Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

'Rhen Domos.

Un o Leygwyr Ffyddlonaf Talaeth…

BANGOR.

Gwespyr.

News
Cite
Share

Gwespyr. 0 Rhagfyr 15fed, cynhaliwyd iCyfarfod Ysgol yn y lie uchod, o dan nawdd yr Undeb Ys- golion, ac o dan lywyddiaeth Mr J B Tho. mas, ysgolfeistr, Gwespyr. I ddechreu cyfarfod y prydnawn cafwyd adroddiad gan Mary Evans o'.r Emyn 905, a gweddiwyd gan Mr 0 AVilliams, o eglwys Penyffordd. Cat. wyd adroddiadau .gan 'Laura W'iIIiams, Wm John 'Parry, Clarice Jones, S E Parry, Em- rys Evans, Hilda Griffiths, Uuddug Evans, Miss Mary Roberts, Thomas Evans, Mrs R Roberts, Tudor Griffiths, Mina Evans, Blod- wen Williams, James Elder, ac Isaac Parry. Holwyd Dos. I yn Hanes Iesu Grist gan frawd o .Ffynnongroyw, a chafwyd atebion da iawn. Holwyd Dos. II yn y burned ben- od o'r Allwedd ga.n Mr D Jones, o Ffynnon- groyw. Holwyd .Dos, III mewn penod o'r Egwyddorydd gan Mr Richard Jones, Peny- ffordd, a holwyd y xxii o'r Holwyddorydd Duwinyddol gan Mr Thomas Jones, Ffyn- nongroyw. ,Cawsom haner awr gyda'r ben- od gyffredinol, sef y vii yn Llyfr yr Actau, a chafwyd hwyl dda. Rhaid dyweyd fotl y cyfarfod .hwn yn un o'r rha.i goraf—dim bwlch o'r dechreu i'r diwedd. Dylai y brodyr yn Ngwespyr fod yn ddiolchgar iawn i'r rhai gyme,rasant drafferth i ddysgu y plant i adrodd ac i ganu .mor rhagorol, sef Mri Thorn-as Williams ac Alun Nicholson. Cawsom hefyd unawd gan Mr A NicLolson yn effeithiol iawn, a. dylem ddiolch hefyd ar fbob cyfrif i Miss Griffiths am gyfeilio mor ddeheuig. Yr oedd yno y fath gyflawnder o waith wedi ei barotoi fel nad oedd He i'r areithwyr.-R.E.

Treorci.

LLANDEBIE.

—^^ "I Fyny Bo'r Nod."I —…

PONTRHYDYGROES.

ICILFYNYDD.