Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Y LLYFRFA WESLEYAIDD Isfryn, Jtfangor GOEXJCHWTLIWB jY^Parch. HUGH JONES D.Dj iJ r n Llyfrau Rhad OTFADDAS 1 Ddyeliweledigion y Diwygiad >, Gweithiau Aubrey 14 o Bifynau, Swllt yr un, yn cynwye y COFIANT am 2/6, a 60. at y oludiad. Coiiant Aubrey Gan y Parch. 8. DAVIES. Yn Rhwymt ond fod y Case wedi anurddo yobydig—y Llyfr yn Ian a pherff"ith-am Swllt yr an, a 3o. at y oludiad. Samuel Davies a'i Amserau Gan y Paroh. S. DAVIES. Mewn Papur am Swllt yrun. Yn rhwymmewn. jUlian, 1/6. Clndiad, 3o. Pregetnau a Darlithiaul yr Eglwysbach Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am Swllt vr un, a 3o. at y oludiad. Pris gwreidd- iol, 2/6. Mae y Pregethau y rhai olaf gyian- soddodd yr Awdwr, a'r Darlithiau ar "George Whitfield" a'r "Pedwar En- wad yn mhlith ei gynyrohion addfetaf. Dylai pobl ieuaino ei ddarllen. Cofianc y Parch. John Evans (Eglwysbach) Gan y Parchn. J. PRICE ROBERTS a THOMAS HUGHES (B) Mae yehydig infer o'r 200 oopiau dderbyniwyd yn rhodd, er gallu eu gwerthu i Swyddogion, to, am 5/6, a 60. at y oludiad, yn aros heb eu gwerthu. Anfonir y Llyfr ond derbyn blaendal, nes i'r nifer redeg allan. Khaid gwneyd brys-i Geiriadur Dr. Davies Yn oynwys yr Agoriad. Pris gwreiddiol, 16/ Ar werth am 10/ Fregethau, Darlithiau, a Thraethodau Y Parch. Rowland Hughes, u. 0 BBIF AWDWYB A PHBSGBTHWYB CTSSEU. Mae Darlith y Paroh. J. H. Evans it yr Awdwr yn oroheatwaitb y Gymraeg. Pris gwreiddiol, 5/ Mewn Llian, Rhwymiad Rhad, am 1/9, a 4o. y oludiad. Nid oes ond yohydig o gopiau ar law. Bhaid bryaio i'w erohi er ei sicrhau. Ovfrol Goffa y Parch. D. O. Jones Dan Olygiad y Parch. W. O. EVANS. Pris, 3/6. Mae y Pregethau y rhai perffeithiaf yn yr iaith, a'r Oofiant yn ddihafal. fr Esboniad ar "Eplstolau Petr" Gan BERWYN. Yohydig sydd yn aros ar law. Pris, 2/6 yr un. Gall yohydig ei gael am y pris gostyngol—dwain am Haendal o 22/ w Barnwyr Gan OAENOG. Mae nifer o Rhan I. ar werth eto. Bydd Rhan II. yn barod i'w anfon yn mharseli Medi f testament yr Efryaydd Gan y Parch. 0. WILLI MR Dylai y Gyfr fod yo mhob Dosparth vn yr Ysgol Hnl Prip gwieiddiol, 4/6, mewn Llian. >lwortbir ef yn awr am 2/6 HUCH DAVIES COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE-At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE—At Anwyd a ChryfBl, COUGH MIXTURE-At Anwyd a Chrygai COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitia. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddi. COUGH MIXTURE-At Ddolur 6wddf. eOUGH MIXTURE—Cymeradwyii g a We*, ygon. COUGH MIXTURE-Cymeradwyir (am Fad* lion. COUGH MIXTURE—Ddefmyddir |u Curia ion. COUGH MIXTURE 6YNCORION AMSEROi COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwai COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi gyda* COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai potelaid e Da COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture fo* COUGH MIXTURE yn y ty ym barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymery4 COUGH MIXTURE eich perswadio i brynt COJGH MIXTURE pethau eraill mwy fro- COUGH MIXTURE ffidiol. COUSH MIXTURE 5. Cospir y neb ales COUGH MIXTURE twylle, pam y gofynwei COUGH MIXTURE am Davies's Cough Mix COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Sallwch weithio f* COUGH MIXTURE arfer tra yn cymerydD* COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. INFLUENZA. 'Doe. COUGH MIXTURE dim tebyg am ei wellt COUGH MIXTURE yn ddioed i Daviaa'' COUCRH MIXTURE Cough Mixture. COUCH MIXTURE 8. DIFFYG CWYHT. Wa. COUGH MIXTURE miloedd wedi caeI iacla. COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. DYOIIJ COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAII. Y ma COUGH MIXTURE y prif ganterion yn « COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysuroL Mewn Poteli, Is. lic. a 2s. 9c. (cyawyaa y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HVCH DAVIES. CHEMIST, MACHYNLLSTB -= DAVIES'S fiorse jPOKfe I TINS, ft Anhebgorol i Goffylau. At ystwytho'r eymmalau, a At y dwfr. E At eu eadw me win "yflwr da. ■ At godi yStoryd anifail. i At wella'r blewyn, • I iAnhebgoPol i Geffylau. ■ Diogel yn rnhob eyflwr. H Nid oes dim ANTIMONY ynddo, nao anrhyw E gytfyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail B yn mhob eyflwr. Gan bob Grocer. • j| MEWN TINS, is. yr un; 10s. y dwsin. i (Telir cludiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad 8 Postal Order am 10s. ■ HUGH DAVIES, gfcmxgt, MACHYNLLETH. § SARZINE' Blood Mixture The Marvellous Blood Purifier. CUXIS ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Claansea the Blood from all Impuritioa, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skia, whether acquired er constitutional. Mewn potelau, 1s. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anftaeledig at Buro y Gwaed, a Chlirio Proen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaic Clwyfus, Dolufian ar y Cymmalan, Ac. PERCHENOt Y cr SARZINE" Patentt HUGH D a VI Si aSoHra'LETS OALIER SYLW- MYNWCB "SARZINE.' ^oAwck 'SARZINE BLOOD MIXTURB. » He hotat gyda'r p*st 3c. yn chwanet V Aydycb yn dioddef irk ► Oddiwrth Ddiffyg Treuliad ? 8*8 i /f VJSGiT4B(E ToSIC\ |§ ( antibilious pills, I$ II 1 iee It • flHBV tMD OM.T BT /i ~\f y, fMm DAVIES,# 17 51 "*■ /*■ p ■ i)k *fcs s WIls at Ddiffv^ Treuliad. BH Davies's Pilis0at B«en yn y Cefn. = jjSggk Davies's Pills at Guiiad y Galon. *j DavU »'s Pills at y Piles a'r Gravel. tV Davits's Pills at y Ddanodd. ill — Davies's Pills at Wvnt yn vr Ystiimog. rf '■ Davies's Pills at Boen yn v Cylla. j Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, >4 >7* Davies's Pills, dyogel hollol. i Davies's Pills at buro y gwaed. 1% A Davies's Pills Is. 1Je. v box gan bob £ Druggist. fV* Anffaeledig at ffwymedd—8'iinuinM L « inhwyhhr yr afc a'r oyha.. M Esiampl o lythyrau a dderbynir yn ddyddiol gan Berchenog u George's Pile and Gravel Pills." I Pari: House, Salisbury Road, Cardiff, Chwefror 24ain, 1894. Anwyl Syr,—< Mae fy amwyl ifton wedi dymuno arnaf lawer o weitttiau i ysgiriferiu atoch 1 ddiolcfc i dtrwi o 'WIa.elod ei chalon am y llesbad y mae wedi dderbya trwy eich Pelenau. Y mw yn 73 mlwydidi oed; ac y mae yn hapus gennyf ddweyd y mae yn taimdo yn hynod o iiach a hpemjus. Priodola sefyllfa ei hiechyd i ddau beth, a defnyddio ei geiniau haj sef, yn gyataf, i druigianedid yr Arglwydd, ar- ilch Pelemau chwi yn ail. Dioddetfo'dd boen tfirfawr 111 ei chiefn arm lawer o flynydidoedid, and toa thair blyne-54 yn ol pesider fynodd dredo blycihiiiad o'dh Pelenau chwi, a mawr y 11eshad a ddierbynioddi yn unioai Mae ed genau yn agored with bawb am y lies mala wedli tfuim10, ac yn parhau i dder- byn o hTd. Teimlai rwymedigiaeth ami i gyhoeddii hyn er budd i eraill. Yiwyf, yr »i<Mocih yn ^dlffuianl, # D. BEYNON. COAL MERCHANT, LLYTHYR ARALL ODDIWRTH MR. BEYNON. Hydref 22ain, 1904. Anwyl Syr,—Dan^g mlynedd yn oil, ar gaia fy anwyl fam, yagrilfenatis yn gynes tawm i ddkclch i chwi am eich Peleni RMf yr Ail (No. 2 Pills). mam eleni yn bedwai Utgain a pliediair oed, ac yn mwynhau iechyd da-dialch i'oh Pelemi chrwi, a thrugaredd yr Arglwydd 111 beaaf, wrth gwrs, ys glywed hifhiau.—Ydwyf, &c., D. BEYNON. I Pocnrt-y-Rwaith,, G'lam. Anwyl Syr,—Dynmnaif ejich hysbysu gyda diolohigiarwch, a hynny er mwyn eraill a all fod yn dioddef, fel y bum i cyn i mi ddSyfod yn adinaibyddus deb Peleni clodfawi ebiwi-sef, PILE AND GRAVEL PILLS. Flysiyddau yn ol, pian mewn poenau roawrion, yn gorfod cadw'm gwely gan gefn Aolurua, ac wedi treio pob peth allaswn i ac eraill feddlwl am darno, mes wedi cwb] aoobeitMio, a chredu nad oedld gwellhad i'w gael i mi, daeth cymydoges i mewn i edlrycb am daiiaf. Pan y giwelodd fy -sefyllifa dywedodd:—" Ddiyn 1 Paiham y byddweb farw pan y mae meddyginiaeth yn ymyl ? Y mae yn rhiaiid i cihwi gymeryd GEORGE'S PILLS, hynoy «r unwaith." Gyrwyci am danynit; ac wedi i mli eu cymeryd ryw bedtair gwaith ce/fiais y fath lyddbad oas dictoon neb ei gredu, er drwy boenau mawr; ond y mae y fflaith yn aros. Nid wyf byth oddiar hynny wadi cael y fath boenau; a phan y teimlaf tod y fel yn awyddu3 am ail ymaflyd ynrwytf, nid geraiyf ond trOll at y blwch a chymeryd y idogm arferol, saf dwy o No. 1 wrth fyned i'r gwely, a oy.1<! pob *rwyddioB o honynt wedi eu hysu ar So cyn y booneu. Ydwyif, yr oikldoch, flbc., D. THOMAS. thMTttMr y Peleni bydiigtIMaa hyn yn mhob man, mewn Blychau i». 2s. 9c. yr a Posit, is. 2c. a 2s. 10c. yr un. Y was y reddygiuiiaeth wartlifawr hon i'w chael mewn trci ffurf No. I.—Ceorge's Pile and Gravel Pills pabel wen). No. 1.-Ceoog1e's Gravel Pills (label las). No. 3.-(!;eor.ge's Pills for the Piles pabel gtodb). RHYBUDD—By4dwch ofalus wrth bfymi "PILE ANID GRAVEL PILLS," eddfe bod yn oael y Genuine Pills, aelf PELENI GEORGE. Perchenog: J. E. GEORGE, M.R.P.S.. Hirwain, Galm. UP-TO-DATE PRINTINC. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, &c. 13, SUSSEX STREET\ — RUYL. — V OFFICE OF THE Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). p ion. Bcokwork of every description. Art Printing, Business Cards, Circulars' Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities In. Display Posters "Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. Argreffrr AdroddiadauJ^apelau, Placards, rocynau, a phob math o waith pertnynoi i^Gapelau, am brisiarj gostyngol. HYSBYSIAD :PWYSIG. Y le Rhataf am Ddodrefn Ty, Carpets, Linoleums, A phob math o bethau i wneyd y Cartref yn gysurus, ydyw masnachdy VT d Rhydwen Jones I and Davies, Rhyl, Colwyn Bay, a ILIELIMCILUCII-ic)o" 0 ■— Mae y ffirro hon yn ymgymeryd a MUDO TEULUOEDD am bris rhesymol. O YMOFYNWCH AM Y PRISIAU. Uch-Holwyddorydd DiiiiDjddol. o v Mae y gyfrol odidog hon YN: AWR YN BAROD. Ei phris, dros ychydig amser yw > .i. PEDW AR SWLLT (Drwy'r Post, 4/6.) PRIIIS AR OIL RiHlADFYR, 7/6. Pob ArdhieMon a Tlhialiadlau i'w cyfeirk> i'r PARCH. T. J. PRTTCHARD, 11, Tlhe Parade, POlRTfH, Nr. Pontypridd. E,ùW DA I DOOlSlBiARTHWYR. § Mae Cyffyriau yn ? Darfod, yna'n Diflanu | V ond nis gellir sicrbau poblog- A M rwydd parbaol ond trwy leshad ll parbaol a hyny wedi ei brofi. A ¥' n fuoch chwi erioed yn ceisio meddwl If W pabam y mae BEECHAM'S PILLS A m y feddyginiaeth batentyddol fwyaf n, § pbabam y mae'nt wedi goroesi ¥" rr cydymgeiswyr? Dim O n ond | jk rhinwedd rbagorach a defnyddiol- J? \l deb a'r ffaith eu bod wedi profi eu W hunain yn ddigyffelyb ynglyn a iX li symud ymaith anhwylderau sydd jj; merched a phlant. w Blwyddyn i mewn a blwyddyn Ift allan mae miloedd o deuluoedd M trwy'r hollfyd yn cadw ft BEECHAMS BEECHAM'S A PILLS | tt wrth law at fan anhwylderau'y la rbai, os na rwystrir bwy ar unwaith, a wnant arwain i salwch difrifol. y Peidiwch a rhoddi prawf ar feddyg- tf iniaethau beb eu profi a roddir ger w Y eich bron mor olygus yn barhaus, k\ ond cofiwch y gwna BEECtiAM ll & PILLS brofi yr byn oil maent yn A ei hawlio a pharhant hwy w Am Byth. q Os mynweh edrych yn dda, teimlo (I yn dda a chadw yn dda, defnydd- A icwh BEECHAN^PILLS. ft Daeperir hwy at gan A THOMAS BEECHAM, St. Helens, Lszic. W Owerthir hwyntyn mhobman mewn Ift blychau, /i {56 pills) a 2j9 (168 pills). U .A Owerthlr hwynt yn mbobman mewn Ift P blychau, /i {56 pills) a 2j9 (168 pills). U Argraphwyi a Chyhoedd-wyd gan Amos Broa. Jones, la,, Heol SsaaiBiex, Elhyl, Swjdi r'1,')\