchion addfetaf. Dylai pobl ieaaino ei ddarUea. Oofianc y Parch. John JEvans (Eglwysbach) G-an y Parchn. J. PRICE ROBERTS A THOMAS HUGHES (B). Mae yohydig niter o'r 200 oopiau dderbyniwyd 111 Th&dd.erg&UuengfyerthaiSwyddogion, &c am 5/6, a 6c. at y cludiad, yn aroe heb eu gwerthu. Anf-onir y Llyfr ond derbyn blaendal, Des i'r Ilihr redeg allan Rhaid gwneyd br/e. Geiriadur Dr. Davies Yn eynwyø yr Agoriad. Pris gwreiadiol, 18/ Ar werth am 10/ Vregethan, Darlithiau, ft Thraethodau Y Parch. Rowland Hughes, Us O BBJ* AWDWYB A PHBEGKTHWYB OnmtJ Mae Darlitb y Parch. J. H. Evans sr yr Awdwr yn orohesfcwaith y Gymraeg. Pris gwreiddiol, 5/ Mewn Llian, Bhwymiad Bhad, am 1/9, a 4c. y cludiad Nid oes ond ycbydig o gopian ar law Rhaid bryedo i'w erchi er ei sicrhau, CMrol Goffa y Parch. D. O. Jones Dan Olygsad y Parch. W. O. EVANS Pxis. 3/6. I Mil., y Pragethau y rhai perfleithiat ya yr iaith, a'r Oofianfc yn ddihafal. ft Estonia d ar u Epistolau Petr" Q-D BERWYN. Yohydig sydd yn ."q" ar law. Pris, 2/6 yr an. Gall ychy dliv ei gliel am y pris gostyngol-d wain am Haendal o 22/ !!B-ay;iiTyr GKa Q* 'SNOG. Mfo oifef o Rhaa I. ar werfcb etc,. Bydd Rban II. yn barod i'w &0100 yn mharseli Medi g itmtament yr Efryaydd G>»o y Ps.cb. O. Wl LIAMS. Dylai y G-yfrol fod yn mhob r>o«p«rth yn yr Ysgol Sal P-ift gwreiddiol, 4/6. mewn Vian. Qkrarthir ef yn »«• am 2/6. §^$. £ 2 HUCH VIES COUGH MIXTURE-At leswch. COUCH MIXTURE—At Reswch. COUSH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Anwyd a Cfcrygsl COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chryjai COUGH MIXTURE—At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Swddi- COUGH MIXTURE-At Ddolur Swddf. COUGH MIXTURE-Cymeradwyii g JI vaa'b ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir gas Fsdfc ygon. MIXTURE-Ddefayddir gan %amie-z ien. COUSH MIXTURE CYNSORION AMSEROJ COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwei COUGH MIXTURE gyda'r Peswch YAa. COUGH MIXTURE a. Peidiwch oedi fjda's COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid a Dfr COUGH MIXTURE fiea's Cough Mixture fod COUGH MIXTURE yn y ty ya bared. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymeryi COUGH MIXTURE eich perawadio i bryaw MIXTURE pethau eraill mwy COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 6. Cospir y Mb a'e., COUGH MIXTURE twylle, ps* y gofyawcl COUGH MIXTURE &m Davies's Cough Mix COUSH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Saliwck weithio fa) COUGH MIXTURE arier tra yn cysxeiyd D* COUGH MIXTURE vtes's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. IXTLCMZX. 'Doat COUGH MIXTURE dim tebyg am ei wells COUGH MIXTURE yn ddioed i D&vWs COUSH MIXTURE Cough Mixture. COUSH MIXTURE 8. DrrrYG 6WTWT. MS* COUGH MIXTURE miloedd wadicaaliac^ COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyogel COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAn. Y zaa COUGH MIXTURE y prif ganterion ya COUGH MIXTURE gymeryd yn achlyaarol Mewn Poteli, b. ljc. a 2s. 9c. (cynwyea y rhai 2s. Ic. gymaint dair gwaith). IfSl DAVIES, CHSMIST, MAC HYNLLSTS Dorse powder 1/- TINS:- g Anhebgorol i GeHylau. & S At ystwytho'r cymmaiau, B 1 At y dwfr. B g At eu eadw mewa '-yflwr da. | | At godi ysbryd anifail. 3 9 At wslla'r bla'.vyn, B « Diogel yn mhob eyflwr, p a Nid 083 dim ANTIMONY ynddo, nao anrhyw E y gyfijr peryglus arall, ao y niae yn ddiogel i anifail g g yn mhob eyflwr. Gan bob Grocer. B @ MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. j| H (Tciir cludiad Dwein i unrhyw gyfeirisd ar dderbyniad S M Postal Order am 10s. B | HUGH DAVIES, Cfcmigt, MACHYNLLETH. | SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. cvzss SCZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Claanses the Blood from all ImpuritiM, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skis, whether acquired er constitutional. ttewm poielao, 1.. lic. yr un, gan hÐ. Fferyllydd. ^aSaeiedlg at Buro y Gwaed, a Chlirio ^roea oddiwrth bob Toria.d Allan, LIyg&: Clwyfns, Dohiriaa ar y Cymmalau, ftc "SSCHExVO# Y if SAllZlNl!" PaUm H l' G.B. D;1c TlI 1: S I CHEMIST, H' GH DAVIBS/w ;JALU' 8YtW- MYKWCH E. SAIZINB!' f SAUINJi BLOOD MXXTURB.' t? mnml, uda'r post Ie. jm ehwaaag (/Sk Aydych yn dioddef xi Oddiwrth Ddiffyg Treullad ? £ C "¡j! DAVIES, 11 ^VEGETABLE TOSIC^ i | ANTIBILIOUS PILLS. | | PEEPABED OSLT BT ¿ 'Ii jB i>artes's Hlls at Ddiffyg Treuliad. k y> In Davies's Pills at Boen yn y Cefn. >> HL Davies's Pills at Guriad y Galon. ?u yi Davki's Pills at y Piles a'r Gravel. )It Davies's Pills at y Ddanodd. ili 4-— Davies's Pills at Wynt yn yr Ystumog, s* Davies's Pills at Boen yn y Cylla. Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, ;;¡a Davies's Pills, dyogel hollol. 3 Davies's Pills at buro y gwaed. 1 Davies's Pills is. l*c. v box gan bob ft* *S Druggist. 5 19* Anff&eledig at ftwymedd—Btlfausha** m X «| anhwyldtr yr tfu a'r ejrii*. » Esiampl o -ythyran a dderbynir yn ddyddiol gan Berchenog "George's Pile and Gravel Pills." Park Houaa, Salisbury Road, Cardiff, Chwefror 24ain, 1894, Anwyl SpJ- Mas fy aawyl faaa -"ti dynatmo arnai lawer o weiithiiau i ysgiriifeau atoch I ddioldi i chwi o waelod or. chalan aaa y lleshiai y mae wedi dderibyn trwy eich Pelenau. Y mac ya 73 aaawy<M cad ac y siae yn bapus geaiiyf ddweyd y mae yn teamlo yn hynod o iacfa a botnue, Priodlola sefyllfa ei haachyd i ddau beth, a defnyddio ei gieiriau si, ssf, yn gyataf, i drugaredd yr Arglwydd, ac i'oh PelEméllu chwi ya ail. Dioddefcdd boeaa 4irfawr ya ai ch«fn am lawar o flynydidoedd, ond tua tihair blynfrii yn ol pesider fynodd drsic blychisd o'dh Pelenau chwi, a mawr y lleshad a dderbYllioidd yn union.- Mas ei ge-nau yn &gored wrth bawb am y lies mae wedi Aeimlo, ac yn parhau i bya o feyd. Teimlsi rwymedigaeth am-, i igyhioeddli hyn er budid i eraill. Ydwyf, yr oiddioch 18 <MXamatn<, D. BEYNON. COAL MERCHANT. fcLYTHY* ARALL ODDIWRTH MR. BEYNON. Hydref 22ain, 1904. Anwyl Syr,—Deng mlynadd ya ol, ar gais fy anwyl fam, ysgrifenais yn gynes iawa i ddiiolch i chwi am edch Peieni Rhif yr Ail (No. 2 Pills). Mae mam eleni yn be-dw&i ucaia a pheõir oed, ac yn mwynhau iechyd da-diolch i'oh Peieni ch-wi, a thrugarwcM yr Arjlwydd p. txaEaf, wrth gwrs, ys iywed hitbau.—Ydwyf, &c., D. BEYNON. !!iJ!I[-I>IL!!I Ponft-y-fhvaith, Glam. Anwyl Syr,—Dysaunai eich hysbysu gyda diolchgarwch, a bynny er mwyn eraill a .1]: fod yn dioddof, iel y brum i cyn i mi ddyfod yn adnabyd-dus o'ch Pele,ni clodfawJ dhwi—sef, »EOR«E'S PILE AND GRAVEL PILLS. flynyddian ya ol, pan mewn poen&u naawrion, yn goriod cadw'm gweij gan gefn iolurua, lac wedi: treio pob peth a alias wn i ac eraill feddwl am daDlO, ines wedi cwfol amoibeithio, a chredn nad oedid g-wellhad i'w gael i mi, daeth cymydoges i mewn i edryob &m dianaf. Plan y gweloid fy stefyllfa dywedodd:—" Ddyn! Pahain y bydldwch forw pan y mae meddyginiaieth yn yinyl ? Y mae yn rhfaid i chwi gymeryd GEORGE'S PILLS, & hynny ar enwaith." Gyrwyd am danynit; ao wedi i mi eu cymeryi ryw bedair gwaith cofais y fath ryddbad nais didhion meib ei gredu, er drwy boenau mawr j ond y mae y ffaifth yn aros. Nid wyf byth oddiar hynmy wedii caiel y fath boenau; a phaa y teimlaf fod y poenau fel yn awyddus am alii ymaflyd ynwyf, nid oes gennyf ond trof at y blwch a cfcymeryd y idagn arferal, sef dwy o No. 1 with fyned i'r gwely, a pob arwyddlioa a feoaaynt wedi en hysu ar So cyn f bomaa. yr oiddoch, SEC., D. THOMAS. #wex^Hr y Felerai byd-glodns hyn ya mhob man, mewn Bi-y chau i.. a Ss. 8c. yr A,* Cr,yda'r PorA, Is. Ie. a Is. 10c. yr un Y mas j han i'w cbiei mmsh tsi ^arl> No" I.—$aorg«'s Pile and graveil Pills (ilabel weta). No.eorg¡e'ls Gravel Pills (label las). No. I.—George's Pilli for the Piles (label goch). RHYBUDD-Byddwch, ofalus wrtih brynu PILE AND TRAVEL PILLS," «!«■% bod P. vael y Genuim Fills, sef PELENI SEORGE. Perchenog: J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwaln, Galm. UP-TO-DATE PRINTIIMC. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &c. IS, HUHSEtX STREET, — RHYL. — OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire ).1 B: okwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities In Display Posters Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK iJT Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau. a phob math o waith pertnynol f^Gape) iu, am brisiau gostyngol. HYSBYSIAD] PWYSIQ. Y le Rhatal am Ddodrefn Ty, Carpets, Linoleums, A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdy Rhydwen Jones n" e" and Davies, Rhyl, Coiwyu Say, a Lland udno"" Mae y ffirm hon yn ysigyaierya a MUDO TEULUOEDD am bris rhesymol. -0- YMOFYNWCH AM Y PEISIAU. OcMolwyddorydd Duwinyddol. r 1(> Mae y gyfrol odidog hon YN AWR YN BAROD. Ei phrb dros ychydig amser yw PEDWAB BWLLT (Drwy'r Post, 4/6.) PRIS AR OL RIIAGFYR, 7/6. Pob Ardheibion a Tfifcualiadau i'w cyfeario h PARCH. T. J. PRITOHARD, 11, Tixe Parade, PORTH, N-r. Pontyprixid. ELW DA I DDOSBARTHWYll. Mae Cyffyriau yn ? Darfod, yna'n Diflaou | ond nis gellir sicrbau poblog- X rwydd parbaol ond trwy leshad T», parbaol a hyny wedi ei brofi. A ¥ fuochchwierioedyn ceisiomeddwl W pabam y mae BEECHAN'S PILLS A y feddyginiaeth batentyddol fwyaf n a pbabam y mae'nt wedi goroesi ¥ ft cydymgeiswyr? Dim (g B ond ft B ond ft & rhinwedd rbagorach a defnyddio!- t\ 17 "deb a'r ffaith eu bod wedi profi eu If V hunain yn ddigyffelyb ynglyn a i\ g symud ymaith anhwylderau sydd ys M yn gyffredin yn mysg dynion, § U merched a phlant. n A Blwyddyn i mewn a blwyddyn 't n allan mae miloedd o deuluoedd ||. & trwy'r hollfyd yn cadw a BEECHAM SI PILLS If wrth law at fan anhwylderau'y w V rbai, os na rwystrir bwy ar unwaith, A fi a wnant arwain i salwch difrifol. ii s Peidiwch a rhoddi prawf ar feddyg- w iniaethau beb eu profi a roddir ger w V eich bron mor olygus yn barhaus, s\ M ond cofiwch y gwna BEECHAM'S li a PILLS brofi yr byn oil maent yn Jj n ei hawlio a pharhant hwy w m Am Byth. n Os mynwch edrych yn dda, teimlo 5 W yn dda a chadw yn dda, defnvdd- A icwh BEECH AH S PILLS. A f| Darperir hwynt gan f% U THOMAS BEECHAM. St. Helens, Lame. V A Owerthlr hwynt yn mhobman mewn 1\ 0 blychau, /J (56 pills) a 219 (168 pills). 11 Aargcaplswy^ m ChyboodAtmvyd gan Amos Bros. Too* H«ol SVESSCX, Xbjl. SWTM wrm.