Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

1 v Nodion o Gaerdydd-

News
Cite
Share

1 v Nodion o Gaerdydd- Nid yn ami y gwelir neiwyddion Wesley- ftidd yn ngholofnau y GWYLIEDYDD o brif ddinas Cymru. Da genym, allu dyweyd, er hyny, fod ein heglwys fechan yn y lie yn fyw ØJC yn parhau i gadw drws yn agiored. Go- fynir yn fynych paham mae'r Eglwys WofiiO- leyaidd Gymreig yn Nghaerdydd mor wan ? Mae'n hawddach gofyn nac ateb, ond cred- Won fod y rhesym'au a rown yn cyfrif i radd- au 'am ein gwendid. (1) Un rheswm ydyw cynydd amlwg yn yr iaith Saesneg. Cydna- byddir hyn gan unrhyw un sydd yn gwy- bod 11hywibefth am fywyd y ddinas. Teiralai eraill yn fatwr odddwrtih y pelth hwn, a dioddefant i raddau mewn canlyniad. Er yn lbrif-ddin,as y Cymry, mae'n syndod mior ychydig o Gymxaeg a glywir ar ei heolydd. (2) Rheswim arall am "ein gwendid yw"r ffakh fOci ein pobl yn wasglaredig iaiwn yn y dref, fel mae gan y mwyafrdf o honynt ffordd bell i'iw cherdded ar y Sabboth. Prin y gall rllai fod mor ffyddlon ag y dym'unenit oher- *»y'dd meithder y ffordd. (3) Rheswm arall Q nodwn yw diffyg sel a chariad at yr achos gymreig iy rhai sydd yn symud atom o gylch- ^eithiau eradll yn Nghymiru. Mae degau yn Pertihyn d'r adhosion IWesleyaidd Seisnig ac adiosiori oraill a ddylenit fod, rpe yn Wesley- aid Cymxeig selog, yn aelodau gyda'r Cymry. un wxthym ychydig amser yn ol fod yn Nghaerdydd ddigon o blant i weinidogion ^fesleyaadd Cymcreig i lanw ein capel. Cre- dwn fod y dywediad dipyn yn eithafol, ond ^diar wybodaeith brofiadol gwyddoni fod Y't).a feibion a mercihed i weinidogion fu un- W,alth yn flaenllaw- yn Nghymru yn ibyw yn y gyichdaith lion ar hyn o bryd na welir un ° honyrut byth oddimewn i furiau un o'r ca- Peli yn y gylchdait-h mewn cwrdd mawr' Qa r 'un cwrdd arall. Fe ddichon eu bod ,tf.Yda'r Saeson iieu yn yr Eglwys WTadol, ond T'i4 ydyn;t lie y dylent fo.d. Mae'n ddrwg ^nym orfod dyweyd hyn, ond dyna'r ffakh. íPob parch i'r tad an, ond ofnwin na fu idd- ynt ddysgu i'w planit y pwys o fod yn ffydd- ^°n heglwys, i'w cenedl a'u 'hiaith eu hunain. • • • 'Nid ym yn credu miawn culni enwadol, ond fyd na 'dhaem fwy b sel enwadolj ie ^Wy o wrdldeb moesol yn nglyn a'n crefydd. YcJiydig amser yn ol daetihom ar draws y gtiriau hyn o eiddo l?.;fi MacLaren, a chred- eu Ibod yn werth i bob Wesleyad sydd tueddu i fod a chywilydd o'i eglwys i'w ^axlien: — • A person wtho needs courage that he may not deny his faith is the member of a ipoor -C'ammiunian If any Christian discovers that his soul will be better cared for in an-othe,r than the church of his inaiiviity, ithen let him emigrate at oncer for religion is more than churches. iButt .for- a man to desert the Church in which he (was bred for no other reason than that another is more fashionable, is being ashamed of your imother because you have risen ;in life, and comes very tiear to the sin of Judas Iscanoit. lit re- veals a character of soul unfit for Christ's Kingdom, and this mean spirit, if iit spread, would poison religion in its life- blood. Such treachery inflicts a double injury, embittering the Church the cow- ard leaves with a sense of wrong, and in- fecting the Church he joins w1,th a sus- lpicion of worldliness. Every man on&ht to make a conscience of his faith, and be who is .true to his Church, although the sun IlDe not shining upon her, even unto the loss of position and goods, has give". the surest ipledgle 'that he will be faithful to his Lord and a good fituen if the Commonwealth." Yr ydym wedi difynu y geiriau uchod am y Credw,n eu bod yn werth ystyriaeth dri'i-if■ ^laf pob Wesleyad llac, .gwan, ac axwynebol 8ydid yn Ibawd (i redeg ar ol pruwlb a phob. peth ond ei eglwys a'i achos ei hun. ,Nid ymam ddyweyd fod y rhesymau a nod ^yd yn rhoddi cyfrif digonol am ein haf- wyd'diant yn y ddinas, ond crediwn eu bod Y:n rhesymau sydd yn cyfrif i raddau am nad ydyw yr hyn y disgwyldd i ni fod mewn fawx fel hon. Mae'r ffyddloniaid yn gaerdydd yn ffyddlon, yn weithgar ac yn ^jSniol yn wynelb' llav.-er o anihawsderau. mai ein hangen oxtawr yma fel pob 'arall yw ymweliad grymus oddifry. O ILriadl tyred ystod misoedd y gauaf mewn cysyllt- a'r Wesley Guild, oafwyd cyfarfodydd ar y cyfan. Bu rhai o'r cyfeillion ^n°d o ffyddlon i'r achos o'r dechreu. am11 ry 'oyfarfodydd ibdb nos Ferche «rwy^^ °'r ^lOIC! R'^ai nosweithiau cym- <Jif at 7 Maes Llafur, a threulawyd amser ■Weith"10 adeiIiado1 gyda'r (wers. Ar nos- 1'1 Iau canlyna.U__frai11 darllenwyd papurau fel y E Tho :Croe,s a'n Coron,' y Parch J iPrice p'aS' a Barddoniaeth,' Mr J T /TJ e11' Cerddoriaeth Ysgrythyrol,' Harris, R.AM, 'Yn Thomas*' T^™3'1r Ie'su'' Parch J E ings) Z Y CafWyd diar]Ieniadau (read- liams a?,aVa ,g,anIyn Miss Ethel Wi.1- Diavie's. SS Mrs Thamasj Mr W R Hefyd yn ystod itymor y gauaf cafwyd 'coffee supper.' Trefnwyd rhaglen rhagorol gan 'Mr J 'Price iPowell, a P,roff Harris. Bu'r cBwiorydd yn ihynod o ymdrechgar yn gweithio a'u boll allu er gwneyd y swpex yn llwiyddianJt. ODaeiih mifer dda yn nghyd a chafodd amser dedwydd iawn. Gwnaed elw sylweddol i gynonthwyo y Trust. Tystiai y cyfeillion na welwyd nifeir mor,dda wedi dod at eu gilydd er's fblynyddoedd. Y Cadeirydd oedd y C'ynghonwir John Williams, Barry Dock, yn ol ed arfer llanwodd y gad air yn lla'wn, a dangosodd ei haelioni orefyddol y tro hwn feil Ilawr tro arall. it # !Nos Fercher diweddaf cafwyd Eisteddfod lwyddianus iawn. Ofnid yn fawr oheuwydd atdyniadau eraill y Ibuasai yn fethiant, ond da genym ddyweyd idda. droi allan yn well ■ma'n disgwyliad. Y C'adeirydd pe.nodedig oedd Mr (David !Harris, (Mbunitain Ash, ond oherwydd amgylch'iadau neillduol methodd Mr (Harris er siomiant iddo ef a ninau fodyn bresenol, ond ciofio,dd yn giaredig am y dry- sorfa a danfonodd air yn dymuno pob llwydd- iant. Ysgrifeniwyr yr eisteddfod oedd Mr J Price-Poiwell a Mr A Lewis Thomas, y try- sorydd, Mr W R D'avies. 'Boe.irniadwyd y gerddoniaeth gan )Plroff J H (Morgan-Harris, ac nid oes anghen dyweyd ei fod wedi rhoddi boddiloinrwydd cyffredinol i !baw(b. Teimla'r canitorion a'r dhwareuwyx eu ibod yn sicr o gael chwareu teg igyda Proff Harris bob am- ser. Teimlwn yn falch o Mr Harris fel Wes- leyad itiwjimgalon. ffyddlon a grweithgar, yn sicr, mae'n anrhydedd i ina fel Wesleyaid Cymreig. (Beirniadwyd yr adroddiadau gan Mr G W Thomias, Gwnaeth yntau ei wiaiith yn rhagorol iCyfeiliwyd gan Mrs JE Thomiais iC'afwyd nifer o wolhnwyon gan y persionau a ganlyn -^Mrs J Price iPowell, Mrs J H M Harris, Mass Evans, LMachynlleth Mr G W Thomas. Enillwyd y 1btrif Iwdbr gan Gor Ho'well'is (Drapers, Caerdydd. Cyflwynwyd y wlolbr £ 3 gan Mr Da vies, a chyflwynw'yd silver-mounted Ibaton i'r arweinydd gan Mrs Powell. Teimlir yn dddolchgar i gyfeillion Pontypridd a iBarry Dock am eu presenoldeb ,a;'u cydymdeimllad. » IBydd yn ddrwig gan nifer o'i hen gyfeillion glywed iam a/fiechyd Mrs Liewis Evans, priod" y diweddar Mr Lewis Evans, pregethwr cyn- orthwyol. Mae ein hanwyl chwaer yn bur wael er's tri mis, ac ofnwn na chawn ei chwmni imiwy yn Bethel. Ond yn ei gwendid a'a hafiechydcymer ddyddordeb dwfn yn yr achos, With derfynu os oes rhai o ddarllenwyd y GWYLIEDYDD yn gwybo-d am Wesleyaid Cym- reig yrag N'ghaerdydd nad ynt mewn cysyllt- iad .a'r aclhos -Cymreig, da chwd anfonweh air a'u. cyfe!iriad i Mr J Price-Powell, 29 Ruthin Gardens, neu i'r gwednidog 3, Ruthin Gar- dens. Gellir dibynu y gwna y cyfeillion eu goreu er gwneyd dieithriaid yn ddedwydd yn eu plith.—Goh.

Family Notices

Advertising

Cymanfa Ganu WESLEYAID LERBWL…

(PENiMAElN, COLfWYN.

Un o Blant Diwygiad '59. .-

; : O : Cristion Cywir a Ffyddlon.