Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

————o§o———— Gair o Fryn Seion.…

NodachfalYnysytowl. ^

---ARTIIOG, CYLCH.DAITH ABERMAW.

CROESOSIWALLT.

I CAERWYS.

EGREAION T.

AIYNYDD SEION, LEIU'WL.

LL AN RHAI ADR.

OAK FIELD, LERPWL.

IIERMON, NEW BRIGHTON, CYLCHDAITH…

P E NC A R NI SI O G, Cylchdaith…

News
Cite
Share

P E NC A R NI SI O G, Cylchdaith CAERGYBI. Da genym ddyweyd fod ein Cymdeithas Lenyddol wedi cychwyn yn llwyddianus iawn er's wythnosau bellach. Cynhelir hi 'bob pythefnos. Darparwyd rhaglen am- ryw,iol a chwaethus, yn cynwys gwerth i'r ieuanc a'r hen. ILlawenydd .mawr i'r pwyll- gor ydyv/ fod nifer mor- dda wedi ymuno, a'u bod yn dilyn y cyfarfodydd mor dda. JY llywydd ydyw y Parch E Wynne Owen yr is-ly.wydd, Air IWilliam Jones yr ysgri- fenydd, Mr Richie Owen a'r trysorydd, Air Griffith Hughes. Cynhaliwyd cyfarfod am- rywiaethol i ag.or y ,tymor. Cafwyd anerch- iad ga ny Inarch E Wynne Owen, adrodd-- iadau gan AIri Richie Owen, Hugh Owen, a John Jones. ,Dyddorol iawn oedd cystad- leuaeth mewni- darllen ac areithio. Dipyn yn brin oedd y canu, ond nid o.edd y cyfar- ifod yn hollol amddifad o hono. Yr wyth- nos ddilynol cafwyd dadl ar Pa un ai aI- iangarwch ai meddwdod sydd fwyaf dinys- ftriol i grefydd ?" Cymerwyd yr ochr gyn. taf gan 1hi J Ll Jones a Richard Owen, a'r ochr arall gan Mri William Jones a Richard Pritchard. Siaradwyd ar y naill ochr a'r Hall gan Mri Thomas Lewis, John Hughes, G IHughes, yr ysgrifenydd, a'r llywydd. Wedi d.adleu brwd pleidleisiwyd, a bu raid i'r llywydd droi y fanto'i yn erbyn meddw- dod. Darllenwyd papur gan Mr Richie Owen ar "iDaniel fel esiampl i ddynion ieu- ainc." Dilynodd y brawd ieuanc hanes Daniel gyda chryn fedr, a chododd wersi gwerthfawr o'i hanes, a chymhwysodd hwy at ystyriaethau ieuenctyd yr oes hon. Caf- wyd y.mddiddan buddiol iawn ar gynwys y .fpapur. Gwnaed sylwadau pwrpasol gan Mri Richard Pritchard, Thomas Lewis (Cas- tell), William Jones, W 0 Jones, a T Lewis. Analluogwyd Mr Thomas Lewis (ieu), Cas- tell, i fod yn bresenol i dd.arllen ei bapur ar y Sabboth." Nos Fawrth, Rhag. 17eg, breintiwyd y gymdeithas gydag anerchiad ;rhagorol gan Mr Simon Jones, Aberffraw, ar "Y dyn ieuanc defnyddiol." Nid yn ami y cawsom well anerchiad. Gwnaeth Mr Jones sylwadau rhagorol. Y mae y gym- deåthas yma yn teimlo eu calonau yn agos at Mr Jones, ie, yr ydym yn falch iawn o hono. Yr ydym wedi cael y fraint o'i glyw- ed yn pregethu lawer iawn o weithiau bell- ach, ac yr ydym yn credu fod dyfodol d.is- glaer o'i flaen. Dymunwn Duw yn rhwydd iddo. Cynygiwyd diolchgarwch gwresocaf y gymdeithas i 'Mr Jones am ei anerchiad gan Air W Jones, ac eiliwyd gan Air R Jones.—Y.

AIACHYNLLETH.

Advertising

IBriwsion o'r Brifddinas.…