Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Y Wasg. J.

News
Cite
Share

Y Wasg. "Yr Eurgrawn." Daeth rhifyn lonawr i law ya bryd (len. Dyma rifyn cyntaf y Ganfed Gyfrol, ac y mae yn un rhagorol o ran sylwedd, amrywiaeth, a dyddordeb. Egyr gjda chofiant Mr David Jones a'i Briod, 'China Street, Lerpwi, cymeriadau teilwng 0 goffad wriaeth. Bydd darllen am danynt yn addysg ac ya ysbrydiaeth Reb ymdroi gyda manylionac amgylchiadau dibwys, rhoddir portread byw, a dygir i'r golwg elfenau eu carictor mewn modd I tarawiadol a gryruus. Ceir mwynhad a bendith wrth ddilyn eu hanes. Cymer- iadau fel Mr a Mrs David Jones ydynt brif nerth ac addurn yr eglwys. Tybiwu tnai y Golygydd ysgrifeoodd y Cofiant. Adolygir liyfr y Parch Robert Roberts, B.A., Ph.D. "Theauthropia" neu y Dwytol ar Dynol yn y Beibl gau y Golygydd. Y mae y feirniadaeth ar y liyfr yn un gref a meistrotgar Tra yn canmol ac yn argymsil y llyfr. gelwir -sylw at ei ddiffyg. Credwn fod y feirniadaeth yn un deg ac argvhoeddiadol. At hyn ceir Llongyfarchiad-sylwadau ar ymgyrch Iwyddianua y Parch Ishmael Evans a gair o gydymdeimlard a Mr Lloyd George yn "Nodiadau y Golygydd." Gwelir fod y Golygydd wedi cyfranu yn ,ehelaeth 1'r rhifyn. Derbynied ein diolch- garwch am arlwyo mor felus a hael- Parha y Parch Evan Jones i draethu ar "Y Diwygiad Protestanaidd," ac y mae yr ysgrif hon eto yn llawn dyddordeb. Tra y ceir erthyglau mor fyw, ni flinir ar vr hanes LUwenhawn weled ffrwyth ysgrifell dau weinidog ieuainc am y waith gyntaf, ni dybiwn, ar ddalenau "Yr Eurgrawn" -sef eiddo y Parch E Tegla Davies a'r Parch William Owen. Ysgrifena y blaenaf ar Syniad Paul am Grist," a'r olaf ar H Ohöbiaeth Gyfrinachol Paul." Dengys y dd m ymgydnabyddiaeth eang a'r meusydd dawjsedig, ac ysgrifenant mewn ardull brydferth-yn wir ysgrifena un o honynfc yn hynod swynol. Croesawn hWJnt, a llongyfarchwn hwy a'r darllenwyr, gan hyderu y pirhant i gyfoethogi cyftolau lawer o'n cylchgrawn. I Dyma ddom psllach o ymdaith y Parch John Humphreys" Mewn Moroedd Gogidddol." Hynod ddyddarol ydyw hanes ei ymweliad ag addoliad yr Iuddewon a'r Pabyddion yn nhref Konigsberg. Gresyn na fuasem wedi cael cipdrem hefyd ar y frawdoliaeth Weslayaidd yn y dref hono Ond rhaid peidio cwyno, oblegid rhydd yr ysgrifenydd weledigaethau lawer i ni a'r oil yn llawn newydd-deb a swyn. Darllenir "Biiddugoliaeth Caredigrwydd gan S gyda bIas. Melus gan lu o'r darllenwyr. ni gredwn, fyddai ysgrifau o'r fath. Haedda So" ddio'c'agarwch am ei gyfroddiad. Di gan lawer fydd gweled darlun Syr W Hi Stephenson, gwr rhagorol ac un o feibion mwyaf teilwng ein Cyfundeb. Dylai yr ysgrif arno enyn awvddfryd yn ein gwyr blaenaf am ymdebygoli iddo mewn gwasanaeth dros Dduw yn nglyn a'r Rhestr-gyfarfod yn ein plith. Blaen- oriaid o fath Syr W H Stephenson ydyw angen mawr ein heglwysi yn y dyddiau hyn. 0 CofFieir am y Parch Owen Williams gan y Golygydd. Anhawdd fuasai mewn cvlch mor fyr gael crynhoad gwell o Fywyd, Cymeriad, a gwaith y gwr mawr Owen Williams nag a roddir i ni yn y coffhad hwn. Ysgrifena Mr J Marsden eiriau coffa tyner a phrydferth am y diweddar Barch George Talalun Newton gweinidog gymerwyd ymaith yn nghanol ei ddyddiau-un o'r Cymry yn y gwaith Seisnig mwyaf addawol. Rhcddir hanes y diweddar Mrs Roberts, Cefncoch, gwraig rinweddol a defnyddiol yn egtwys L!andwrog, gan ei blaenor, yr anwyl Mr Edward Roberts, Llandwrog. Wrth chwanegu hanes Cyfarfod Cyllidol Talaeth Gyntaf Gogledd Cym ■u—darneu harddono! Gnyllt-Mynydd' bin Gan 'lenai, a T Herbert Hughes, a'r G^.had- -sth. Dramor gan y Parch J II l;Mis.— .wn o ffeithiau diweddar ac ysbryd v eahadol fel arfer-gwelir fod rhifyn lonawr yn un hynod ar gyfrif ei amrywiaeth, ac ar yr un pryd yn sylweddol a chyfoethog. Dyfai gael derbyniad eang. Hyderwn y bydd Ilawer o ychwangiad yn rhif ei ddarllenwyr. Haedda groesaw ad cynes i bob ty yn mhlith ein pobl-R. --<>to-

Y Winllan.

Yn Llanfairfechan.

o Abertawe. -

Cyfarfod Cysiaclleuo^ Tre'rddol

Anrheg Blygeiniol i Ben Cantwr

HOREB, PENYGROES.

FERNDALE.

MACHYNLLETH.

Advertising

Nodiadan Gyfundebol.