Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Sylwer

Mr S T. Evans a'r' Ddirprwyaeth…

: o : Trysorfa Addysg Ymgeiswyr

News
Cite
Share

o Trysorfa Addysg Ymgeiswyr At Olygwyr Y GWYLIIDYDD. FoneddigionYn nglyn ag adroddiad y Drysorfa uchod am y flwyddyn ddi- weddaf cyhoeddir (yn unol a phender- fyniad y Gymanfa) apeliad arbenig at Ysgolion Sul ein tair Talaeth am gefnogaeth i'r Drysorfa. Yn yr Apeliad ceisir egluro amcan y Drysorfa a'r wasanaeth a gyflawnwyd ar ei phwys yn y gorffennol. Mae yr Ysgrifenwyr Talaethol wedi ceisio trefnu i gopiau o'r Adroddiad gael eu hanfon i bob Cyfar- fod Athrawon yn y tair Talaeth. Feallai fod y parseli heb gyrhaedd rhai ysgolion mewn pryd i alluogi y Cyfarfodydd Athrawon i ddatgan barn y Sul diweddaf ar y cais am gefnogaeth i'r Drysorfa. Ond mawr hyderaf y bydd yr adroddiad wedi cyrhaedd pob Ysgol erbyn y Sul nesaf, ac y :aiff ystyriaeth yr Athrawon mor fuan ag y bydd modd. Diolchir yn fawr am gydweithrediad swyddogion yr ysgolion er dwyn haw- liau y Drysorfa i sylw. Diolchir hefyd am air oddiwrth ysgrifenydd pob Ysgol i ddjveyi beth fydd dyfarniad y cyiar fodydd Athrawon gan y bwriedir (gyda chaniatad y Gol.) gyhoeddi yn y "GWYLIEDYDD" restr o'r Ysgolion fydd wedi addaw casgliad neu gyfraniad o drysorfa yr Ysgol, gan nad pa mor fychan fydd y swm addawedig. Bydd yn dda gennyf anfon copi o'r Adroddiad i unrhyw un a anfono ger- dyn i'w geisio i'r cyfeiriad isod. Yr eiddoch, &c, THOS. HUGHES. 72, St. Domingo Vale, Liverpool.

Nodiadau Cyfundebol.

Deddfwriaeth.

Bil y Diotwyr.

1 Y4 Parch Charles M. Sheldon,…

"Y Pioneer."

Hunan-Aberth.

Vstadegau Dirwestol.

• :o: Gohebiaethau. --

Family Notices

-0'0-J ! BIRKENHEAD.