Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

a thing of the past. You feel worried! There is so much to learn, so many rules to be remembered, so little time to prepare. Study becomes laborious uninter- esting, and you find it difficult to concentrate your thoughts on the task in hand. Is this not true ? Would not a system that would show you how to overcome these hindrances be priceless ? THE LEEDS (VIEfVlORY METHOD 19 just such a system. It is absolutely original and entirely unique, based on laws hitherto practically ignored in this field. This system actually does what is claimed for it. It teaches observation, cures mind-wander- ing, devolopes concentration, and makes the retentive power of the memory TEN TIMES STRONGER. This is what we claim and Sicorels of delighted students endorse our opin- ion. MASTERED WITH EASE.—"Th)is System is easily mastered, is applicable to all branches of Study, and diminishes the labour of rroemorisiing. Leeds Daily News." FIXES THE SUBJECT IN THE MIND.—" Conceintiriation of mind seems to be the keynote of successful study. Your System brings this about, and indelibly fixes the gist Of the subject in one's mind."—J. G. WALLRRIDGE, M.P.S, F.S.M.C. (Lolnd;), 10, Bridge Street, St. Helens. MAKES SLOW STUDENTS QUICK. Your Method, if closely followed, ought, in ^me, to make slow students quicks and quick' students exceedingly thorough."—L. E. HUGHES (Bachelor in Letters), Tutor, Pupil Teachers' Centre, Leeds. REMEMBERING WHAT WAS PREVIOUSLY IMPOSSIBLE.—"With the aid of your Method I can now remember things which previously would have been practically • impossible to me.G. WYNNE GRIFFITH (C.M. Student), U.C.N.W., Bangor. The Oourse, consisting of Five Lectures, costs ONE GUINEA. You Can study them at home as it is taught by correspondence only. Payment by instalments will be accepted. Fill in the Coupon. I TO THF LEEDS MEMORY, Co., 1 69, Cross Barstow Street, Leeds. | Gentlemen, f I enclose 4s. 3d, Please send Lecture I. I hereby agree [ to pay four further similar instalments, at intervals of weeks. (Please state number of weeks.) Signed Address Date. "Y Gwyliedydd." NOTE THE ONLY ADDRESS— The Leeds Memory Co., 69, Cross Barstow Street, Leeds. := L Hiarhq3ot In QuaLli*v. -tout In == f ID^hstk: Alt r ? A K E Li AL I AIRTL ,l IIy. *2W W Tfir (Jewels from the Tea Gardens). .6. Y TE MWYAF BLASUS MN HAUL. OR "'CREAM OF TEAS" (Mild Juicy Ceylon Blends). To be had IN PACKETS ONLY from ALL GROCERS. BAKERS, &c. WHOLESALE ONLY from the Proprietors, SUMMERFIELD & CO., TEA IMPORTERS, 34, Stanley Street, Liverpool. had in Xilanrwst from BOBERT ROBERTS, iVwstoria Housio. CN ESBONIAD MAES Llafuii ACTAU PEN. I-XII. GAN Y Parch Thomas Hughes PRis DAU SWLLT. Anfonir DWSIN, AC UCHOD yn ol 1/6 am FLAENDAL. Pob archebion i'w hanfon i REV. HUGH JONES, Bookroom, Bangor. MAES LLAFUR YSGOLION SABBOTHOL Y TREFNYDDION WESLEYAIDD. 1906-7. Esboniad ar yr Actau PEN. I.-XII. Gan Dp a Owen Thon,as. Vian,II- "Mae y Nodiadau Ychwanegol yn ffrwytli y gydnabyddiaeth helaethaf o'r materion yr ymdrinir a hwy. Nid oes unrbyw oleuni wedi ei daflu arnynt gan ymchwil- iadau diweddar nad yw wedi ei ddefnyddio.. Gall y darllen- ydd mwyaf rnanwl ddibynu yn hollol arnynt."—Y Parch. GRIFFITH ELLIS, M.A., yn y ''Traethodydd." Bywyd a Theithiau Paul gyda Mapiau. Llian, 1/6 Daearyddiaeth Palestiaa, gyda Mapiau. Llian, 1/6 Am Lyfrau eraill at y pwrpas, gweler ein Catalogue. A'l r-AB, CYIIOEDDwir,, Athrofa Aberystwyth (Un o'r Colegau yn Mhrifysgol Cymru.) CfWydd-Y Gwir Arirh. ARGLWYDD RENDEL. Oirifathraw-T. F. ROBERTS, M.A (Oxon), LL.D. (Vict). PAROTOIR y Myfyrwyr am raddau Prif- P ysgol Cymru, ae ai gyfer Arholiadau Priifysgolion eraill. Cynygir nifer o Ysgol- oriiaethau yn neahre-j bob Tymhor. Dech. reua'r Arhoiiad am yr Ysgoloriaethau ar y 19eg o Fedi, 1905, a'r Tymhor nesaf ar y 3ydd o Hydref. Am bob manylion era-ili da,nifoner at y Cofrestrydd, J. H. DAVIES, M.A. j LIVERPOOL I I 1. I SHAFTESBURY HOTEL Mount Pleasant. About 3 Minutes' Walk from Central and Lilme Street Stations, and adjoining Cen- tral Hall (Charles &arrett Memorial), Mount Pleasant, Cars .from Landing Stage stop: at the door. NIGHT PORTER. WELSH SPOKEN. Telegrams: Shaftesbury Hotel, Liverpool. PHYNWCETDY I CHWI EICH HUNAIN! GALLWCH wneyd hyny trwy dalu ychydig, os dim, yn ychwaneg na'r rhent bresenol. Faint ydyeh wedi (lain mewn rhent, a faint agosach ydyeh i feddiannu yr eiddo ? Anfonwch Post Card am fanylion ar unwaith, pa rai ddengys i chwi sut i arbed arian ydych yn awr yn wario. Gofynwch am bamphled yn cynwys ychydig lythyrau, allan o lawer, oddiwrth ddynion yn Ngogledd Cymru, ac sydd wedi sicrhau tai iddynt eu hunain, trwy ein cynorthwy. TELERAU RHESYMOL AC ANRHYDEDDUS. The Provincial Homes investment'Company, Ltd. TRUSTEES: Alderman Sir Chas. T. Skelton, J.P. Alderman S. Edwards, J.P., Ex-Lord Mayor of Birmingham Thomas Dick, Esq., J.P., C.C. Henry Greaves, Esq., M.R.C.S., M.R.C.P. Head Offices: Mount Street, Manchester. CHARLES LEESE, Managing Director. Assets already over £100,000, and steadily increasing.. Nothing but praise can be bestowed on the manage- ment.Banking Insurance Investment. 7/5/04, The Company is supplying a widespread want. Nothing but congratulations over the past and good wishes for the future can be sent to this sturdy specimen of Lan- cashire enterprise "—The City Leader, London, 14/5/04. 'Thanks to the excellent work of sound companies, and notwithstanding the few small and imitative frauds which have sprung and collapsed, the idea that every man may now easily become the possessor of the house in which he lives is rapidly gaining ground in the country essentially sound and equitable the excellent plan of the Provincial Homes. the Company commends itself principally by the simple and straightforward character of its operations, and by the solid strength of its financial position "-The Insuranee Observer, 20/5/04. Has achieved success, and is rapidly increasing in financial strength and popularity "-The Local Government Journal. 28/5/04. "Proceeding on sound lines, and yet offering liberal terms, this Company has within a few years got together a a large and lucrative connection in all parts of the country" —London Argm, 25/6/04. The Provincial Homes has secured for itself an excell- ent reputation, particularly for able and honest manage- ment and liberal terms The Company is therefore in a very strong financial position a record of excellent progress "—The Finance Chronicle, 5/10/04, I N EISIAU. CYNRYCHIOLWR.— Yr I ydym yn awyddus i sicrhau gwasanaetb dynion o ymddiried ag ymdrechgar i wasanaethu fel AGENTS mewn gwahanol ardaloedd. Gellir sicrhau cyflog da beb lawer o drafferth. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol.-Anfoner at Mr. CHARLES LEESE, Mount-st., Manchester. elKSI WNEYD TEISENI A "SCONES" r Fod Walker's, 0 St. Bees, Cumberland, wedi llwyddo i ddadrys pwncanhawdd, sydd hysbys i bawb a drigant j n ngogledd-barth Lloegr, ac mae eu derbyniad yn nhai y bobl wedi profi yn un o'r bendithion mwyaf. Os ydych yn bnn o amser ac adnoddau, ac vn dymuno cael Teisen a "scones" cartref i hulio eich byrddau, mae pacedi o flawd teiseni y Meistri WALKER yn barod mewn amrywiaeth mawr am 4Jc. y pwys (yr hwn a wna deisen H pwys). Gellir dethol Blawd i wneyd TDEISiEIsnr CHERRY, MADEIRA, SULTANA, COKERNUT, CARRAWAY SEEDLESS, FRUIT, ALMOND, CHOCOLATE, LEMON, CURRANT, CARRAWAY SEED, SNOW, a PLAIN. Ni raid i chwi ond rhoddi i mewn y cyfartal- edd o ymenyn (neu lard) a nodir yn y cyfar- wyddyd sydd ar bob peoyn pwy. o flawd, ac ychwanegu llefrith a wyau i'w gymysgu, a gosod eich teisen mewn llestr oddifewn i bobty fydd yn cynhesu yn araf, i sicrhau canlyniad fydd yn llwvddiant perffaith-ar y telerau, bob amser, wrth gwrs, fod y cyfarwyddxadau yn cael eu dilyn, Mae Blawd Scones" drachefn yn gwneyd Scones, Teiseni, Gingerbread, Raspberry Sandwiches, NEtr Boiled Puddings o'r oath ysgafnaf a mwyaf blasus. The Early Riser Baking Powder Co." ydyw enw nodweddiadol y ffirm anturiaethua o ST. BEES, ao oddiar wybodaeth bersonol o frodorion gwladgar Cumberland a'u oywirdeb masnachol, gellir yn galonog argymhell y Cymry i roddi prawf diymdroi ar y nwyddau uchod. Mae y ffaith fod y bwydyd I da, pur, ac iach uchod wedi eu pacio yn awyrgyloh ddymunol glan y m6r St. Bees, yn brawf ychwanegol i'w rhagoriaethau, yr hyn a werthfawrogir yn Hawn gan y dosbarth hwnw o'r oyhoedd sydd yn mawrhau deddfau iechyd. Ceir rheswm arall cryi o'u rhagoriaethau yn y ffaith fod cerbydresi arbenig yn oludo y nwyddau uchod i bob rban o'r deyrnas, lie r gwelir fod y pacedi cyfleus hyn yn gweithio eu nordd ac yn sefydlu masnach ar raddfa eang. Prin y gellir credn, hyd nes y deuir i'w defcyddio. fod yr holl elfenau anwlybvrog yn gynw.vsedig yn mhob pecyn 0 flawd ar gyfer y gwahanol deiseni, ond y mae hyny yn foddhad ac yn fantais anrhaethol, gan ei fod yn arbed yr amser arferol o'n pwyso mewn olorianau, heblaw sicrhau llawer mwy o lendid. Mae pacedi yr Early Rising Baking Pow- der yn ddiamheuol yn fudd ac yn fendith, oud yn ychwanegol at hyn, gan fod blawd y teiseni wedi ei gymyegn yn barod, cyrhaeddir nod uchaf yr 20fed ganrif, sef arbedia^ amser." Mae pob elfen yn y nwyddau o'r ansawdd uchaf yn bosibl. Gall merched Cymru fod yn sicr nas gelli cael blawd hafal i eiddo Walker's i wneyd teiseDi a scones fyddant yn hyfryd i'r a rch- waeth ac yn fantais i'r cjfansoddiad, Rhodder prawt amo, a cheir veled fod yr hyn a ddywedir yn wir. Q Øõ iI WHOLESALE AGENT: Mr. John Edwards, 24, Chapel Walks, Liverpool. I 1. (3 ) 0 0 1". MAE. RHllID MYNED AT Y GWAED I Y &WAED YWR BYWYD 1 Y GWAED YW'R NERTH I Y SW AED YW POBPETH! Y mae pla-wb-a chwi yn en znhysg—ji agored i nifer fawr o glefydau. Faham felly ? Oherwydd: fod Anmhurdeb yr Awjr, Ainmhnrdab y Dwfr, Aamhurdeb Bwydyd4, ac Aamhurdeb pethau amgylliadol yn crew Amnhiuirdeb yn y Gwaed. A phan y bydd I Gwaed yn cael ei lygru a'i wenw-yno, y mMt yn gwoeud yn bosibl i'r SCURVY. TARDDIANTAU Y CROEM, RASH. PENDDYNOD. CORNWYDON. ECZEMA. LLYGRIADAU. GWYNEGON. COBSAU CLWYFEDIG. CANCER. CLWY'R BRENHIN, A llu o Clefydau eraill y Corff a'r 'Meajdd i ruthro ar wahanol ramau y Cyfanaoddiad. Fe ellir attal a rhagflaeau y rhan fwyaf Clefyctau ag sydd yn blino yr hil ddyMtt drwy gadw y Gwaed yn Bur. Y mae miloedd yn barod i dystio a P)tTnf rod Hughes's Blood Pills Yn Puro y Gwaad ac yn ei gadw w Bu. Os byddweh yn dloddef oddrwrth DOLUR PEN. DIFFYG TRAUI POEN CEFN. BILIOUSNESS. GWYNT. AFU DDRWG. CORFF-RWYMEDD. NERVES SWAIt. ANHWYLDERAU Y CYLLA A'X ARENAU, Cofiwch fod gwredddyn y drwg yn y GWAED, a bod Jill rbaid myned at y Gwaei cya If gellir cael iachad gwirioneddol. #I KAØ Hughes's Blood Pills Yn cael cfiaith uaiongyrchol y a* ax yr holl Gyftn,"diaA. RHODDWCH BRAWF ARNYNT. Sir Heb Hwn Twyli Ydyw. I- I, 1, 1. Mynwc) weled LI an y Galon au Bob BM Ar wertih gan bob Chemist a Stores un la lie., 29. 9c., 4s. 6c., neu danfoner eu gwertk merwn P.O. neu stamps at JACOB HUGHES. M.P.S., L.D.S., Manufacturing Cbeunirt Penarth, Cardiff. RHODOASOCH CHW] BRAW? AP Comer's Balm? ELI YW HWN AT BOB CLWYF. Mm "Gomer's Balm" yn iachau braidd y* wyrthiol boll Glafydau allanol y corg, megu Clwyfau, Rash, Scurvy, Eczema, Llosgia4, au, Piles, Penau Crachlyd, Llygriadau PLt&t a Beaywod, Dwylaw Toriiadol, Malaetha*. Tarwden, Crafu, Cymalau Poenui. At •GOESAU DRWG. 'Does dim 0'1 fath. Rboddwch brawl in* Gofynwch am "GOMERIS BALM," a nynwch weled enw Jacob Hughes ar bob box, heb hyn twyll ydyw. Ar werth g-m bob Chemast a Str ts, neu danfoner M gwerth mewn stamps next P.O. at JASO. HUGHES, Manuia. t>r ChttBm'nt, PcdiUik, coxap.qo