Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

IJWYLIEDYDD yr wytnnos csaiweaaar cy- feiriwyd at y ffaith na chyfodydd yr Haul" yr mis Tachwedd diweddaf! Fel y mae'n wybddus, un o oleuadau llachar" yr Eglwys Sefydledig yn Nghyrnru ydyw y cylchgrawn uchod, a'i olygydd ydyw yr anffaeledig a'r gor- gyson Ganon Williams, B.D., gwr a fynai gymeryd y maes mewn dadl a'r Parch Thomas Hughes, Llywydd y Gymanfa, ond gwr a ddiangodd am ei hoedl ar ol cael ei guro a llawer ffonod. Llawer a soniodd y Canon hyderus am I balhad didor yr Eglwys." Efallai y bydd yn ddigon hyf rhyw ddiwrnod i son am "barhad didor "Yr Haul." Modd bynag, haedda gydymdeimlad yn ei gyni diweddaf Gall ddadlu bellach fod Haul" yr Eglwys yn true to nature, oblegid onid oes diffyg ar haul natur ambell dro ? Mae'n werth difynu geiriau y Canon. Wele hwynt:— Drwg iawn genym n&d yw dygiad allan I Yr Haul' wedi bod yn rheolaidd nac yn amserol. Yr achos o hyny ydyw fod rhwystrau anorfod ar ffordd yr argraffu yn swyddfa Cwmni y Wasg Eglwysig Gymreig; ac y mae peth anhwylusdod yn gorwedd wrth ddrws y Golygydd er nid agos yr holl fai. Ond yr ydym yn gwneuthur ymddi. heurad i'r darllenwyr a'r dosbarthwyr ac yn ostyngedig erfyn am eu maddeuant. Gobeithio na bydd i'r afreoleidd-dra yn achos nac yn achly- sur i neb roddi i fyny eu cefnogaeth o'r hen gyhoeddiad sydd wedi gwas- anaethu Cymru yn ffyddlon am gynifer o flynyddau. A gawn ni ofyn i bawb ail ymaflyd yn eu gwaith o gynorthwyo cylchrediad ein cylch- grawn anwyl, o wella ei gynwysiad, ac o'i gefnogi ytnhob dull a modd ? Addawn ddiwygio yn y dyfodol, a cheisiwn beri i belydrau yr Haul' dywynu yn ddisgleiriach nag erioed." Craffer ar y geiriau-—" Addawn ddi- wygio yn y dyfodol." Da iawn, Canon J.¡

Anfoesoldeb Cymru.

Nodiadan Gyfundebol.